Stypendia zagraniczne dla uchodźców

28.03.2022

Stypendia zagraniczne dla osób z Ukrainy (Стипендії)

W ramach niesienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy, stowarzyszenia, uniwersytety i samorządy zdecydowały się na otwarcie programów stypendialnych przeznaczonych dla tej grupy. Wiele podmiotów zareagowało natychmiast, proponując wsparcie socjalne czy naukowe. W poniższym artykule znajdziecie listę stypendiów oferowanych przez instytucje zagraniczne kierowanych do uchodźców i uchodźczyń, Ukrainek i Ukraińców. Listę stypendiów oferowanych przez polskie podmioty znajdziecie w artykułach Stypendia dla osób z Ukrainy oraz Stypendia artystyczne dla uchodźców z Ukrainy.

This article is also available in English.

Ważne: artykuł będziemy aktualizować, a także na portalu mojestypendium.pl dodawać systematycznie nowe informacje. Ostatnia aktualizacja: 12.01.2023 r.

Strony zbierające informacje o programach wsparcia

#ScienceForUkraine

scienceforukraine.eu

#ScienceForUkraine to społeczność wolontariuszy (studentów i naukowców) z instytucji naukowych w Europie i na całym świecie. Ich misją jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia na poziomie uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym dla doktorantów i naukowców bezpośrednio związanych z instytucjami akademickimi w Ukrainie. Na stronie www zbierane są informacje o możliwościach zatrudnienia dla naukowców (doktorantów i wyżej), możliwości transferu akademickiego dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, a także tymczasowe oferty mieszkaniowe.


Lista instytutów naukowych i laboratoriów oferujących wsparcie naukowcom

bit.ly/ua-table

Globalna społeczność naukowców stworzyła stale aktualizowaną listę instytutów oraz laboratoriów, które mogą gościć ukraińskich naukowców na wszystkich poziomach kariery. Inicjatywę zapoczątkował Andrew Kern z University of Oregon. Obsługą formularza zajmują się Björn Grüning (University of Freiburg) i Anton Nekrutenko (Penn State University).

***

Наукове суспільство створило постійно відновлюємий список лабораторій, які можуть прийняти українських вчених (включаючи аспірантів).

***

Научное сообщество создало постоянно обновляемый список лабораторий, которые могут принять украинских ученых (включая аспирантов).


Science in Exile

scienceinexile.org/other-resources

Lista możliwości wsparcia, organizacji i programów dla naukowców w niebezpieczeństwie i uchodźców.


Listy zawierająca możliwości wsparcia dla osób uciekających z Ukrainy

docs.google.com/spreadsheets/d/1ybcrWZVV7YYELBSt6v57d0sxs7pAqj5K/htmlview#

Lista zawiera możliwości wsparcia oferowane przez instytucje naukowe uchodźcom z Ukrainy (w tym osobom innej narodowości niż ukraińska). Dokument zawiera także linki do innych stron zbierających informacje o możliwościach wsparcia.


Lista z linkami do możliwości wsparcia dla studentów, naukowców, artystów w niebezpieczeństwie

docs.google.com/document/d/1VPvwMzaScGbAG5sBMhFoS8RC3zZy0JbsxVK35NTuGI4

Lista zawiera linki do instytucji i organizacji oferujących wsparcie studentom, naukowcom, artystom i innym osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie lub uciekającym ze swojego kraju.


Informacje i linki do możliwości wsparcia dla naukowców z Ukrainy w Niemczech

www.nfdi.de/important-links-for-scientists-from-ukraine/

Jako duża sieć instytucji badawczych w Niemczech, niemiecka Narodowa Infrastruktura Danych Badawczych (NFDI) gromadzi linki, adresy kontaktowe i informacje o możliwościach pomocy dla naukowców z Ukrainy. Lista jest regularnie aktualizowana i poszerzana.


