Stypendium dla osob z niepelnosprawnosciami.

17.08.2021

Stypendium dla studentów z niepełnosprawnością

Wraz ze wzrostem społecznej świadomości osoby z niepełnosprawnościami z sukcesem mogą pobierać naukę na uczelniach wyższych. Co ważne, stypendium dla studentów z niepełnosprawnością należy się wszystkim osobom, które przedłożą odpowiednie dokumenty o stanie zdrowia. A jakie są inne formy dla studentów z niepełnosprawnością? Szczegóły przedstawiamy w niniejszym artykule.

Kto może uzyskać stypendium dla osób z niepełnosprawnościami?

Każdej osobie, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym)

przysługuje stypendium. Jedyne te dokumenty są brane pod uwagę przez komisje stypendialne.

Ważne: Pamiętaj, że wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami należy składać rokrocznie.

Na ogół studenci mogą pobierać świadczenia stypendialne maksymalnie przez 6 lat studiów. Szczegóły sprawdzisz w naszym ogólnym artykule o stypendiach dla studentów. Od tych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium  jeszcze na jednym kolejnym kierunku studiów przez okres nieprzekraczający 6 lat. Przy ocenie prawa do takiego stypendium istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt.

Ile wynosi stypendium dla studentów z niepełnosprawnością?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta na jego wniosek. Dla każdej z uczelni wyższych te kwoty ustalane są indywidualnie. Ich wysokość zależy także od stopnia niepełnosprawności danej osoby. Kwota ta zazwyczaj wynosi kilkaset złotych miesięcznie.

Jakie wsparcie studenci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać na uczelniach?

Stypendium dla studentów z niepełnosprawnością to nie wszystko! Placówki kształcenia wyższego w imię zrównywania szans studentów umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami szereg udogodnień.

  • Można skorzystać z pomocy asystenta dydaktycznego, czyli wybranej, przyjaznej osoby z grupy zajęciowej lub z kierunku, ew. członka rodziny.
  • Po przedłożeniu wniosku mogą zmienić się warunki rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów tak, aby ich przeprowadzenie było komfortowe.
  • Przestrzeni na kampusach i w akademikach jest coraz lepiej dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • Studenci mogą wypożyczyć nowoczesny sprzęt: komputery, słuchawki i mikrofony czy specjalne programy).
  • Studenci z niepełnosprawnością mogą skorzystać z zajęć logopedycznych czy wsparcia psychologicznego.

W każdej placówce funkcjonują Biura Wsparcia Osób z niepełnosprawnościami. Na uniwersytetach działają też Pełnomocnicy Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami. Warto sięgnąć po pomoc pracowników administracyjnych oraz być w kontakcie z prodziekanami ds. studentów, aby korzystać z oferowanych udogodnień.

Dla przykładu, polecamy uwadze przykładowe strony dla studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zachęcamy też do zapoznania się z innymi aktualnymi ofertami stypendialnymi dla studentów. Wśród nich znajdują się nie tylko stypendia socjalne, ale i naukowe czy artystyczne.

Życzymy powodzenia w studiowaniu!

Zaś jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji o stypendiach – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.