zdjęcie hiszpańskich dań ilustrujące artykuł Kierunek: Hiszpania o tym jak wyjechać na studia w Hiszpani

11.01.2023

Kierunek: Hiszpania

Jeśli zaglądacie do tego artykułu, to prawdopodobnie przeszło Wam kiedyś przez myśl, jak by to było wyjechać na studia w Hiszpanii. Jeśli tak, to dobrze trafiliście. W kolejnym artykule z cyklu Kierunek: świat przekażemy Wam jak najwięcej cennych informacji o podróżach edukacyjnych na Półwysep Iberyjski – do Hiszpanii.

Hiszpania jest jednym z najczęściej wybieranych celów przez studentów z zagranicy. Kraj ten przyciąga nie tylko infrastrukturą i jakością oferty edukacyjnej, ale także kulturą i klimatem. Powszechne wyobrażenie o śródziemnomorskim stylu życia, hiszpańskiej otwartości, swobodnej atmosferze studiów ale też ich wysokim poziomie, co roku skłania wielu młodych ludzi do aplikowania na hiszpańskie uczelnie. Choć studia w Hiszpanii nie są darmowe, jest to jednak jedna z tańszych opcji w Europie Zachodniej.

Co zrobić, by studiować w Hiszpanii? Od czego zacząć?

Kończąc szkołę średnią lub studia licencjackie w Polsce możecie starać się o dostanie na jedną z hiszpańskich uczelni. Jest to stosunkowo proste, ponieważ obywatele państw członkowskich UE nie potrzebują wizy, aby studiować w Hiszpanii. Jednak, by rozpocząć naukę w kraju Cervantesa trzeba zadbać o kilka spraw. Po pierwsze, należy złożyć aplikację na uczelnię. Po drugie, dobrze jest zdobyć dofinansowanie.

Aplikacja na studia w Hiszpanii

Warto wiedzieć, że aplikacja na studia w Hiszpanii odbywa się online, zazwyczaj na początku czerwca i na początku września (2. termin jest terminem uzupełniającym). Dokładne daty mogą się też różnić w zależności od szkoły. Co ważne, aplikację online składa się oddzielnie do każdej uczelni. Ponieważ w Hiszpanii nie ma scentralizowanego systemu aplikacji, dokumenty trzeba wypełnić i złożyć w każdej interesującej nas szkole.

Nim jednak złożymy aplikację, musimy uzyskać certyfikat credencial de acceso, czyli potwierdzenie wyników kandydata w ukończonej w Polsce szkole średniej lub na egzaminie kończącym studia I stopnia. UNED (Universidad Nacional de Educatión a Distancia) to instytucja, która sprawdza, czy Wasze wykształcenie jest odpowiednie do przyjęcia na dane studia i wystawia wspominany certyfikat credencial de acceso. By go otrzymać, należy przedstawić m.in. przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego kopię świadectwa maturalnego (lub w przypadku procesu aplikacji na studia II stopnia – dyplomu ukończenia studiów licencjackich).

Ci, którzy są chętni, by poprawić swoje oceny na świadectwie i zwiększyć szanse na przyjęcie na wymarzone studia, mogą przystąpić do egzaminów wstępnych (Prueba de Acceso a la Universidad, PAU). Istnieją też w Hiszpanii szkoły wyższe, kierunki, które wymagają od kandydatów z UE zdania egzaminów lub udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Wszystkie informacje o dodatkowych wymaganiach znajdziecie się na stronie wybranej uczelni.

Erasmus+ w Hiszpanii

Chyba najczęściej wykorzystywaną przez Polaków drogą do studiowania w słonecznej Hiszpanii jest program Erasmus+, który umożliwia studentom polskich uczelni transfer do szkoły wyższej na przykład właśnie w Hiszpanii. W takim przypadku występujecie o uznanie swoich kwalifikacji bezpośrednio w hiszpańskim Ministerstwie Edukacji. Warto wziąć pod uwagę fakt, że myśląc o udziale programie Erasmus+ należy aplikację do programu rozpocząć rok wcześniej, by zdążyć ze wszystkimi procedurami. Więcej na temat kroków koniecznych do udziału w programie Erasmus+ znajdziecie na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Wybór uczelni

Cofnijmy się jednak o krok. Chcą studiować w Hiszpanii, musicie wybrać spośród ponad 80 dostępnych uczelni, dokonać wyboru: czy będzie to uniwersytet, politechnika czy może szkoła artystyczna.

