Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci13
 • absolwenci22
 • doktoranci20
 • naukowcy19
 • inni11
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • ekonomia/biznes7
 • projektowanie/architektura1
 • sztuka/muzyka4
 • języki obce1
 • różne21
 • medycyna4
 • prawo2
 • literatura3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • nauki humanistyczne/społeczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Belgia1
 • Chiny2
 • Izrael1
 • Włochy1
 • Ukraina1
 • Czechy1
 • Japonia2
 • Niemcy11
 • Kanada2
 • Unia Europejska2
 • Europa1
 • RPA1
 • Luksemburg1
 • Tajwan1
 • cały świat5
 • Turcja2
 • online5
 • Szwajcaria3
 • Węgry2
 • Stany Zjednoczone7
 • Wielka Brytania2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa16
 • firma2
 • instytucja rządowa10
 • samorząd2
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program BioLAB – staże badawcze w USA 2022-23

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 01.02.2022

Program BioLAB – staże badawcze w USA 2022-23

Program BioLAB to roczny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych:

 • University of Virginia, Charlottesville
 • University of Chicago, Chicago
 • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
 • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma

Program BioLAB, wcześniej znany pod nazwą Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP), powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy z University of Virginia. Prof. Derewenda w 2001 r. po raz pierwszy zaprosił do odbycia stażu w USA studentów ze swojej alma mater, Uniwersytetu Łódzkiego. W następnych latach do programu dołączały kolejne instytucje: University of Chicago (2006), Oklahoma Medical Research Foundation (2013) oraz University of Texas, Southwestern Medical Center (2014). Od 2016 roku, instytucją koordynującą program po stronie amerykańskiej jest Oklahoma Medical Research Foundation.

Z ponad 400 dotychczasowych absolwentów Programu BioLAB więcej niż 90% zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich, w USA (20%), Europie i całym świecie. Wśród instytucji, na których studiują absolwenci programu znajdują się m.in University of Oxford, University College London, University of Cambridge, Max Planck Institute czy ETH Zürich.

Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.”

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje programem od 2013 r. Program BioLAB w całości finansowany jest przez instytucje goszczące.

Organizatorzy szukają osób:

 • Studiujących kierunek biologiczno-chemiczny lub medyczny.
 • Z pasją do pracy badawczej i doświadczeniem w pracy laboratoryjnej.
 • Z wysoką średnią ocen z całego toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
 • Gotowych na roczny wyjazd do USA.
 • Organizatorzy zwracają uwagę na to, by wybierając najlepsze aplikacje pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów i kandydatki: uczestnikami i uczestniczkami Programu BioLAB zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

Udział w Programie obejmuje:

 • Płatny staż w laboratorium badawczym, trwający 11-12 miesięcy. Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.
 • Wynagrodzenie wypłacane jest co 2 lub 3 tygodnie, a jego wysokość wynosi od $28 000 – $33 000 rocznie w zależności od miejsca odbywania stażu (stypendium podlega podatkowi dochodowemu).
 • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student).
 • Na czas trwania stażu uczestnicy są objęci pełnym uniwersyteckim ubezpieczeniem medycznym oferowanym przez daną instytucję goszczącą.
 • Przez cały czas trwania stażu uczestnicy są objęci opieką koordynatora programu.

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się osoby, które:

 • Spełniają wymogi formalne wizy F-1 lub J-1.
 • Studiują kierunek biologiczno-chemiczny lub medyczny (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.)
 • W momencie podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej (marzec 2022) będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas trwania stażu.
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Rekrutacja na rok akademicki 2022-23 będzie trwała do 1 lutego 2022 r., godzina 23:59 CET.

Informacje o tym jak aplikować znajdują się tutaj: www.fulbright.edu.pl/biolab

Informacje pochodzą ze strony: fulbright.edu.pl.

Sprawdź, jakie inne oferty stypendiów zagranicznych znajdziesz w naszej bazie!

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 882-013-012 (Patrycja Donaburska, Koordynatorka)
patrycja.donaburska@fulbright.edu.pl
fulbright.edu.pl