stypendia dla uczniow

8.12.2021

Stypendia dla uczniów – jak je zdobyć?

Stypendia dla uczniów stanowią większość spośród wszystkich programów stypendialnych w naszym kraju. Skoro jest ich tak wiele, przyjrzyjmy się zatem szczegółom rekrutacji i finansowania rozwoju dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z naszego badania, opublikowanego w dużym raporcie „Mapa Stypendiów III”, wynika, że 130 badanych instytucji, które organizuje programy stypendialne, przyznało stypendia w sumie 15 360 uczniom. Liczba programów względem poprzedniego badania z lat 2017-2018 wzrosła o ponad 100 nowych ofert dla uczniów! Pokazuje to ogromną skalę lokalnych i ogólnokrajowych przedsięwzięć mających na celu wsparcie osób poniżej osiemnastego roku życia.

Na jakie stypendia mogą liczyć uczniowie?

Najpopularniejszą formą stypendiów dla uczniów jest comiesięczne wsparcie przyznawane za osiągnięcia w danym roku szkolnym. Warunkiem otrzymania takiego stypendium jest terminowe i prawidłowe przesłanie formularza stypendialnego. Taki wniosek uwzględnia wszystkie osiągnięcia danego ucznia z minionego roku szkolnego. Stypendia tego rodzaju najczęściej mają charakter hybrydowy – naukowo-artystyczno-sportowy.

Dużym wsparciem są także stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Przyznaje je i wypłaca urząd gminy, to na jego realizację gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa

Za co można zdobyć punkty do stypendium?

Najczęściej podstawowym kryterium jest wysoka średnia ocen na świadectwie. Często uwzględnia się także kryteria socjalne, czyli dochód przypadający na osobę w rodzinie.

Oto przykładowe działalności, za które można zdobyć punkty do stypendium dla uczniów:

  • zdobycie tytułu laureata konkursu, wygranie zawodów sportowych;
  • aktywność pozalekcyjna: uczestnictwo w kołach zainteresowań (kole plastycznym, teatralnym, informatycznym, dot. edukacji obywatelskiej itd.), działalność w samorządzie klasowym i szkolnym;
  • uczestnictwo w szkolnym wolontariacie;
  • przygotowanie szkolnych wydarzeń, konkursów, rozgrywek, apeli.

Warto pamiętać, że ocenie podlegają osiągnięcia zdobyte w czasie poprzedniego roku szkolnego, tj. między 1 września a 30 czerwca.

Kto przyznaje stypendia dla uczniów?

Uczniowie najczęściej są adresatami programów stypendiów regionalnych, czyli tych przyznawanych przez  samorządy: urzędy gmin i miast oraz urzędy marszałkowskie. Oferty te są skierowane do osób mieszkających/działających/uczących się na terenie ich jednostki samorządowej i uzdolnionych w sferze nauki, sztuki i/lub sportu. Jak już wspomnieliśmy, samorządy przyznają także stypendia socjalne.

Również organizacje pozarządowe mają na uwadze dobro i rozwój uczniów podstawówek, liceów, techników i prowadzą oferty stypendialne. Jako przykłady możemy podać organizacje: Fundacja BNP Paribas Program „Klasa”, British Alumni Society, Fundacja im. Romana Czarneckiego, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Fundacja Świętego Mikołaja. Zachęcamy też do zapoznania się z innymi aktualnymi ofertami stypendialnymi dla uczniów.

Ile wynoszą stypendia dla uczniów?

Nie ma stałej, określonej wysokości stypendium –  dokładną kwotę stypendium ustala każdy samorząd czy organizacja. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że uczniowie otrzymują na ogół kwoty nie większe niż pół tysiąca złotych przez 10 miesięcy, czyli okres trwania roku szkolnego.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Oprócz regularnego przeglądania strony MojeStypendium.pl, w poszukiwaniu informacji warto przejrzeć stronę internetową danej jednostki samorządowej lub zwrócić się do jej sekretariatu.

Każdy program stypendialny powinien mieć swój regulamin, który określa wysokość, kryteria przyznawania i sposoby wypłacania stypendiów dla uczniów.  Informacje te są publikowane na stronach www jednostek samorządowych oraz w ich Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Kiedy należy składać wniosek o stypendium?

Publikacje stypendiów dla uczniów zaczynają się na wiosnę – poszukiwania warto rozpocząć już w marcu. Szczyt sezonu stypendialnego przypada na wrzesień.

Stypendia dla uczniów najczęściej przyznawane są na cały rok szkolny.

Możecie mieć realny wpływ na funkcjonowanie i kształt portalu! Zbieramy sugestie, komentarze, współpracujemy z wolontariuszami online oraz budujemy relacje z darczyńcami. Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Życzymy powodzenia!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.

Infografika przedstawiająca najważniejsze dane z artykułu "Stypendia dla uczniów"