jakie sa stypendia

10.01.2016

Jakie są stypendia?

Stypendia możemy poszeregować ze względu na kryteria, które odgrywają kluczową rolę w ocenie zgłoszeń kandydatów.

  • Stypendium socjalne – tutaj najważniejszym kryterium jest trudna sytuacja materialna kandydata, a nie jego osiągnięcia naukowe.
  • Stypendia socjalno-naukowe – to stypendium gdzie oprócz kryterium materialnego istotne są wyniki w nauce.
  • Stypendia naukowe – tutaj liczą się wyłącznie nasze osiągnięcia szkole czy na uczelni.

Są również stypendia sportowe i artystyczne, gdzie istotne są odpowiednie osiągnięcia w sporcie lub talent artystyczny. Często takie stypendia występują w połączeniu ze stypendium socjalnym, aby młodzi i zdolni mogli, mimo swojej trudnej sytuacji materialnej, rozwijać talenty.

Czy stypendia są dla wybitne uzdolnionych? Generalnie w większości stypendiów znajdziemy kryterium udokumentowanych osiągnięć. Jednak w niektórych programach stypendialnych bierze się również pod uwagę zaangażowanie w działania społeczne, np. wolontariat.

A jakie są stypendia zagraniczne? Te różnią się znacznie od tych krajowych. Nie dzielimy ich bowiem na naukowe, artystyczne czy sportowe, a patrzymy na dziedzinę naukową, w której realizuje się stypendysta. Poza tym, częściej takie stypendia adresowane są do studentów i doktorantów oraz naukowców, a także profesjonalistów w danej dziedzinie. Mowa na przykład o dziennikarzach, tłumaczach, programistach…

Pytaj, pisz, dzwoń!

Jeżeli masz wątpliwości, jak i kiedy aplikować o stypendium, zwróć się do nas o pomoc. Napisz do nas wiadomość prywatną na Facebooku lub Instagramie, lub skorzystaj z zakładki kontakt. A poza tym, dołącz do grona Patronek i Patronów, by mieć wpływ na dalszy rozwój Mojego Stypendium. Dobro wraca!