Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne34
 • sportowe26
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Fundacji SILNIA

organizator:

Fundacja SILNIA

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2023

Stypendium Fundacji SILNIA

Fundacja „SILNIA” to idea, która powstała z pomieszania realizmu, jak również marzenia niesienia pomocy innym. Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju oraz edukacji młodzieży. Cele realizowane są poprzez pomoc stypendialną przeznaczoną dla uzdolnionej młodzieży, która, z racji pochodzenia z rodzin niezamożnych i wynikających z tego przyczyn materialnych, nie podejmuje próby kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Program skierowany jest do osób w trudnej sytuacji materialnej, które planują rozpoczęcie studiów lub już studiują poza miejscem swojego zamieszkania. Regulamin naboru oraz wymagany do wypełnienia wniosek można znaleźć na stronie programu.

Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia Fundacja SILNIA oferuje stypendia na rok akademicki 2023/2024 w wysokości 700,00 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca) w danym roku akademickim.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

 • są abiturientami szkół średnich, którzy zdawali maturę w danym roku szkolnym i zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych; (lub)studenci pierwszego lub drugiego roku, polskich uczelni państwowych na dziennych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich;
 • pochodzą z niezamożnych rodzin;
 • nie pobierają innych stypendiów z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;

Składanie wniosku
Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium na udostępnionym wzorze (zawierający informacje o kandydacie, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków i oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej).
 • kopię świadectw ukończenia liceum;
 • inne dokumenty, oświadczenie, zaświadczenia;

Wypełniony wniosek oraz kopię dokumentów o których mowa wyżej, należy przesłać w formacie *.pdf drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjasilnia.pl do dnia 10.09.2023 r.. W tytule e-maila należy wpisać „Stypendium – swoje Imię i Nazwisko”. Nazwa każdego pliku powinna mieć forma  rok.miesiąc.dzień_Imie.Nazwisko_nazwadokumnetu np. 2023.07.19_ImieNazwisko_nazwadokumentu, gdzie 2023.07.19 to data składania i przesłania wniosku.

Wniosek należy wypełnić w formacie *.docx, a następnie wygenerować cyfrowo dokument w formacie *.pdf. Komisja na etapie składania wniosków nie wymaga przedkładania skanu podpisanego wniosku.

W przypadku zakwalifikowania się, kandydat zobowiązany jest o przesłanie dokumentów o którym mowa wyżej na adres siedziby Fundacji. Wniosek należy przesłać w oryginale podpisany przez wnioskodawcę, a kopię dokumentów należy opatrzyć adnotacją „kopia za zgodności z oryginałem” oraz podpisem kandydata. Przesłanie powyższych dokumentów będzie warunkiem podpisania umowy stypendialnej z kandydatem.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjasilnia.pl

Innych stypendiów dla studentów koniecznie szukajcie na naszej stronie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja SILNIA
ul. 1 Praskiego Pułku WP 17.m 7
05-075 Warszawa
tel. 22 350 67 96
biuro@fundacjasilnia.pl
www.fundacjasilnia.pl

Dokumenty

do pobrania