Informacje o sytuacji w poszczególnych krajach

Informacje o sytuacji na granicach, możliwości wsparcia i pobycie w:


Stypendia i inne programy wsparcia oferowane przez instytucje naukowe

Nagroda dla naukowców z Ukrainy “BioMed” – w dziedzinach biologii molekularnej, genetyki, biochemii, immunologii i biomedycyny

The Kosciuszko Foundation ogłasza konkurs o nagrodę dla naukowców obywateli Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Rosji znaleźli się w Polsce lub nadal przebywają w Ukrainie. Celem nagrody jest uhonorowanie dorobku naukowego i wzmocnienie wybitnych naukowców w dziedzinach biologii molekularnej, genetyki, biochemii, immunologii, biomedycyny.

Program adresowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Komisja rozpatruje wnioski naukowe osób z Ukrainy, które:

 • są pracownikami naukowymi lub współpracownikami wyżej uczelni lub innej jednostki naukowo – badawczej;
 • złożą wymagane dokumenty.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się w formie elektronicznej na formularzu znajdującym się
pod linkiem: https://form.jotform.com/forms5000/NagrodaBiomed

Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej opinię / list rekomendacyjny od pracownika naukowego w zakresie tematyki konkursu oraz następujące załączniki:

 • życiorys kandydata (CV) zawierający krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy
  naukowej i najważniejszych osiągnięć badawczych
 • listę 5 najważniejszych publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub
  międzynarodowym
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2023.

Informacje pochodzą od Organizatora.


Edycja specjalna Stypendiów Dziennikarskich Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza drugą edycję stypendiów dla dziennikarzy i korespondentów wojennych na Ukrainie.

 • wsparcie do 2250 EUR/10 000 zł
 • dla dziennikarzy, fotoreporterów i korespondentów z Ukrainy
 • WARUNEK: jesteś ukraińskim dziennikarzem zamieszkałym w kraju, relacjonującym obecną sytuację na Ukrainie

Jak złożyć wniosek:

 • tylko drogą mailową: w języku angielskim, polskim lub niemieckim
 • proszę opisać swoją obecną sytuację zawodową związaną z wojną na Ukrainie (maks. 1 strona)
 • należy dołączyć CV i adres kontaktowy (adres, tel. kom., WhA itp.)
 • Fundacja prosi o przesłanie kalkulacji kosztów

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 12 października 2022 r.

Więcej informacji i aplikacja: fwpn.org.pl


Stypendia Chevening na studia magisterskie w Wielkiej Brytanii

Chevening to międzynarodowy program stypendialny rządu Wielkiej Brytanii. Finansowany przez Biuro ds. Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju oraz organizacje partnerskie, program oferuje stypendia na studia w Wielkiej Brytanii przez rok na studiach magisterskich.

Aby kwalifikować się do stypendium Chevening, musisz:

 • Być obywatelem kraju lub terytorium kwalifikującego się do programu Chevening (w tym Ukrainy).
 • Wróć do swojego kraju obywatelstwa na co najmniej dwa lata po zakończeniu stypendium.
 • Posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia.
 • Mieć co najmniej dwa lata (co odpowiada 2800 godzinom) doświadczenia zawodowego.
 • Zgłosić się na trzy różne kwalifikujące się do programu studia II stopnia na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i otrzymać bezwarunkową ofertę z jednego z tych wyborów do 14 lipca 2022 r.

Jeśli posiadasz status uchodźcy w kraju nie kwalifikującym się do programu Chevening (w tym Polski), nie kwalifikujesz się do stypendium. Wnioskodawcy będący obywatelami kraju kwalifikującego się do programu Chevening i posiadający status uchodźcy w kraju kwalifikującym się do programu Chevening są uprawnieni do stypendium.

Stypendium obejmuje m.in. w pełni finansowane czesne i ekskluzywne możliwości networkingu.

Aplikacje należy składać do 1 listopada 2022 r.

Więcej informacji i aplikacja: www.chevening.org


Stypendium Wyszehradzkie w Open Society Archives

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki we współpracy z Open Society Archives w Budapeszcie oferuje stypendia naukowe w OSA.

Stypendia zostaną rozdane w drodze konkursu uczonym (w tym doktorantom lub absolwentom studiów magisterskich) / artystom / dziennikarzom, którzy pragną prowadzić badania w OSA, a których obecne projekty są zbieżne ze zbiorami i priorytetami badawczymi Funduszu i OSA. Stypendium w wysokości 2 700 € jest tak zaprojektowane, aby zapewnić stypendystom dostęp do archiwów oraz by pokryć koszty: podróży do i z Budapesztu i zakwaterowania przez okres dwóch miesięcy. Stypendia na krótsze okresy rozdzielane są proporcjonalnie. Tematyka obecnej edycji to Lessons of the Cold War.

