Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie56
 • studenci65
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne16
 • socjalne9
 • artystyczne32
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie12
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd69
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji „Prawo do pomocy” 2023

organizator:

Fundacja "Prawo do pomocy"

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.08.2023

Stypendia Fundacji „Prawo do pomocy” 2023

Fundacja „Prawo do pomocy” rozpoczęła nabór wniosków o stypendia dla studentów prawa na rok akademicki 2023/2024. Stypendia – w wysokości 380 zł miesięcznie – są przeznaczone dla studentów prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są przyznawane na okres jednego roku akademickiego, czyli 10 miesięcy (od października do lipca). W tym roku Fundacja przewiduje przyznanie co najmniej pięciu stypendiów.

Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy można znaleźć w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej. Formularze wniosków oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.prawodopomocy.pl. W tej chwili Fundacja ma przejściowe problemy techniczne ze stroną, jeśli nie uda się jej uruchomić do 15 lipca, udostępni dokumenty na profilu FB.
Termin na składanie wniosków potrwa do 28 sierpnia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wypełnione wnioski należy przesyłać wraz z wymaganą dokumentacją pocztą na adres: Fundacja Prawo do Pomocy, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa. Ewentualne kierować drogą elektroniczną na adres fundacja@prawodopomocy.pl
Odpowiadając z góry na kilka częstych pytań od wnioskodawców:

 • na formularzu znajduje się miejsce na pieczęć uczelni – nie wymagana jest ona ściśle, ale organizatorom zależy na tym, by mieć pewność, że dana osoba jest studentem;
 • oczekiwane jest złożenie wniosku w wyznaczonym terminie; a jeśli jest to niemożliwe, organizatorzy proszą o kontakt; wniosków złożonych później nie wyrzuca się do kosza, ale poza przypadkami szczególnie uzasadnionymi, wnioski złożone w terminie będą miały pierwszeństwo;
 • jeśli zebranie dokumentów, które wnioskodawca chce załączyć, wymaga więcej czasu, organizatorzy proszą o złożenie wniosku w terminie i wyraźne zaznaczenie we wniosku jakie dokumenty i kiedy zostaną dosłane później; proszą o dosłanie takich dokumentów jak najszybciej;
 • stypendium nie jest przeznaczone dla absolwentów (nawet jeśli kontynuują naukę na studiach doktoranckich lub aplikacji); w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w ramach dostępnych środków może być przyznawana absolwentom pomoc doraźna;
 • jeśli organizatorzy będą mieli pytania do złożonych wniosków, będą kontaktować się we wrześniu z prośbą o dodatkowe informacje;
 • o stypendium można ubiegać się i więcej niż raz i wielu naszych stypendystów pobierało stypendium dłużej niż rok; stypendium w jednym roku nie jest jednak gwarancją otrzymania go w kolejnym;
 • o liczbie przyznanych stypendiów organizatorzy zdecydują we wrześniu lub październiku po analizie wniosków i możliwości finansowych Fundacji w danym roku;
 • jak co roku stypendia otrzymają osoby, których wnioski nas przekonają – Fundacja stara się patrzeć na całokształt sytuacji danej osoby, nie stosuje sztywnych kryteriów, w tym dochodowych;
 • stypendium ma przede wszystkim charakter socjalny, ale dobre oceny lub inna aktywność studenta mogą Fundację dodatkowo przekonać, że w daną osobę warto zainwestować;
 • sesja poprawkowa we wrześniu nie jest przeszkodą do przyznania stypendium – przed podpisaniem umowy Fundacja chce mieć jednak pewność, że wnioskodawca będzie kontynuować studia w roku akademickim 2023/2024;
 • najpóźniej przed końcem października każdy wnioskodawca otrzyma ona adres e-mail wskazany we wniosku informację o pozytywnym albo negatywnym rozpoznaniu wniosku;
 • Fundacja nie informuje o motywach decyzji w konkretnych sprawach, są one ostateczne i nie przewiduje niestety możliwości złożenia odwołania.

Informacje pochodzą ze strony: facebook.com/prawodopomocy/

Inne stypendia dla studentów znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja "Prawo do pomocy"
ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa

fundacja@prawodopomocy.pl
prawodopomocy.pl