10 najlepszych hiszpańskich uczelni według Listy Szanghajskiej 2022:
1.  Universitat de Barcelona
2. Universitat Autónoma de Barcelona
3. Universidad Complutense de Madrid
4. Universidad de Granada
5. Universitat de Valencia
6. Universidad Autónoma de Madrid
7. Universitat Pompeu Fabra 
8. Universidad del País Vasco
9. Universitat Politécnica de Valencia
10. Universidade de Santiago de Compostela
Jednak trzeba pamiętać, że im lepsza uczelnia, tym większa konkurencja.

System szkolnictwa wyższego w Hiszpanii

W Hiszpanii studia I stopnia trwają 3-4 lata i kończą się zdobyciem tytułu graduado. Natomiast studia II stopnia obejmują roczny lub dwuletni kierunek kończący się uzyskaniem dyplom máster. Studia doktoranckie, czyli programa de doctorado, składają się z rocznego okresu nauki oraz maksymalnie trzech lat prac badawczych.

Studenci zobowiązani są uczęszczać na zajęcia w ramach przedmiotów obowiązkowych dla danego kierunku. Prócz tego należy wybrać kilka spośród fakultatywnych przedmiotów z zakresu danego kierunku i fakultatywnych dla wszystkich studiów humanistycznych lub ścisłych.

Koszty studiów w Hiszpanii

Warto wiedzieć, że wysokość opłat na publicznych uniwersytetach w Hiszpanii zależna jest od regionu. Każda comunidad autonoma ma ustanowione minimalne i maksymalne stawki. Studenci płacą za każdy punkt ECTS (European Credit Transfer System), który podejmują się zdobyć na danej uczelni. Obowiązuje opłata rejestracyjna, którą należy pomnożyć przez liczbę punktów ECTS danego programu edukacyjnego. W rezultacie pełen koszt studiów zależy od regionu, rodzaju studiów, liczby punktów ECTS oraz liczby niezdanych egzaminów. Natomiast aplikując na uczelnię prywatną, należy brać pod uwagę wyższe opłaty niż w przypadku uczelni publicznych.

Prócz tego, planując studia za granicą trzeba mieć również na uwadze koszty zakwaterowania, wyżywienie i transportu, które są bardzo zależne od lokalizacji uczelni. Im większe i bardziej popularne turystycznie miasto (na przykład Barcelona, Madryt), tym koszty te są wyższe. Dlatego też wiele młodych osób decyduje się na podjęcie edukacji w Valencii, Murcji, Bilbao lub Granadzie.

Niestety, hiszpańskie akademiki nie należą do bardzo tanich i lepszym rozwiązaniem może się okazać wynajęcie pokoju. Natomiast transport publiczny jest stosunkowo tani i dobry. Z kolei koszty podręczników do niskich nie należą. Dlatego też rekomendujemy zakup używanych lub korzystanie z bibliotek.

Język wykładowy na studiach w Hiszpanii

By rozpocząć studia, trzeba się wykazać znajomością języka wykładowego. Jakkolwiek w Hiszpanii najpopularniejszy jest kastylijski (castellano), w Barcelonie oficjalnym językiem jest również kataloński (catalan), a w Kraju Basków baskijski (euskara). Natomiast kierunki z wykładowym językiem angielskim oferują tylko największe uczelnie. Zwykle są one też dostępne dopiero na studiach II stopnia. Prócz tego popularne są również kierunki z łączonymi językami – angielskim i hiszpańskim. Aby się na nie dostać, trzeba znać angielski w stopniu bardzo dobrym i wykazać się choć podstawową znajomością hiszpańskiego (castellano).

Certyfikat DELE

Dobrze pamiętać, że przypadku kierunków nauczanych po kastylijsku, konieczne jest przedstawienie certyfikatu DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). Instytut Cervantesa w Polsce przeprowadza oficjalne egzaminy, takie jak DELE SIELE.

Dyplomy DELE to oficjalne dokumenty wydawane przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego Królestwa Hiszpanii. Oferowane są egzaminy na poziomach od A1 do C2. Każdy egzamin składa się z czterech części i jest przeprowadzany na papierze, w ośrodku egzaminacyjnym podczas sesji egzaminacyjnych, które co roku ogłasza Instytut Cervantesa. Wyniki publikowane są w terminie około 3 miesięcy, a kandydaci mogą uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem strony internetowej i wydrukować je z zastrzeżonego indywidualnego profilu w postaci zaświadczenia o charakterze urzędowym. Dyplom DELE ważny jest bezterminowo.

