Obrazek do artykułu Kierunek: Stany Zjednoczone

15.12.2021

Kierunek: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone to wymarzony kierunek dla wielu studentów i doktorantów z Polski. Uczelnie przyciągają kandydatów wysokim poziomem nauczania, zapleczem badawczym i możliwością międzynarodowej kariery.

Jednocześnie, studia w USA często wiążą się z wysokimi kosztami czesnego oraz formalnościami związanymi z uzyskaniem wizy. Jak zatem wygląda rekrutacja na studia w Stanach Zjednoczonych? Jakie inne możliwości wyjazdu do USA są dostępne dla młodych Polek i Polaków? W dzisiejszej odsłonie cyklu Kierunek: świat odsłaniamy przed Wami tajniki edukacji w Stanach Zjednoczonych – zapraszamy do lektury!

System nauki i szkolnictwa wyższego

System edukacji w Stanach Zjednoczonych znajduje się pod jurysdykcją władz stanowych. W praktyce oznacza to, że rząd federalny sprawuje tylko ogólną kontrolę nad szkolnictwem, a koszt studiów, program nauczania, przepisy ustalane są indywidualnie przez władze każdego stanu. Przekłada się to na duże zróżnicowanie między szkołami wyższymi. Warto o tym pamiętać, poszukując dla siebie możliwości studiów, i dokładnie sprawdzać wszystkie szczegóły odnośnie terminów aplikacji, kosztów czesnego, programu nauczania itp. na stronach internetowych interesujących nas uniwersytetów.

Szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych można podzielić na dwa poziomy: undergraduate, obejmujące studia I stopnia oraz graduate, obejmujące studia II i III stopnia.

Studia I stopnia (undergraduate)

Stypendia I stopnia kończą się one uzyskaniem tytułu licencjata (Bachelor). W tym przypadku studia trwają zazwyczaj cztery lata, a tego typu studia są oferowane na większości uniwersytetów. Co ważne, studenci mają możliwość doboru różnorodnych kursów na pierwszym i drugim roku nauki. Wybór specjalizacji głównej (Major) i dodatkowej (Minor) odbywa się dopiero pod koniec drugiego roku studiów.

W ramach studiów undergraduate można uzyskać także tytuł Associate. Nie ma on odpowiednika w polskim systemie nauczania. Programy kończące się uzyskaniem tytułu Associate zazwyczaj trwają dwa lata i są najczęściej oferowane przez mniejsze uniwersytety i community colleges. Po uzyskaniu tego tytułu można zarówno rozpocząć pracę w zawodzie, jak i kontynuować naukę na czteroletnim programie studiów kończących się uzyskaniem tytułu Bachelor.

Studia II i III stopnia (graduate)

Po ukończeniu studiów II stopnia zazwyczaj uzyskuje się tytuł magistra (Master). Studia magisterskie mogą trwać od roku do trzech lat, w zależności od programu. Do ich rozpoczęcia niezbędne jest posiadanie tytułu Bachelor.

Co ważne, kierunki medyczne i prawnicze w Stanach Zjednoczonych to studia II stopnia – można na nie aplikować dopiero posiadając stopień licencjata. Często wymagane jest także zdanie odpowiednich egzaminów: LSAT (Law School Admission Test) dla studiów prawniczych oraz MCAT (Medical College Admission Test) dla studiów medycznych.

Studia III stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu doktora (PhD), zazwyczaj trwają od trzech do pięciu lat (lub dłużej, w zależności od programu i indywidualnej sytuacji życiowej studenta). Wartym uwagi jest fakt, że na studia III stopnia w Stanach Zjednoczonych można aplikować zarówno po uzyskaniu tytułu Master, jak i bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia.

Osoby zainteresowane studiami w USA mają w czym wybierać: w Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 3 700 placówek szkolnictwa wyższego, w tym ponad 2 000 państwowych uczelni. Ponad 60% z nich stanowią uniwersytety oferujące czteroletnie studia licencjackie.

Jakie uniwersytety i kierunki są najpopularniejsze w USA?

Przedstawiamy Wam dziesięć najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych według rankingu sporządzonego w 2021 roku przez The World University Rankings:

 1. Massachusetts Institute of Technology – MIT (Cambridge, Massachusetts),
 2. Stanford University (Stanford, California),
 3. Harvard University Cambridge, Massachusetts),
 4. California Institute of Technology – Caltech (Pasadena, California),
 5. University of Chicago (Chicago, Illinois),
 6. Princeton University (Princeton, New Jersey),
 7. University of Pennsylvania (Philadelphia, Pennsylvania),
 8. Yale University (New Haven, Connecticut),
 9. Cornell University (Ithaca, New York),
 10. Columbia University (New York City, New York).