Do aplikowania zaproszone są szczególnie osoby zagrożone wojną, a także uchodźcy polityczni (np. uciekający przed autorytarnymi reżimami).

Terminy aplikacji:

 • 25 lipca
 • 15 listopada

Więcej informacji: www.osaarchivum.org


Stypendia naukowe w Deutsches Museum w Monachium

Deutsches Museum oferuje krótkoterminowe (max. 6 miesięcy) stypendia dla naukowców z Ukrainy. Należy zastosować się do ogólnych kryteriów aplikacji; listy referencyjne nie są wymagane. Aplikacje od kandydatów z Ukrainy przyjmowane są w trybie ciągłym.

Stypendystom zapewnia się ponadto własne miejsce pracy z komputerem stacjonarnym i telefonem oraz, w przypadku dostępności, możliwość zatrzymania się w  subwencjonowanych  mieszkaniach kompleksu.

O stypendium mogą ubiegać się uczeni dowolnego poziomu, o ile posiadają co najmniej jeden stopień naukowy (magistra lub doktora). Posiadanie licencjatu jest niewystarczające.

Więcej informacji: www.deutsches-museum.de


Rekrutacja ukraińskich studentów do projektu “Flying University Courses for Ukrainian Students (FUUS)”

Fundacja Kościuszkowska organizuje kursy dla ukraińskich studentów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Nowy projekt “Flying University Courses for Ukrainian Students (FUUS)” realizowany jest w ramach programu Freedom starts with your mind.

Celem projektu jest wsparcie ukraińskich studentów, którym wojna w Ukrainie utrudnia lub uniemożliwia studiowanie. Kursy online w języku angielskim prowadzone będą pro bono przez znamienitych wykładowców z najlepszych amerykańskich uczelni i wydziałów uniwersyteckich. Dzięki udziałowi w kursach studenci studiów licencjackich i magisterskich:

 • pogłębią wiedzę o aktualnych i ważnych w akademickim środowisku tematach
 • rozwiną swoje umiejętności, poznają inne kultury i nawiążą ciekawe relacje
 • zwiększą swoje kompetencje w zakresie umiejętności posługiwania się akademickim językiem angielskim.

Pierwsza runda kursów odbędzie się w czerwcu 2022 r. Będą to kursy online prowadzone w języku angielskim dla studentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zapewnione zostaną aktywizujące metody pracy w niewielkich 12 osobowych grupach. Studenci zobowiązani będą do aktywności na zajęciach, analizy lektur, napisania krótkiego eseju, udziału w dyskusji. Jeśli student spełni wymagania kursu otrzyma certyfikat potwierdzający udział.

Aplikacja jest możliwa tylko do 31 maja przez elektroniczny formularz: https://form.jotform.com/221353504681047

***

Фонд Костюшко організовує курси для українських студентів у галузях гуманітарних та соціальних наук. Наш проєкт “Flying University Courses for Ukrainian Students (FUUS)” реалізований в рамках програми FREEDOM STARTS WITH YOUR MIND. Мета проєкту — підтримати українських студентів, які в умовах війни повністю або частково втратили можливість навчатися. Відомі викладачі провідних американських навчальних закладів будуть залучені до викладання на безкоштовних онлайн курсах англійською мовою.

Więcej informacji: www.thekf.org

Autorem tłumaczenia informacji o Programie na język ukraiński jest Danylo Solovei.


Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców „Freedom starts with your mind”

Fundacja Kościuszkowska rozpoczyna nowy program grantowy dla naukowców – obywateli Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Rosji znaleźli się w Polsce i nie mają możliwości kontynuowania pracy naukowej w Ukrainie.

Celem programu jest wsparcie osób, które nie mogą wrócić do swojego ojczystego kraju i kontynuować pracy naukowej. Granty pozwolą naukowcom na kontynuowanie pracy poprzez realizację projektu badawczego w Polsce.

