Stypendia Pomostowe. Na zdjęciu jedna z laureatek stypendiów.

23.04.2024

Stypendia Pomostowe – most do lepszej przyszłości

Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia Pomostowe to w sumie aż 10 tys. złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia pozostałe warunki programu. 

Od 9 lipca wnioski o Stypendia Pomostowe składać mogą mianowicie maturzyści przyjęci na polskie uczelnie publiczne na I rok studiów dziennych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę nie może przekraczać 2969 zł), którzy dodatkowo spełniają jeden z warunków programu:

  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
  • pochodzą z rodziny wielodzietnej lub są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendia pomostowe – szczegóły rekrutacji

Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 10 tys. złotych i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Na dodatek uczestnicy programu wykazujący dobre wyniki w nauce podczas I roku, mogą skorzystać ze stypendiów: na kolejne lata nauki, ze stypendiów językowych, stypendiów na staże zagraniczne, mogą również brać udział w warsztatach rozwijających ich kompetencje.

Rekrutacja do Programu odbędzie się online na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Wnioski będą przyjmowane od 9 lipca do 20 sierpnia.

Stypendia pomostowe – historia programu

Polsko-Amerykańską Fundacja Wolności zainicjowała Program Stypendiów Pomostowych w 2002 roku. Od początku zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Warto zauważyć, że program jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano 27 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 000 na pierwszy rok studiów.

Autorem i partnerem strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami Programu są: Fundacja Inter Cars, a także koalicja kilkudziesięciu lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dwudziestu dwóch edycji programu Partnerzy przeznaczyli dotąd 142,5 mln zł.

Dodatkowo warto nadmienić, że przy realizacji programu współpracują z głównymi podmiotami Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy oraz portal DlaStudenta.

**********************

Więcej informacji:

Karolina Biel, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Młodsza specjalistka ds. Komunikacji i PR, k.biel@fundacjafep.pl; kom.: 660 223 851

https://www.stypendia-pomostowe.pl/