aktualności

Kto i kiedy dostaje stypendium socjalne?

Stypendium socjalne to rodzaj wsparcia dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Co ważne, najczęściej (choć nie zawsze i nie tylko!) brana pod uwagę jest sytuacja ekonomiczna(...)

WIĘCEJ