Najpopularniejszymi uczelniami wybieranymi przez Polaków są University of Southern California w Los Angeles, University of Illinois w Chicago oraz Purdue University w mieście West Lafayette w stanie Indiana. Na każdym z nich uczy się ponad 9500 studentów z Polski!

Najczęściej wybieranymi przez kandydatów kierunkami studiów są inżynieria, administracja biznesowa (MBA), medycyna oraz sztuki wyzwolone (liberal arts).

Rekrutacja na studia w USA

Ze względu na brak centralizacji wyższej edukacji w Stanach Zjednoczonych należy pamiętać o sprawdzeniu jak przebiega proces rekrutacji na wszystkich uczelniach, na które mamy zamiar aplikować.

Na wielu uczelniach w USA znajdziemy jednak punkty wspólne w procesie rekrutacji. Przede wszystkim, często aplikacja na studia jest składana przez platformę Common Application. Dzięki temu nie trzeba wysyłać dokumentów osobno do poszczególnych uczelni – wystarczy wgrać je do systemu.

Ponadto warto podkreślić, że rekrutacja na studia w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się dużo wcześniej niż w Polsce. Często dokumenty aplikacyjne można składać już w październiku w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki. Ostateczny termin aplikacji na studia I stopnia zazwyczaj mija w grudniu lub styczniu. Terminy aplikacji na stypendia mogą być wyznaczone na wcześniejszy okres. Dlatego jeśli chcemy studiować w USA najlepiej rozpocząć planowanie swojej aplikacji i poszukiwania źródeł finansowania co najmniej półtora roku przed datą rozpoczęcia studiów.

Dokumenty aplikacyjne

Najczęściej wymagane przez uczelnie dokumenty, które należy dostarczyć w procesie rekrutacji to między innymi:

 • wykaz ocen i przedmiotów z poprzednich lat nauki,
 • wykaz osiągnięć kandydata (stypendiów, konkursów, wystąpień, publikacji itp.),
 • wynik egzaminu językowego,
 • listy rekomendacyjne od nauczycieli szkolnych/akademickich,
 • esej aplikacyjny,
 • świadectwo ukończenia liceum i wyniki matury (w przypadku aplikacji na studia I stopnia), dyplom licencjata/magistra (w przypadku aplikacji na studia II lub III stopnia).

Co więcej, w przypadku aplikacji na studia I stopnia wiele uczelni wymaga od zagranicznych kandydatów podejścia do testów SAT (Scholastic Assessment Test) lub ACT (American College Testing). Są to testy sprawdzające wiedzę przedmiotową i kompetencje kandydata takie jak czytanie ze zrozumieniem czy umiejętność krytycznego myślenia. Koszt testu SAT dla uczniów z Polski to około 100 dolarów. Można do niego podejść w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku – lista centrów egzaminacyjnych dostępna jest na stronie collegereadiness.collegeboard.org.

W zależności od uniwersytetu i kierunku, esej aplikacyjny (personal essay lub personal statement) może być niezbędnym lub opcjonalnym elementem rekrutacji. Pozwala on kandydatowi lub kandydatce opisać swoje doświadczenia naukowe, aspiracje, motywacje stojące za wyborem danego kierunku czy uczelni.

Wiele uczelni wymaga również, aby w ramach rekrutacji wnieść opłatę aplikacyjną. Wynosi ona od ok. 50 do 150 dolarów w zależności od uniwersytetu. Uczelnia może jednak zaoferować rozpatrzenie aplikacji bez pobierania opłaty aplikacyjnej – tzw. fee waiver. W przypadku gdy chcemy skorzystać z takiej możliwości, warto skontaktować się z biurem rekrutacji studentów międzynarodowych odpowiednio wcześniej.

Jaka wiza jest potrzebna żeby studiować w USA?

Obywatele Polski, którzy chcą uczyć się w Stanach Zjednoczonych muszą uzyskać wizę. Jej rodzaj zależy od rodzaju szkoły, do której chcemy zostać przyjęci, trybu nauki oraz od tego, jak długo zamierzamy studiować w USA.