Program adresowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Warunkiem otrzymania grantu jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej i złożenie wymaganych dokumentów. Projekt naukowy opisany w zgłoszeniu do grantu powinien być realizowany we współpracy z polską uczelnią lub instytucją naukowo-badawczą.

Jednorazowy grant w wysokości 10 000 PLN zostanie przyznany na podstawie zgłoszenia do programu na formularzu, który zawiera:

 • załączone CV kandydata;
 • opis naukowej działalności kandydata;
 • opis projektu naukowego do realizacji w Polsce;
 • skan listu lub maila od opiekuna naukowego lub współpracownika z polskiej uczelni lub placówki naukowo-badawczej potwierdzającego gotowość współpracy przy realizacji projektu.

Zgłoszenia należy wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Fundacja Kościuszkowska przyjmuje aplikacje kandydatów w trybie ciągłym.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na email: warsaw@thekf.org (język polski lub angielski).

Informacje pochodzą ze strony: kfpoland.org


Stypendia dziennikarskie im. Vaclava Havla w Pradze

Stypendium trwa siedem miesięcy. Stypendyści spędzą sześć miesięcy w centrali RadioFreeEurope/RadioLiberty w Pradze w Czechach, gdzie będą pracować przy programie w ich języku, brać udział w szkoleniach i mentoringu podczas pracy z doświadczonymi profesjonalistami RFE/RL. Po pobycie w Pradze stypendyści powrócą do biura (jeśli to możliwe) na ostatni miesiąc.

Stypendium zapewnia wsparcie finansowe przyznawane co miesiąc przez cały czas trwania programu, mieszkanie, ubezpieczenie zdrowotne a także podróż do i z Pragi.

Zgłoszenia przyjmowane są od dziennikarzy z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Kandydaci powinni mieć minimum dwuletnie doświadczenie w pracy dziennikarza w swoim ojczystym języku; chcieć pracować jako dziennikarz w swoim kraju lub dla odbiorców w swoim kraju; dzielić misję RFE/RL; biegle posługiwać się językiem angielskim.

Aplikacje należy składać poprzez system online do 3 czerwca 2022.

Więcej informacji: pressroom.rferl.org


Stypendia na studia magisterskie na Uniwersytecie Oksfordzkim

Program stypendialny dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy oferuje pełne wsparcie finansowe na studia magisterskie na Uniwersytecie w Oksfordzie.

W ramach programu przyznane zostanie do 20 stypendiów dla osób, które na stałe mieszkały lub mieszkają na Ukrainie i które zostały zmuszone do migracji na terenie Ukrainy lub za granicę. Stypendia te są otwarte dla osób spełniających kryteria kwalifikacyjne na roczne studia magisterskie na wybranych kierunkach Uniwersytecie Oksfordzkim, które rozpoczną się we wrześniu lub październiku 2022 r.

Każde stypendium pokryje w całości opłaty za kurs oraz zapewni studentom 7500 funtów na pokrycie kosztów utrzymania w czasie trwania studiów. Uczelnia zapewni także bezpłatne zakwaterowanie i posiłki.

Termin składania wniosków do programu upływa o 12:00 w południe czasu brytyjskiego w poniedziałek 20 czerwca 2022 r.

Więcej informacji: www.ox.ac.uk


Program rezydencyjny dla dziennikarzy w Kosowie

Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF) ogłosiło nabór wniosków do programu rezydencyjnego dla dziennikarzy z Ukrainy w Kosowie (JiR Kosowo).

Program JiR Kosovo jest finansowany przez rząd Republiki Kosowa i umożliwia 20 ukraińskim dziennikarzom i pracownikom mediów relokację do Kosowa na okres do sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji w Ukrainie. Dziennikarze przebywający w Kosowie będą mieli status osób chronionych międzynarodowo.

Aby się zakwalifikować, dziennikarze i pracownicy mediów musieli mieszkać w Ukrainie w 2022 roku, posiadać ważny ukraiński paszport, pracować jako zawodowi dziennikarze od co najmniej trzech lat i znać język angielski przynajmniej na podstawowym poziomie.

