Kto i kiedy dostaje stypendia socjalne? W tle otwarta książka oraz stosy podręczników z różnych przedmiotów.

22.05.2024

Kto i kiedy dostaje stypendium socjalne?

Stypendium socjalne to rodzaj wsparcia dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Co ważne, najczęściej (choć nie zawsze i nie tylko!) brana pod uwagę jest sytuacja ekonomiczna – dochody. O różnego typu stypendia socjalne można ubiegać się przez cały rok. Przeczytajcie nasz artykuł, by poznać szczegóły nt. stypendiów socjalnych w Polsce! A już w środę 29 maja Ola i Kacper na najnowszym live „Moje Stypendium” przeprowadzą was od A do Z przez cały proces ubiegania się o stypendium, socjalnego i nie tylko ! Zapraszamy!

Dla kogo stypendium socjalne?

Jeśli zastanawiacie się, kto może otrzymać stypendium socjalne – już tłumaczymy.

Przede wszystkim, tego typu wsparcie przeznaczone jest dla osób w trudnej sytuacji. Co zaś oznacza trudna sytuacja?

Po pierwsze, najczęściej chodzi o określony (maksymalny) dochód. Co ważne, każdy program w regulaminie opisuje, jaki jest to próg. Nie ma zatem jednego, stałego warunku dla wszystkich programów. To oznacza, że warto szukać i próbować ubiegać się o wsparcie!

Po drugie, trudna sytuacja może oznaczać także inne bariery, niezwiązane wyłącznie z sytuacją materialną.

Wśród przykładów kryteriów znajdują się między innymi:

  • dorastanie w domu dziecka lub rodzinie zastępczej,
  • bycie wychowankiem świetlicy środowiskowej,
  • niepełnosprawność, długotrwała choroba,
  • dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej…

…i nie tylko. Dlatego przede wszystkim zachęcamy, by czytać regulaminy i w razie potrzeby kontaktować się bezpośrednio z organizatorami. Dzięki temu mamy większe szanse na zdobycie wsparcia, w odpowiedzi na nasze potrzeby i naszą indywidualną czy rodzinną sytuację.

Kiedy ubiegać się o stypendium socjalne?

Na początek – dobra wiadomość. Z uwagi na to, że w Polsce mamy wiele różnych stypendiów socjalnych, to i terminów aplikacji jest wiele. Prześledźmy jednak kilka najważniejszych przykładów. Poniżej informacje zarówno o stypendiach socjalnych finansowanych z budżetu państwa, jak i tych przyznawanych z innych źródeł.

Stypendium socjalne z budżetu państwa

Pierwszym przykładem są stypendia szkolne. Te stypendia przyznaje i wypłaca urząd gminy – na jego realizację gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. O to wsparcie ubiegać się mogą uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Co ważne, przyjmowanie wniosków mogą prowadzić ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych. Zachęcamy, by sprawdzić w swojej gminie, kto przyjmuje wnioski.

Drugim typem są programy dla studentów i doktorantów – przyznawane na uczelniach. Uczelni oferują stypendia socjalne i zapomogi, by wesprzeć studiujących w trudnej sytuacji życiowej i ułatwić kontynuację studiów. Sprawdźcie informacje na stronie internetowej uczelni lub w biurze pomocy materialnej.

Inne stypendia socjalne

W tej części przedstawiamy zaś przykłady stypendiów o charakterze socjalnym, które przyznawane są przez fundacje.

  1. Po pierwsze, Stypendium im. Hesia Gumprichta, które od 2016 roku przyznaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Co ważne, jego celem jest wspieranie indywidualnych przedsięwzięć służących rozwojowi uzdolnionej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. O stypendium mogą ubiegać się osoby do 18 r.ż. Podpowiadamy, że wnioski o te stypendia są przyjmowane od 15 listopada do 31 stycznia danego roku. Zaś maksymalna wysokość stypendium wynosi 10 000 zł brutto. A wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym.
  2. Po drugie, Stypendia Fundacji „Prawo do pomocy”, do których nabór zwykle trwa latem. O te stypendia socjalne ubiegać się mogą studenci prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W poprzednim roku wartość wsparcia wynosiła 380 zł miesięcznie, na okres 10 miesięcy.
  3. Po trzecie, Stypendium Fundacji SILNIA dla uzdolnionej młodzieży, która, z racji pochodzenia z rodzin niezamożnych, nie podejmuje próby kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. A wsparcie stypendialne przysługuje kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia i w ubiegłym roku wynosiło 700 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Co istotne, w poprzednim roku nabór wniosków odbywał się w wakacje.

Edukacyjne stypendia socjalne

Ponadto, istnieje sporo programów stypendialnych o charakterze np. naukowo-socjalnym, dla osób, które mają osiągnięcia edukacyjne i potrzebują wsparcia z uwagi na trudną sytuację życiową.

Znakomitym przykładem jest choćby ogólnopolski Program Stypendiów Pomostowych. Stypendia Pomostowe to w sumie aż 10 000 złotych wsparcia dla młodzieży. Od 9 lipca wnioski o Stypendia Pomostowe składać mogą mianowicie maturzyści przyjęci na polskie uczelnie publiczne na I rok studiów dziennych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę nie może przekraczać 2969 zł), którzy dodatkowo spełniają jeden z warunków programu. O szczegółach dowiecie się z artykułu o Programie.

Jeszcze innym tego typu programem jest Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj.  Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w renomowanych państwowych uczelniach wyższych w całej Polsce na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami. W te wakacje, razem z Grupą Pracuj, jako Fundacja Dobra Sieć będziemy prowadzić nabór wniosków w kolejnej edycji Programu – zapraszamy!

Innym ciekawym przykładem programu jest program stypendialny dla kobiet Uniwersytet Sukcesu. Co ważne, przeznaczony jest dla kobiet z małym lub zerowym doświadczeniem na rynku pracy, które mają trudną sytuację życiową/materialną. Program umożliwia zaś uczestnicywo w w płatnych kursach specjalistycznych. A nabór trwa do 31 maja 2024 roku.

Stypendia socjalne – jak ich szukać?

Co najważniejsze, przykładów licznych programów socjalnych możecie szukać na portalu MojeStypendium.pl w dziale ogłoszeń!

Ponadto, polecamy śledzić nasz dział aktualności, gdzie na bieżąco publikujemy poradniki o stypendiach w Polsce i na świecie.

Co więcej, urzędy gminy oraz uczelnie to dobre miejsca, by dowiedzieć się szczegółów o wsparciu socjalnym, które przyznają. Szczegółowe informacje można zdobyć na stronach internetowych bądź w odpowiednich biurach lub działach odpowiedzialnych za pomoc materialną.

Zastanawiacie się, jak możemy tak często i rzetelnie informować bezpłatnie o systemie stypendiów i edukacji? To dzięki naszym darczyńcom!

Dlatego też na zakończenie zachęcamy do wsparcia naszego portalu – każda mała pomoc przyczyni się do dalszego rozwoju wiedzy o stypendiach.

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.