Istnieją trzy rodzaje wiz studenckich:

 • F-1 – najbardziej powszechny rodzaj wizy. Przeznaczona dla osób chcących podjąć naukę na uniwersytecie lub w innym ośrodku akademickim, szkole średniej lub językowej, które koszty edukacji pokrywają samodzielnie bądź ze źródeł prywatnych albo dzięki pomocy instytucji edukacyjnych (np. stypendium).
 • M-1 – dla osób zamierzających podjąć naukę w szkołach zawodowych lub innych o profilu odmiennym od czysto akademickiego, np. w dwuletniej szkole technicznej czy zawodowej.
 • J-1 – dla tych, którzy otrzymali środki na studia od fundacji rządowych i prywatnych lub biorących udział w międzynarodowych wymianach naukowych czy kursach językowych. Są to np. studenci studiów podyplomowych, absolwenci medycyny udający się do USA, by zdobyć specjalizację, uczestnicy szkoleń biznesowych, programów wymiany młodzieży lub Au Pair.

Istnieje również wiza B, która dotyczy wyłącznie nauk krótkoterminowych, nie kończących się uzyskaniem dyplomu lub stopnia naukowego. O wizach typu B można dowiedzieć się więcej na stronie Departamentu Stanu USA.

Aby ubiegać się o wizę studencką do USA, student zagraniczny musi najpierw zostać przyjęty na uczelnię, do szkoły lub programu w Stanach Zjednoczonych. Następnie musi on uzyskać ze szkoły lub uczelni odpowiedni formularz.

Proces składania wniosku o wizę

Gdy otrzymamy już od naszej instytucji odpowiednie dokumenty, należy wypełnić formularz elektroniczny DS-160. Następnie musimy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną. Koszt takiej opłaty wynosi 160 dolarów. Więcej na temat opłat wizowych można znaleźć na stronie ustraveldocs.com, a także na stronie Departamentu Stanu.

Po wykonaniu powyższych czynności można umówić się na spotkanie w siedzibie konsulatu lub ambasady. Przy umawianiu spotkania należy pamiętać, że w związku z pandemią COVID-19 istnieją ograniczenia w podróżach do Stanów. Aktualne informacje o tym, kto może podróżować do USA lub ubiegać się o wizę można znaleźć na stronie ambasady USA.

Udając się na spotkanie należy zabrać ze sobą: 

 • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • aktualny paszport oraz wszystkie poprzednie paszporty.

Warto też mieć ze sobą zaproszenie wysłane przez uczelnię lub inną instytucję przyjmującą, certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego oraz dokument wydany przez bank, który potwierdzi możliwości finansowe do pokrycia wszelkich wydatków związanych z nauką w USA. Studenci ubiegający się o wizę M-1 muszą ponadto wykazać zdolność do pokrycia kosztów nauki i utrzymania przez cały okres planowanego pobytu.

Czas rozpatrywania wiz studenckich oraz oczekiwania na rozmowę

Czas oczekiwania na rozmowę w ambasadzie/konsulacie oraz na rozpatrzenie wniosku zależy od funkcjonowania lokalnej instytucji. Aktualny czas oczekiwania w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie można sprawdzić na stronie travel.state.gov.

Czas rozpatrywania wniosku o wizę wynosi zazwyczaj trzy dni robocze. Może się on jednak wydłużyć w zależności od indywidualnych okoliczności. 

Jak długo ważna jest wiza studencka?

Studenci, którzy otrzymali wizę F-1 lub M-1 po raz pierwszy, mogą wjechać na teren Stanów Zjednoczonych nie wcześniej niż 30 dni przed datą rejestracji na formularzu I-20. Ograniczenie to nie dotyczy osób przekraczających granicę po raz kolejny, aby kontynuować naukę wcześniej już rozpoczętą. Mogą one podróżować do USA w dowolnym czasie.

Posiadacz wizy F-1 może pozostawać na terenie USA jeszcze w ciągu 60 dni po zakończeniu nauki lub kursu. Posiadacz wizy M-1 może pozostawać na terenie USA w czasie trwania kursu oraz dodatkowo 30 dni po zakończeniu nauki, ale w sumie nie dłużej niż rok.

