10.01.2016

Jakie są stypendia?

Stypendia możemy poszeregować ze względu na kryteria, które odgrywają kluczową rolę w ocenie zgłoszeń kandydatów.

  • Stypendium socjalne – tutaj najważniejszym kryterium jest trudna sytuacja materialna kandydata, a nie jego osiągnięcia naukowe.
  • Stypendia socjalno-naukowe – to stypendium gdzie oprócz kryterium materialnego istotne są wyniki w nauce.
  • Stypendia naukowe – tutaj liczą się wyłącznie nasze osiągnięcia szkole czy na uczelni.

Są również stypendia sportowe i artystyczne, gdzie istotne są odpowiednie osiągnięcia w sporcie lub talent artystyczny. Często takie stypendia występują w połączeniu ze stypendium socjalnym, aby młodzi i zdolni mogli, mimo swojej trudnej sytuacji materialnej, rozwijać talenty.

Czy stypendia są dla wybitne uzdolnionych? Generalnie w większości stypendiów znajdziemy kryterium udokumentowanych osiągnięć, jednak w niektórych programach stypendialnych bierze się również pod uwagę zaangażowanie w działania społeczne, np. wolontariat. Stypendia zagraniczne różnią się od tych tradycyjnych krajowych stypendiów.

Stypendia zagraniczne nie dzielimy na naukowe, artystyczne czy sportowe, a patrzymy na dziedzinę naukową, w której realizuje się stypendysta. Częściej takie stypendia adresowane są do studentów i doktorantów.

Więcej o stypendiach w Polsce znajdziecie tutaj.