Stypendyści otrzymają 1000 euro na relokację, miesięczne stypendium w wysokości 500 euro i 300 euro na czynsz. Będą mieli dostęp do powierzchni biurowej, ubezpieczenia zdrowotnego, kursów językowych i integracyjnych. Na życzenie stypendyści będą mieli dostęp do pomocy psychologicznej.

Aby złożyć wniosek, należy wysłać następujące dokumenty na adres journalistsinresidence@ecpmf.eu:

 1. Formularz wniosku i kwestionariusz (do pobrania tutaj)
 2. CV
 3. Kopia paszportu
 4. List referencyjny z Krajowego Związku Dziennikarzy Ukrainy (NUJU) lub Niezależnego Związku Zawodowego Mediów Ukrainy (IMTUU)

***

Європейський центр свободи преси та засобів масової інформації (The European Centre for Press and Media Freedom, ECPMF) відкриває прийом заявок з України за Програмою “Проживання журналістів у Косово” (Journalists-in-Residence Kosovo, JiR Kosovo).

Програма фінансується урядом Республіки Косово і надає можливість 20-ти українським журналістам та працівникам ЗМІ переїхати до Косово на період до шести місяців з можливістю продовження, залежно від подій в Україні. Журналісти, які приїдуть до Косово, отримають статус захисту осіб за міжнародним законодавством.

Щоб податися на Програму, журналісти та працівники ЗМІ повинні проживати в Україні станом на лютий 2022 року, мати дійсний український паспорт, працювати професійними журналістами не менше трьох років та володіти англійською мовою принаймні на базовому рівні.

Кандидати, які успішно пройдуть до Програми, отримають 1000 євро на переїзд, щомісячну стипендію в розмірі 500 євро, та додатково 300 євро на оренду житла. Також українські журналісти та працівники ЗМІ матимуть доступ офісу, де зможуть продовжити працювати, медичного страхування та інтеграційних курсів із вивчення мови. За бажанням також може бути надана психологічна підтримка.

Щоб подати заявку на участь у Програмі, надсилайте відповідний пакет документів на електронну адресу journalistsinresidence@ecpmf.eu:

 1. Заповнену форму заявки та анкету (можна буде завантажити тут: https://www.ecpmf.eu/support/journalists-in-residence/)
 2. Резюме
 3. Копію паспорта
 4. Рекомендаційний лист від Національної спілки журналістів України (НСЖУ) або Незалежної медіапрофспілки України (НМПУ)

Więcej informacji: www.ecpmf.eu


Stypendia podoktorskie na Uniwersytecie w Tampere

Uniwersytet w Tampere oferuje pięć stypendiów podoktorskich na okres dwóch lat, w pełnym wymiarze czasu pracy. Aplikacje mogą składać ukraińscy naukowcy ze stopniem doktora, którzy z powodu wojny nie mogą kontynuować pracy w Ukrainie i szukają tymczasowej pracy poza Ukrainą. Realizacja stypendium odbywa się w Tampere.

Aby móc ubiegać się o stypendia podoktorskie, kandydaci powinni mieć obywatelstwo ukraińskie i uzyskać stopień doktora nie więcej niż pięć lat temu. Należy posiadać zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora wystawione przed terminem składania wniosków, tj. 15 kwietnia 2022 r.

Aplikacje na stypendia będą oceniane pod kątem jakości pracy naukowej kandydatów i planów badawczych, przedstawionych w dokumentach aplikacyjnych.

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2022 o godzinie 23:59 czasu EEST (UTC+3).

Informacje pochodzą ze stron: tuni.rekrytointi.com and www.tuni.fi/en


Stypendia Instytutu Zaawansowanych Studiów nad Zrównoważonym Rozwojem

Instytut Zaawansowanych Studiów nad Zrównoważonym Rozwojem (Institute for Advanced Sustainability Studies e.V., IASS) to międzynarodowy, inter- i transdyscyplinarny instytut badawczy z siedzibą w Poczdamie w Niemczech, finansowany przez niemiecki rząd federalny i kraj związkowy Brandenburgii. Głównym celem instytutu jest integracja różnorodnych rodzajów wiedzy potrzebnej do wspierania transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Instytut prowadzi badania obejmujące szereg tematów, takich jak jakość powietrza i zmiany klimatyczne, transformacja energetyczna, zarządzanie zrównoważonym rozwojem i inne.

