publikacje

Publikacja

Stypendia branżowe: narzędzie rozwoju firmy poprzez wsparcie edukacji

2020

PDF

POBIERZ

Broszura

o społecznych programach stypendialnych

2019

PDF

POBIERZ

Raport

z badań Mapa Stypendiów II

2017-2018

PDF

POBIERZ

poradnik

programy stypendialne

2011-2012

PDF

POBIERZ

Raport

z badań mapa stypendiów

2013

PDF

POBIERZ

stylebook

komunikacji zadaniowej dla stypendiów w polsce

PDF

POBIERZ