Natomiast przypadku kierunków po angielsku konieczne jest przedstawienie certyfikatu językowego IELTS/CAE/TOEFL.

Rejestracja pobytu podczas nauki w Hiszpanii

Jeśli Wasz pobyt w Hiszpanii planujecie na dłużej niż 3 miesiące, musicie liczyć się z obowiązkiem zarejestrowania się w urzędzie miasta lub na posterunku policji w Centralnym Rejestrze Obcokrajowców (Registro Central de Extranjeros). Celem rejestracji jest uzyskanie Certyfikatu Rejestracji Obywatela Unii Europejskiej (Certificado de registro de ciudadano de la U.E.). Procedura ta jest odpłatna. Po dokonaniu tej formalności zostanie do Was wysłane potwierdzenie – dokument pozwalający na pobyt.

O certyfikat możecie starać się jako studenci lub osoby zapisane na kursy zawodowe w ośrodkach publicznych lub prywatnych oficjalne uznanych przez hiszpańskie władze, posiadający ubezpieczenie publiczne lub prywatne, całkowicie pokrywające koszty leczenia podczas pobytu w Hiszpanii oraz deklarujący posiadanie wystarczających środków dla własnego utrzymania.

Swoboda przepływu ludności w obrębie Unii Europejskiej nie nakłada na obywateli RP obowiązku legalizowania pobytu na terenie Królestwa Hiszpanii. Jednak aby móc korzystać z pełni praw i przywilejów mieszkając w Hiszpanii, należy dokonać wspomnianej rejestracji pobytu oraz uzyskać numer identyfikacji cudzoziemca (N.I.E – Número de Identificación de Extranjero). N.I.E umożliwia utworzenie konta bankowego, uzyskanie umowy telefonicznej, umowy na internet, wodę lub prąd itp.

Stypendia w Hiszpanii

W ramach systemu stypendialnego w Hiszpanii, można starać się o zwolnienie z opłaty wpisowej, zwrócenie kosztów transportu czy uzyskanie dodatkowych świadczeń finansowych.

Możliwe formy uzyskania stypendium:

  • Stypendia naukowe – stypendium takie obejmuje zwrot kosztów w kolejnym roku za przedmioty zaliczone na najwyższym poziomie (matricula de honor).
  • Stałe dofinansowanie na zakwaterowanie, dla studiujących z dala od miejsca zamieszkania – beca asociada a residencia.
  • Stypendium socjalne, przyznawane na podstawie dochodów – beca asociada a la renta.
  • Stypendium przyznawane na podstawie dobrych ocen – beca vinculada a la excelencia.

Warto wiedzieć, że powyższa pomoc finansowa zwykle pokrywa tylko część kwoty, którą musimy zapłacić za naukę.

Jednak szansy na uzyskanie wsparcia można szukać też w międzynarodowych fundacjach i na samych uczelniach. Jedną z instytucji wspierających studentów na drodze edukacyjnej jest hiszpański bank Santander. Prowadzi on Program Santander Universidades. Ofert stypendiów w Hiszpanii możecie też szukać na stronach portalu Universia oraz na stronie Instytutu Cervantesa.

Praca podczas studiów w Hiszpanii

Sposobem na podreperowanie studenckiego budżetu może być też podjęcie pracy dorywczej. Choć rynek pracy jest w Hiszpanii otwarty dla Polaków, to nie jest łatwo znaleźć zatrudnienie. Niestety bezrobocie na Półwyspie Iberyjskim jest jednym z największych w Europie, a zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Mamy nadzieję, że znaleźliście w powyższym tekście sporo cennych wskazówek, które przybliżą Was do rozpoczęcie nauki w Hiszpanii i ułatwią proces akomodacji na uczelni. Życzymy, by czas spędzony na Półwyspie Iberyjskim był pełen pozytywnych wrażeń, cudownych spotkań.

Polecamy Waszej uwadze również artykuł o tym gdzie szukać wsparcia, gdy chcemy rozpocząć studia za granicą oraz inne artykuły z cyklu Kierunek-świat.

Jeśli ten artykuł przyniósł Wam cenne informacje o studiowaniu w Hiszpanii i uważacie, że takich materiałów potrzeba więcej – dorzućcie nam choć drobną cegiełkę, byśmy mogli dalej tworzyć dla Was Portal MojeStypendium.pl! Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.