Kluczową cechą IASS jest program stypendialny: co roku uczestniczy w nim około 30 osób z całego świata. Podczas pobytu stypendyści współpracują ze sobą nawzajem i badaczami IASS, dostarczając fachowej wiedzy, inspiracji i twórczego wkładu w pracę Instytutu. W zamian IASS oferuje stypendystom możliwość rozwijania swoich pomysłów w międzynarodowej społeczności wybitnych naukowców, w ramach instytutu, a także w szerszym obszarze Poczdamu i Berlina.

Aby wesprzeć naukowców i innych ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, którzy zostali zmuszeni do ucieczki w wyniku inwazji na Ukrainę, IASS ogłasza specjalny nabór do programu stypendialnego. Aplikacje przyjmowane są od osób na wszystkich etapach kariery i z różnorodnych branż, w tym m.in. nauki, administracji publicznej, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, mediów i sztuki.

Stypendia te będą początkowo ograniczone czasowo do 31 grudnia 2022 r. Wsparcie będzie miało formę stypendium finansowego, wolnego od podatku. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od doświadczenia zawodowego wnioskodawcy i będzie wynosić od 1650 do 4400 euro miesięcznie. Dostępne będzie również ograniczone wsparcie finansowe na pokrycie kosztów podróży i przeprowadzki do Poczdamu.

Chociaż całkowita liczba stypendystów, których IASS może przyjąć, jest ograniczona, Instytut będzie przyjmował zgłoszenia w trybie ciągłym do wyczerpania zasobów. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone natychmiast po ich otrzymaniu.

Więcej informacji: www.iass-potsdam.de


Wsparcie Słowackiej Akademii Nauk dla naukowców i doktorantów z Ukrainy

Słowacka Akademia Nauk (Slovenská akadémia vied, SAV) oferuje wsparcie dla ukraińskich naukowców i doktorantów, w ramach którego m.in:

 • zapewni odpowiednie warunki do pracy i studiów nie tylko dla osób obecnie studiujących i/lub pracujących na SAV, ale także dla nowo przybyłych doktorantów i naukowców z Ukrainy;
 • zapewni bezpłatne zakwaterowanie w Bratysławie, Smolenicach i Starej Leśnej dla nowo przybyłych współpracowników z Ukrainy oraz ich rodzin. Zapewni także bezpłatne zakwaterowanie dla rodzin obecnych pracowników i doktorantów SAV;
 • zapewni wsparcie finansowe doktorantom i młodym naukowcom z Ukrainy, którzy będą mogli kontynuować swoje studia i badania na Słowacji;
 • umożliwi kontynuację pracy w swojej dziedzinie na SAV doktorantom z Ukrainy, którzy skończą studia na SAV;
 • znacznie obniży opłaty za zakwaterowanie dla ukraińskich pracowników i doktorantów SAV obecnie zakwaterowanych w obiektach Akademii.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny skontaktować się z SAV mailowo pod adresem ukrajina@savba.sk lub ukraine@savba.sk.

Informacje pochodzą ze strony: www.sav.sk


Wsparcie dla studentów oferowane przez Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie

Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) w Kownie pomaga osobom z Ukrainy. W 2020 r. na VMU utworzono fundusz wsparcia dla studentów, którzy ucierpieli w wyniku represji na Białorusi. Obecnie pomoc w ramach funduszu będzie oferowana również studentom, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych w Ukrainie.

Obecnym oraz nowym (przyjeżdżającym) studentom uczelnia może:

 • Zapewnić stypendia (studenci muszą mieć konto bankowe na Litwie lub w UE)
 • Zaoferować zakwaterowanie w akademiku uczelni
 • Zaoferować zwolnienie z lub zmniejszenie opłaty czesnego
 • Zaoferować zwolnienie z lub zmniejszenie opłaty za zakwaterowanie w akademiku VMU
 • Pomóc znaleźć pracę na Litwie
 • Zapewnić wsparcie psychologiczne
 • Zapewnić inne wsparcie

Aby zaaplikować o wsparcie, obecni studenci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres sad@vdu.lt.

