Fundusze dla organizacji - grafika do artykuły z zestawieniem grantów dla organizacji stypendialnych. Hasło fundusze dla organizacji stypendialnych na tle liści.

22.04.2023

Granty i fundusze dla organizacji – wiosna 2023

Jak zdobyć fundusze dla organizacji?

Pomagamy mapować fundusze dla organizacji zajmujących się edukacją i systemem stypendialnym. Od 2018 roku regularnie publikujemy artykuły dotyczące wsparcia finansowego dla organizatorów programów stypendialnych. Cały cykl dostępny jest w zakładce artykułów dla organizatorówOrganizacje pozarządowe, firmy, szkoły czy samorządy realizujące własne programy stypendialne mogą poszukiwać funduszy na rozwój wśród grantów i konkursów unijnych, międzynarodowych, krajowych i lokalnych.

Aktualne zestawienie: fundusze dla organizacji

Zestawienie funduszy krajowych

Program “Debiuty w partycypacji”

Po pierwsze, Program “Debiuty w partycypacji” pozwala organizacjom pozarządowym zaplanować przy wsparciu mentora/mentorki działanie partycypacyjne. Poza wsparciem eksperckim, w programie przewidziane są granty do 6000 złotych na przeprowadzenie zaplanowanego działania. Zgłoszenia są zaś obecnie zbierane do 28 kwietnia do godz. 12:00.

Nabór do programu

PROO, priorytet 5 Wsparcie doraźne

Po drugie, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, priorytet 5 Wsparcie doraźne, edycja 2023.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na: pomoc doraźną, uczestnictwo w w wydarzeniach z życia publicznego czy członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe. Nabór wniosków trwa zaś od 3 kwietnia do 30 listopada 2023 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Generator wniosków

Mikrogranty: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Po trzecie, do 8 maja do godz. 12:00 trwa nabór wniosków w konkursie na mikrogranty w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Co ważne, o dofinansowanie mogą się ubiegać młode organizacje, zarejestrowane nie wcześniej niż 28 lutego 2020 roku.

Mikrogranty to zaś środki finansowe, które zostaną przeznaczone na realizację bieżących działań związanych z budowaniem zespołu i organizacją pracy, rozpoznawalnością i współpracą w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest zatem zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacjom, które:

  • dopiero rozpoczynają swoją działalność,
  • nie zdołały jeszcze ustalić wewnętrznych zasad i procedur, wypracować kultury pracy czy sposobów skutecznego dotarcia do swoich odbiorców.

Ponadto, kwota grantu wynosi od 10 000 do 12 ooo euro.

Więcej informacji o konkursie

Konkurs Fajna Ferajna Fundacji BGK

Po czwarte, Fundacja BGK realizuje pilotaż konkursu grantowego „Fajna Ferajna”. Program ma na celu działania integrujące o różnej tematyce dla dzieci, młodzieży od 7 do 18 roku życia.

Instytucje mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 złotych na działania o charakterze integrującym, zatrudnienie specjalistycznej kadry i dodatkowej opieki nad dziećmi. Nabór do programu potrwa zaś do 12 maja.

O programie Fajna Ferajna

Konkurs Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy

Po piąte, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy”. Konkurs finansuje  realizację polsko-niemiecko-ukraińskich inicjatyw. Co istotne, konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie z ukraińską organizacją partnerską i/lub obywatelami Ukrainy (na emigracji) zrealizują projekt na rzecz wsparcia Ukrainy. Maksymalne dofinansowanie w konkursie wynosi zaś 30 000 złotych. Termin składania wniosków upływa 14 maja.

Strona programu Mosty przyszłości

Program „Ekperyment Wymiana” Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Ponadto, ponownie informujemy o naborze do programu „Ekperyment Wymiana” Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Program ten zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, pochylili się nad tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki. Co ważne, wnioski mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą bezpośrednio do PNWM do 31 maja.

Strona programu Eksperyment Wymiana

Zestawienie funduszy międzynarodowych

Europejski Korpus Solidarności

Po pierwsze, Europejski Korpus Solidarności, który wspiera działania odpowiadające na lokalne wyzwania i potrzeby. W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą np. realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) na rzecz lokalnych społeczności.

Terminy składania wniosków w roku 2023 to:

  • 4 maja 2023 r., godz. 12:00 oraz
  • 4 października 2023 r., godz. 12:00.

Platforma do składania wniosków

Dodatkowo, polecamy serdecznie śledzenie innych naborów w ramach Programu Eramus + i EKS.

Inicjatywy dwustronne i regionalne

Po drugie, organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Nabór organizowany jest przez Operatorów dwóch Programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego. Nabór trwa do 30 kwietnia, a maksymalna wysokość dofinansowania to 6000 euro.

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie:

  • stażu w zagranicznej organizacji,
  • job-shadowingu w zagranicznej organizacji, a także
  • innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń.

O naborze

Engaging Central Europe (ECE)

Po trzecie, w prowadzonym przez The German Marshall Fund of the United States (GMF) programie Engaging Central Europe (ECE), można składać wnioski grantowe. Aktualne priorytety to:

  • prawa kobiet (i ich udział w debacie publicznej i procesach demokratycznych),
  • organizacje strażnicze (ang. watchdogs),
  • mniejszości i grupy zagrożone wykluczeniem (i ich udział w debacie publicznej i procesach demokratycznych).

Co istotne, w programie organizacje mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości od 10 000 do 20 000 dolarów. Termin aplikacji upływa zaś 15 maja.

Strona GMF

Fundusze dla organziacji – inne źródła

Zaś na koniec zapraszamy także do lektury innych zestawień dotyczących finansowego wsparcia, w tym:

A jeśli chcielibyście być na bieżąco z informacjami dla organizatorów programów stypendialnych, zachęcamy do śledzenia działu artykułów. Już niebawem rozpoczniemy cykl wirtualnych spotkań dla Was – stay tuned! 🙂

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.