Jakie stypendia w Polsce grafika dekoracyjna do artykułu

18.05.2021

Jakie stypendia są przyznawane w Polsce?

Jakie stypendia można otrzymać?

Jeśli zastanawiacie się, jakie stypendia istnieją w Polsce – zapraszamy do lektury artykułu! Dowiecie się, jakie są najbardziej popularne rodzaje stypendiów w kraju oraz dla kogo są przeznaczone. Co więcej, opowiemy w kilku słowach o programach stypendialnych w innych krajach. Sprawdźcie, o które stypendia możecie się ubiegać!

Kto przyznaje stypendia w Polsce?

Na początek ciekawa informacja: programów stypendialnych jest zapewne dużo więcej, niż się spodziewacie. Choć potrzeby i oczekiwania są ogromne, na szczęście w kraju działają liczne organizacje i grupy przyznające wsparcie stypendialne.

Po pierwsze, istnieją programy stypendialne poszczególnych ministerstw, m.in. Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury czy stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, a także stypendia dla młodych naukowców.

Po drugie, coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego (urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich) realizuje własne programy stypendialne.

Ponadto mamy wiele stowarzyszeń i fundacji, a także firm, które przyznają wsparcie stypendialne w ramach realizowania misji społecznej.

Zaś o wszystkich tych organizatorach możecie przeczytać w najnowszym raporcie „Mapa stypendiów III”, dostępnym (w wersji skróconej) bezpłatnie na naszym portalu!

Jakie są rodzaje stypendiów w Polsce?

Jakie zaś stypendia – jeśli chodzi o rodzaj – są najczęściej spotykane?

Mamy przede wszystkim stypendia:

  • naukowe – dobre oceny, działalność naukowa, wyniki olimpiad i konkursów, publikacje… to kryteria przyjmowane najczęściej przy wyborze stypendystów w tych programach,
  • sportowe – dla wszystkich tych, którzy sport kochają i osiągają świetne wyniki w różnego typu zawodach,
  • artystyczne – skierowane dla uzdolnionych artystycznie osób, którzy mają ciekawe pomysły na projekty artystyczne i/lub w nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia (nagrody w konkursach, własne wystawy etc.),
  • socjalne – wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej (np. z uwagi na niski dochód w rodzinie, niepełnosprawność),
  • inne stypendia – nietypowe, innowacyjne programy, które nie wpisują się w powyższe kategorie, np. stypendia dla aktywnych społecznie bibliotekarek.

Zapytacie: które rodzaje stypendiów są najpopularniejsze? Na ten moment, według naszej wiedzy, najczęściej w Polsce organizuje się stypendia naukowe oraz sportowe. Zwłaszcza w obszarze stypendiów sportowych bardzo wiele zmieniło się w ostatnich latach – wiele samorządów zdecydowało się systematycznie wspierać sportowców mieszkających w danym regionie.

Co więcej, liczne programy mają charakter mieszany – to tzw. stypendia hybrydowe. Chodzi o to, że wśród kryteriów otrzymania stypendium są różnego typu wymogi czy osiągnięcia. Dla przykładu, Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący wsparcie ambitnym i zdolnym maturzystom z małych miejscowości, pochodzącym z niezamożnych rodzin i rozpoczynającym studia dzienne. Wśród kryteriów dla kandydatów mamy zatem zarówno aspekty naukowe, jak i socjalne.

Innym przykładem są stypendia samorządowe lub pozarządowe wspierające uzdolnionych mieszkańców. Niektóre z nich skierowane są do np. uczniów lub studentów, którzy wyróżniają się naukowo, sportowo lub artystycznie. W ramach jednej inicjatywy mamy zatem pomoc w rozwoju licznych, zróżnicowanych talentów. 🙂

Stypendia zagraniczne

Jeśli zaś jesteście ciekawi, jakiego typu stypendia czekają na Was w innych krajach, zapraszamy ciepło do naszej bazy programów zagranicznych. W niej znajdują się głównie stypendia naukowe, uszeregowane pod kątem dziedzin, obszarów zainteresowań. Dodatkowo, zachęcamy do lektury artykułów z cyklu Kierunek: świat, które znajdziecie w naszych Aktualnościach!

Wszystko o stypendiach – specjalnie dla Was!

Uważacie, że warto tworzyć i rozwijać miejsce, w którym setki tysięcy osób mogą otrzymywać informacje o różnorodnych programach wsparcia? Mamy dla Was dwie wspaniałe wiadomości:

Dzięki wspólnym wysiłkom odpowiedź na pytanie, jakiego rodzaju stypendia istnieją, już nigdy nie będzie zagadką!

Infografika przedstawiająca najważniejsze informacje z artykułu o stypendiach w Polsce.