Osoby, które chcą studiować na VMU proszone są o kontakt mailowy na adres academic.support@vdu.lt.

***

Університет Вітовта Великого (VDU) готовий допомагати українцям. Ще у 2020 році VDU створив фонд допомоги для підтримки студентів, що стали жертвами репресій уряду Білорусі. Тепер фонд  також підтримує студентів, які постраждали від війни Росії в Україні.

Для теперішніх студентів університет може: 

 • Надати стипендії (студенти повинні мати банківський рахунок у Литві або рахунок іншої країни ЄС)
 • Забезпечити проживання в університетському гуртожитку
 • Надати знижки або звільнити студентів від плати за навчання
 • Надати знижки або звільнити від плати за проживання в гуртожитку VDU
 • Допомогти влаштуватися на роботу в Литві
 • Надати психологічну допомогу
 • Надати іншу допомогу

Щоб отримати підтримку, студенти повинні заповнити форму заявки та подати її за адресою: srd@vdu.lt

Для новоприбулих студентів університет може:

 • Надати стипендії (студенти повинні мати банківський рахунок у Литві або рахунок іншої країни ЄС)
 • Забезпечити проживання в університетському гуртожитку
 • Надати знижки або звільнити студентів від плати за навчання
 • Надати знижки або звільнити від плати за проживання в гуртожитку VDU (тільки для новоприбулих студентів)
 • Допомогти влаштуватися на роботу в Литві
 • Надати психологічну допомогу
 • Надати іншу допомогу

Всі, хто планують навчатися у VMU, будь ласка, звертайтесь на academic.support@vdu.lt

Informacje pochodzą ze strony: www.vdu.lt


Stypendia dla naukowców na Uniwersytecie w Tybindze

Uniwersytet w Tybindze stworzył awaryjny fundusz stypendialny, aby wspierać ukraińskich naukowców. Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Aplikować o stypendia mogą naukowcy z tytułem doktora i wyżej; w wyjątkowych przypadkach doktoranci mogą również aplikować o stypendia pomostowe.

Aplikacje można składać w dowolnym czasie. Informacje na temat wymagań kwalifikacyjnych oraz aplikacji (w języku angielskim) dostępne są tutaj.

Informacje pochodzą ze strony: uni-tuebingen.de


Stypendia Austriackiej Akademii Nauk dla naukowców

Austriacka Akademia Nauk (OeAW) w ramach programu „Joint Excellence in Science and Humanities” zaprasza naukowców z Ukrainy do Austrii, aby mogli kontynuować swoje badania bez przeszkód na OeAW i innych austriackich instytucjach.

Adres do kontaktu: jesh.application@oeaw.ac.at

Informacje pochodzą ze strony: www.oeaw.ac.at


Stypendium Wydziału Historii Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium dla naukowców

Wydział Historii Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, wraz z Niemiecko-Ukraińską Komisją Historyczną (Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission, DUHK), Project House Europe i Centre for Global History, uruchomił program umożliwiający ukraińskim naukowcom w dziedzinie nauk historycznych pobyt w LMU na okres do sześciu miesięcy.

Proces aplikacyjny jest nieformalny i wymaga jedynie CV, krótkiego opisu projektu i sytuacji osobistej. Stypendium zapewni fundusze na utrzymanie naukowców i ich rodzin w Monachium.

Osoby znajdujące się trudnej sytuacji i nie mające obecnie możliwości złożenia wniosku, proszone są o kontakt z dr Iryną Klymenko: Iryna.Klymenko@lrz.uni-muenchen.de.

Informacje pochodzą ze strony: www.geschichts-und-kunstwissenschaften.uni-muenchen.de


Stypendia dla naukowców w ramach programu PAUSE

Program PAUSE otwiera specjalny program stypendialny kierowany do naukowców z Ukrainy, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Program jest finansowany w ramach awaryjnego funduszu ratunkowego francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji.

Francuskie instytucje goszczące otrzymają pomoc na sfinansowanie pobytu ukraińskiego naukowca oraz jego/jej rodziny (w razie potrzeby) przez okres trzech miesięcy. Kwota pomocy finansowej będzie kwotą ryczałtową opartą na liczbie osób w rodzinie (singiel, para, rodzina).