Należy pamiętać, że opuszczenie Stanów Zjednoczonych na pięć miesięcy lub dłużej może skutkować utratą wizy. Dzieje się tak w przypadku, gdy wyjazd nie jest związany z realizowanym programem nauki. Studenci, którzy mieli ponad pięciomiesięczną przerwę w nauce, muszą ubiegać się o nową wizę F-1 lub M-1, aby powrócić do szkoły po podróży zagranicznej.

Znajomość języka

Każda uczelnia ustala własne wymagania odnośnie poziomu znajomości języka. Odpowiednie informacje można znaleźć na stronie internetowej danego uniwersytetu czy college’u. Najczęściej wystarczająca jest znajomość języka na poziomie B2/C1, aby zacząć studia na poziomie licencjackim. Wymagania językowe zazwyczaj są wyższe na studiach na poziomie magisterskim i doktoranckim, a także kierunkach medycznych, inżynierskich czy na prawie.

Najczęściej akceptowanymi certyfikatami językowymi są IELTS oraz TOEFL. Warto dodać, że IELTS to jedyny test, który jest uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dokumentu. Test można zdać w British Council, którego ośrodki znajdują się w dziewięciu miastach w Polsce. Koszt egzaminu to około 800 złotych.

Opłaty za studia

Niewątpliwie dużą przeszkodą w podjęciu studiów w Stanach Zjednoczonych są związane z nimi wydatki. Czesne za rok studiów na poziomie undergraduate może wynosić od kilku tysięcy dolarów (w przypadku dwuletnich studiów na community college), poprzez kilkanaście tysięcy dolarów na stanowych uniwersytetach, po kilkadziesiąt tysięcy dolarów na prywatnych, prestiżowych uczelniach. Czesne za rok studiów na poziomie graduate to zazwyczaj wydatek rzędu 30 – 50 tysięcy dolarów. Informacje o wysokości czesnego na dany rok można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

W poszukiwaniu wsparcia finansowego na studia warto skorzystać z zasobów na stronie educationusa.pl. Znajduje się tam przewodnik po różnorodnych źródłach finansowania studiów oraz lista wyszukiwarek stypendiów w USA.

Opłaty za studia w Stanach Zjednoczonych to nie tylko opłaty za czesne, opłaty administracyjne (koszt uzyskania wizy, opłata rekrutacyjna itp.) czy koszty utrzymania. To także wydatki na podręczniki i pomoce naukowe (nierzadko sięgają one kilku tysięcy dolarów rocznie) oraz opłata za obowiązkowe ubezpieczenie medyczne. Dokładnych informacji na temat kosztów związanych ze studiami należy szukać na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Ponadto, w przypadku wątpliwości warto skontaktować się z biurem rekrutacji studentów międzynarodowych.

Życie w USA

Warto podkreślić, że koszty życia w Stanach Zjednoczonych znacznie różnią się w zależności od miasta i stanu. Ważnym czynnikiem jest także to, czy chcemy mieszkać na terenie kampusu, czy poza nim. Należy pamiętać, że nie wszystkie uniwersytety oferują taką możliwość. Na stronie internetowej poszczególnych uczelni często znajdziemy podstawowe informacje na temat kosztów utrzymania, życia studenckiego oraz udogodnień oferowanych przez uczelnię. Wiele uniwersytetów wysyła zakwalifikowanym studentom tzw. orientation packet przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jest to dokument zawierający najważniejsze informacje o uczelni i miejscu studiów.

Praca podczas studiów

Studenci posiadający wizę F-1 mogą pracować na terenie kampusu do 20 godzin tygodniowo w trakcie roku akademickiego. W trakcie wakacji i przerw w nauce dopuszczalny czas pracy wzrasta do 40 godzin tygodniowo. Dostępne dla studentów prace na kampusie to zazwyczaj praca w bibliotece, kafeterii, pomoc biurowa czy dydaktyczna. Warto podkreślić, że nie są to wysoko opłacane zajęcia, ale pozwalają one na zarobek pokrywający przynajmniej część kosztów utrzymania. Należy także pamiętać, aby zaaplikować o pracę na kampusie najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jest to konieczne, ponieważ wiąże się to z uzyskaniem akceptacji od uczelni i nadaniem numeru ubezpieczenia społecznego (Social Security Number).

