Zasady i dokumenty

grupa pracuj

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj został zainicjowany przez Grupę Pracuj, a prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć.

O stypendium z Funduszu możesz ubiegać się jeśli:

Kandydaci składają następujące dokumenty:

Dodatkowo jako załącznik do wniosku możesz przesłać również rekomendację organizacji społecznej lub innej instytucji, potwierdzającą twoje zaangażowanie.

Kryteria oceny wniosków stypendialnych:

Stypendyści Funduszu Grupy Pracuj otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe. Fundusz oferuje stypendia w wysokości 8 500 zł brutto wypłacane w pierwszym roku studiów stypendysty przez 10 miesięcy (od września do czerwca). Ponadto, wspiera stypendystów i stypendystki edukacyjnie poprzez przekazywanie tematycznych newsletterów oraz organizowanie dedykowanych warsztatów.

Więcej informacji, w tym zobowiązania stypendysty znajdziesz w Regulaminie Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj. Natomiast zasady oceny zgłoszeń stypendialnych zebrane są w Regulaminie Pracy Kapituły Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj.

Wnioski wraz z załącznikami przyjmujemy na formularzu udostępnionym on-line od 1 lipca do 1 września do godziny 16:00.


W razie pytań – skontaktuj się z nami:
funduszpracuj@mojestypendium.pl
tel. 500 791 442

Aby poznać nasze praktyki ochrony danych osobowych, odwiedź Polityka Prywatności.