Ten awaryjny pobyt we Francji może umożliwić badaczowi przygotowanie, we współpracy z instytucją goszczącą, wniosku do programu PAUSE zgodnie ze zwykłymi procedurami i kryteriami programu, w oparciu o współfinansowanie.

Uproszczony formularz aplikacyjny online wypełnia instytucja goszcząca.

***

Програма ПАУЗА (PAUSE) відкриває спеціальний проект для надання невідкладної допомоги українським дослідникам, які знаходяться в групі ризику, завдяки екстренному фонду, наданому французьким Міністерством вищої освіти, досліджень та інновацій.

Приймаючим закладам, які хочуть брати участь у цьому проекті, надається невідкладна матеріальна допомога для фінансування перебування українського дослідника/дослідниці та його/її сім’ї у разі потреби на три місяці. Відповідна сума буде визначена та індексована відповідно до кількості прийнятих осіб (одна людина, пара, сім’я).

Це екстренне розміщення у Франції може дозволити досліднику підготувати разом з приймаючою установою заявку на програму PAUSE відповідно до звичайних процедур і класичних критеріїв програми, на основі спільного фінансування.

Приймаюча установа має заповнити спрощену форму заявки в Інтернеті.

Informacje pochodzą ze strony: www.programmepause.org


Stypendia dla artystów i osób pracujących w kulturze w ramach programu PAUSE

Francuski program goszczący naukowców i artystów na emigracji (PAUSE) otwiera awaryjny fundusz ratunkowy dla artystów i przedstawicieli kultury dotkniętych wojną na Ukrainie dzięki wsparciu francuskiego Ministerstwa Kultury.

Goszczące instytucje kultury we Francji otrzymają doraźną pomoc pozwalającą na sfinansowanie pobytu artysty lub pracownika kultury oraz jego/jej rodziny (w razie potrzeby) przez okres trzech miesięcy. Kwota pomocy finansowej będzie kwotą ryczałtową opartą na liczbie osób w rodzinie (singiel, para, rodzina).

Celem programu jest zapewnienie artystom czasu na przygotowanie wniosku do programu PAUSE w ramach zwyczajowych procedur i kryteriów programu, we współpracy z instytucją goszczącą, w oparciu o dofinansowanie.

Pracownicy kultury nie kwalifikują się do programów PAUSE w ramach zwyczajowych procedur. Ich instytucje goszczące nie będą mogły złożyć ich kandydatury do programu PAUSE po upływie 3-miesięcznego okresu stypendium awaryjnego, lecz będą one mogły wesprzeć swoich stypendystów w poszukiwaniu innych możliwości zawodowych.

Informacje pochodzą ze strony: www.programmepause.org


Artists at Risk – wsparcie dla artystów

ARTISTS at RISK (AR) to organizacja pozarządowa z siedzibą w Finlandii, działająca na pograniczu praw człowieka i sztuki. Od 2013 r. AR współpracuje z organizacjami non-profit zajmującymi się sztuką i rządami, aby pomóc artystom, którzy są zagrożeni politycznie i uciekają przed uciskiem i wojną.

Informacja o możliwościach wsparcia i linki do formularzy aplikacyjnych.

Informacje pochodzą ze strony: artistsatrisk.org


Wsparcie dla naukowców oferowane przez Niemiecką Fundację Badawczą

Niemiecka Fundacja Badawcza (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) wspiera naukowców, którzy uciekli ze swoich krajów pochodzenia, ułatwiając im dołączanie do projektów badawczych i ubieganie się o finansowanie w ramach Programu im. Waltera Benjamina.

Badacze-uchodźcy mogą złożyć propozycję realizacji własnego projektu w Niemczech w ramach programu im. Waltera Benjamina. Ograniczenie grupy docelowej do wczesnej fazy postdoc w ramach tego programu nie dotyczy uchodźców.

Informacje pochodzą ze strony: www.dfg.de


Jeśli słyszeliście o innych programach czy przydatnych stronach – skontaktujcie się z nami, z pewnością dołączymy informację o nich na portalu.