Studenci na wizie F-1 chcący podjąć pracę poza kampusem mają taką możliwość, o ile spełnią odpowiednie warunki. Przede wszystkim muszą oni ukończyć minimum jeden pełen rok studiów. Umożliwia to podjęcie pracy w ramach praktyk zawodowych wymaganych na danym kierunku (Curricular Practical Training). Możliwe jest także odbycie nieobowiązkowych praktyk studenckich (Optional Practical Training) zarówno w trakcie studiów, jak i po uzyskaniu dyplomu, na okres maksymalnie 12 miesięcy. Studenci nauk ścisłych mogą przedłużyć nieobowiązkowe praktyki do 24 miesięcy. Ponadto, w uzasadnionych sytuacjach, takich jak trudna sytuacja finansowa, studenci mogą podjąć dodatkową pracę poza kampusem. Takie przypadki rozpatrywane są indywidualnie.

Studenci na wizie M-1 mogą podjąć pracę lub praktyki dopiero po zakończeniu nauki.

Więcej informacji na temat pracy podczas studiów można znaleźć na stronie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA.

Co oprócz studiów w Stanach Zjednoczonych?

Co w przypadku, gdy interesuje nas nauka lub praktyki zawodowe w Stanach Zjednoczonych, ale nie chcemy odbywać tam całego cyklu studiów? Mamy dla Was dobrą wiadomość – możliwości wyjazdu do USA są bardzo różnorodne.

W przypadku krótkoterminowych wyjazdów naukowych z pomocą przychodzą stypendia dedykowane studentom, doktorantom czy naukowcom z Polski. Umożliwiają one odbycie semestru studiów lub krótkoterminowego stażu badawczego na uczelniach w USA. Kilka propozycji ciekawych stypendiów tego typu zebraliśmy dla Was w końcowej części tego artykułu. Ponadto warto odwiedzić stronę Biura Współpracy z Zagranicą (lub analogicznej jednostki) naszej uczelni. Niektóre polskie uniwersytety mają zawarte umowy bilateralne z uczelniami w USA, w ramach których studenci mają możliwość wyjechać na rok lub semestr studiów na uczelni partnerskiej.

Co więcej, w ramach wspomnianej wcześniej wizy J-1 dostępny jest szereg możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, w tym następujące programy:

 • Au Pair, w ramach którego młodzi ludzie (18-26 lat) mogą zamieszkać u amerykańskiej rodziny i otrzymywać niewielkie wynagrodzenie w zamian za pomoc w opiece nad dziećmi.
 • Camp Counselor, umożliwiający pełnoletnim studentom i nauczycielom z zagranicy podjąć pracę na letnich koloniach dla młodzieży w USA.
 • Internw ramach którego młodzi absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów) mogą odbyć praktyki zawodowe w Stanach Zjednoczonych.
 • Secondary School Studentumożliwiający uczniom liceum (między 15 a 18 r.ż.) wyjazd na semestr lub rok nauki w szkole w USA.
 • Summer Work Travelw ramach którego zagraniczni studenci mogą spędzić wakacje pracując i podróżując po Stanach Zjednoczonych.

Oczywiście warto pamiętać, że wszystkie powyższe możliwości wymagają podjęcia przygotowań odpowiednio wcześniej oraz dopełnienia wielu formalności. Więcej informacji na temat poszczególnych wyjazdów na wizie J-1 znajduje się na dedykowanej stronie j1visa.state.gov.

Na jakie programy stypendialne w Stanach warto zwrócić uwagę?

Stypendia na studia graduate

Międzynarodowe stypendia McDonnell na studia magisterskie i doktoranckie
Program jest kierowany do przyszłych studentów z całego świata, którzy planują studiować na Washington University w St. Louis na jednym z wybranych kierunków studiów doktoranckich lub magisterskich. Stypendyści otrzymują zarówno wsparcie finansowe (pokrycie całości kosztów czesnego, comiesięczne stypendium) jak i programowe. Termin aplikacji na rok akademicki 2022/23 mija 31 stycznia 2022 r.

Fulbright Graduate Student Award
Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów z możliwością przedłużenia finansowania na drugi rok studiów. Wnioski przyjmowane są na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem niektórych studiów medycznych, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą na terenie USA. Termin aplikacji mija zazwyczaj w kwietniu.

Program Knight-Hennessy Scholars
Stypendia skierowane są do utalentowanych kandydatów na studia II lub III stopnia na Uniwersytecie Stanforda, niezależnie od narodowości. Stypendium zapewnia pełne finansowanie kosztów czesnego przez okres do trzech lat studiów w Stanford, a także stypendium na pokrycie kosztów najmu pokoju i wyżywienia. Termin aplikacji na kolejny rok akademicki zazwyczaj mija w październiku.

