ile wynosi stypendium

10.01.2016

Ile wynosi stypendium?

Artykuł zaktualizowany 27.04.2022

Zastanawialiście się kiedyś, ile wynosi stypendium dla uczniów albo jaka jest średnia kwota stypendium w Polsce? Czy ze stypendium można się utrzymać? Czy oprócz comiesięcznych przelewów można liczyć na jakieś inne wsparcie?

Na jakie kwoty można liczyć?

Średnie wysokości stypendiów w latach 2019-2020 wyniosła od 3 884,11 złotych do 8 785,56 zł. Organizatorzy programów stypendialnych, w oparciu o ankietę do naszego badania „Mapa stypendiów III„, deklarowali wysokość przyznawanych stypendiów. Najmniejszą deklarowaną kwotą było 50 złotych, zaś najwyższą – aż 350 000 złotych.
Widzimy zatem znaczącą rozpiętość przyznawanego wsparcia. Dla uczniów lokalne programy stypendialne przeznaczają symboliczne „nagrody”. Z kolei wielotysięczne kwoty wsparcia dla jednego stypendysty dedykowane są studentom wyższych roczników lub młodym naukowcom. Do tych drugich zaliczamy także programy trwające co najmniej rok oraz granty na badania.

Jak wypłacane są stypendia?

Organizatorzy programów stypendialnych przekazują środki pieniężne w formie kilku rat lub jednorazowo. Często zalezy to od tego, ile wynosi stypendium. Najpopularniejsze są dwie drogi. Albo organizator przesyła całą kwotę naraz, albo rozbija je na 10 comiesięcznych rat. Chodzi m.in. o stypendia naukowe dla uczniów (stypendium przyznawane co miesiąc przez 10 miesięcy roku szkolnego).

Czy stypendia podlegają opodatkowaniu?

Wolne od podatku dochodowego są:

  • stypendia i zapomogi, (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), np. stypendium rektora, stypendium socjalne, inne programy i przedsięwzięcia w celu realizacji polityki naukowej państwa.
  • Zgodnie z m.in. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym został dodany punkt 39f, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są: stypendia doktorskie i inne środki finansowe otrzymane w ramach konkursów na stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendia naukowe otrzymane na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki.  Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 roku.

Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule dotyczącym podatków.

Co oprócz pieniędzy?

Obok pytania ile wynosi stypendium, często pytacie, czy jest to jedyna forma wsparcia stypendystów. Coraz więcej programów stypendialnych oferuje pozafinansowe formy wsparcia. Należą do nich:

  • tutoring lub mentoring, dodatkowa opieka dydaktyczna i/lub psychologiczna,
  • nagrody rzeczowe, statuetki, karty podarunkowe,
  • uczestnictwo w projektach edukacyjnych lub programach szkoleniowych,
  • zwrot kosztów podróży,
  • grant badawczy,
  • pełnienie roli ambasadora.

1% dla Moje Stypendium

Pomóżcie nam rozwijać portal informacyjny o stypendiach i rozpędzać marzenia ponad 400 tysięcy osób rocznie. Przekażcie swój 1% na MojeStypendium.pl!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.