Międzynarodowe stypendium Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Uniwersyteckich
Stypendia przyznawane są na studia dzienne lub badania prowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych dla kobiet, które nie mają amerykańskiego obywatelstwa ani stałej rezydentury. Dotyczy to zarówno studiów magisterskich, jak i doktoranckich w akredytowanych amerykańskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Termin aplikacji na kolejny rok akademicki zazwyczaj mija w listopadzie.

Stypendia na staże i wyjazdy badawcze

Program Stypendialny Fundacji im. Baracka Obamy
Stypendium skierowane jest do młodych, zaangażowanych społecznie osób z całego świata. Stypendyści mają zapewnione pokrycie wszystkich kosztów (czesne, wynajem mieszkania, podróż itp.) podczas rocznego pobytu na Columbia University w Nowym Jorku. Po zakończeniu programu stypendyści wracają do swoich społeczności i kontynuują swoją aktywistyczną pracę w oparciu o spersonalizowany plan działania stworzony podczas pobytu stypendialnego. Termin aplikacji na rok akademicki 2022/23 mija 22 grudnia 2021 r.

Program BioLAB – staże badawcze w USA
Program BioLAB to roczny staż dla studentów nauk biologicznych na czterech amerykańskich instytucjach naukowych. Są to: University of Virginia, University of Chicago, University of Texas: Southwestern Medical Center oraz Oklahoma Medical Research Foundation. Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 będzie trwała do 1 lutego 2022 r.

Fulbright Junior Research Award
To stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych, przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA. Termin aplikacji mija zazwyczaj w maju.

Stypendia dla naukowców i artystów Exchange Program to the US
Fundacja Kościuszkowska przyznaje stypendia dla: pracowników naukowych polskich uczelni posiadających co najmniej stopień doktora; studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach oraz polskich wykładowców mających zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej. Termin aplikacji na kolejny rok akademicki zazwyczaj mija w listopadzie.

Inne stypendia w Stanach Zjednoczonych

Powyższe programy to tylko niewielki wycinek ofert stypendialnych do Stanów Zjednoczonych, które przez cały rok pojawiają się na naszym portalu. Zajrzyjcie do naszej bazy stypendiów zagranicznych, aby zobaczyć, jakie programy stypendialne w USA mają obecnie otwarte nabory. Zaś jeśli chcecie otrzymywać wybrane, najciekawsze oferty wprost do swojej skrzynki mailowej, zachęcamy do zapisów na newsletter Mojego Stypendium!

Przydatne linki

 • EducationUSA – oficjalny serwis amerykańskiego Departamentu Stanu poświęcony studiom w USA: educationusa.pl
 • Strona Ambasady i Konsulatu USA w Polsce: pl.usembassy.gov
 • Strona Departamentu Stanu USA – Biuro Spraw Konsularnych: travel.state.gov
 • Serwis Informacji Wizowej dla Polski – szczegółowe informacje na temat wiz do USA: ustraveldocs.com
 • BridgeUSA – strona prowadzona przez Departament Stanu, zawierająca informacje na temat możliwości wyjazdu do USA na wizie J-1: j1visa.state.gov
 • Konkurs Droga na Harvard, wspierający polskich uczniów, studentów oraz absolwentów szkół wyższych w rozpoczęciu studiów na Harvardzie: droganaharvard.pl
 • Elab Education Laboratory – firma, która oferuje bezpłatne konsultacje aplikacji na studia za granicą, w tym m.in. w USA: elabedu.eu
 • Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, prowadząca program Stypendiów Sportowych w USA: stypendiasportoweusa.pl

Trzymamy za Was kciuki! 🙂

Bardzo dziękujemy e-wolontariuszom wspierającym nas na platformie TuDu, którzy pomogli nam w researchu do artykułu: Angelice Kowalskiej, Oliwii W, Wojciechowi Tomalakowi.

Autorką segmentu “Jaka wiza jest potrzebna żeby studiować w USA?” jest Angelika Kowalska.

Podczas tworzenia artykułu korzystaliśmy z informacji dostępnych na stronach: educationusa.pl, lagunita.education, poland.us, elabedu.eu, pl.usembassy.gov, ustraveldocs.com, travel.state.gov, www.visawaiver.com, www.naharvard.pl, www.topuniversities.com, www.internationalstudent.com.

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji o studiowaniu w USA i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.