Stypendia przyszłości obrazek dekoracyjny do artykułu

10.11.2021

„Stypendia przyszłości”: podsumowanie trzeciego spotkania

Trzecie spotkanie w ramach cyklu „Stypendia przyszłości – wspólne działania i rozmowy” już za nami. Serdecznie dziękujemy naszym prelegentom oraz gościom za wymianę doświadczeń! W poniższym tekście prezentujemy podsumowanie i refleksje płynące z tego wydarzenia.

„Stypendia przyszłości” powstały jako przyczynek do debaty na temat polskich programów stypendialnych. Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do podzielenia się dobrymi praktykami przez organizatorów tych programów wsparcia.

Gorąco zachęcamy do lektury tekstu z podsumowaniem pierwszego oraz drugiego spotkania w ramach cyklu.

Zaś w tym tekście przybliżamy wnioski z trzeciego wydarzenia, które poświęcone było budowaniu relacji ze stypendystami i absolwentami programów.

A zatem 27 października spotkaliśmy się ponownie online, by podyskutować o działaniach animujących społeczność stypendystów. Naszymi prelegentami byli tym razem:

  • Pani Iwona Konopka z Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego, która opowiedziała o Programie Stypendialnym Horyzonty,
  • Pan Dawid Jarząbek-Nowak z Fundacji Koalicja dla Młodych, która prowadzi Program Stypendialny „Klementyna”,
  • oraz ks. Łukasz Nycz z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” realizującej program stypendialny pod tą samą nazwą.

Refleksje ze spotkania

Program Stypendialny Horyzonty

Program Stypendialny Horyzonty działa od ponad 12 lat na terenie całego kraju, zapewniamy kompleksowe wsparcie uczniom i uczennicom z małych miejscowości, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Fundacja EFC pomaga młodym ludziom rozwijać swój potencjał, którego bez niej nie mieliby warunków rozwinąć.

Stypendium Horyzonty to z jednej strony wsparcie materialne: pokrycie kosztów zamieszkania i wyżywienia w bursie, kursów językowych, wakacji czy ferii. To jednak także wyjątkowa, kilkuletnia przygoda, podczas której Stypendyści i Stypendystki wspierają się i nawiązują długoletnie przyjaźnie. Tworzą zżytą społeczność, w której mogą być sobą, uczą się dialogu i samodzielności. Razem wkraczają w dorosłe życie oraz otwierają się na to, co inne i nowe, otoczeni opieką i wsparciem Koordynatorów i Koordynatorek regionalnych.

Te ciepłe relacje poskutkowały powołaniem do życia Stowarzyszenia Alumnów – to osoby, które zakończyły już swoją przygodę z programem stypendialnym, ale chcą kontynuować znajomości zawarte podczas jego trwania. Jak podkreśliła Pani Iwona Konopka, Alumni wykazali się szczególną inicjatywą podczas pandemii, udzielając korepetycji podczas nauki zdalnej, czy służąc rozmową i wsparciem. Co ciekawe, Stowarzyszenie Alumnów funkcjonuje już nieco obok Fundacji, co jest też dowodem trwałości tych przyjaźni oraz mobilizacji ze strony absolwentów Programu.

Ciekawość wśród uczestników „Stypendiów przyszłości” wzbudziła informacja, że indywidualna rozmowa jest elementem rekrutacji do programu stypendialnego; Koordynatorzy Regionalni Fundacji odwiedzają kandydatów w ich domach, aby jak najlepiej ocenić indywidualne motywacje i poznać jego sytuację rodzinną czy materialną.

Program Stypendialny „Klementyna”

Program Stypendialny Klementyna (jeszcze do niedawna znany jako „Koniczyna”) kierowany przez Fundację Koalicja dla Młodych działa lokalnie na terenie województwa mazowieckiego w trzech powiatach. Jak podkreśla Pan Dawid Jarząbek-Nowak, Fundacja działa w oparciu o trzy zasady: poświęca młodzieży uwagę, daje akceptację i stwarza nowe szanse po to, aby dbać o dobrostan całej lokalnej społeczności.

Inicjatorzy Programu chcą pokazać młodym osobom, że to, co ich otacza, nie jest horyzontem ich możliwości – mogą sięgać znacznie dalej. W efekcie Program przekazuje swoim stypendystom wsparcie finansowe, ale i mobilizuje ich do uczestnictwa w akcjach charytatywnych czy edukacyjnych, by stali się swoistymi ambasadorami swoich społeczności. W ten sposób zachęcają inne młody do osoby do rozwoju i aplikacji do Programu, a także angażują potencjalnych darczyńców.

Wokół Programu dzieje się sporo inicjatyw: stypendyści spotykają się regularnie co miesiąc (na żywo lub online), aby dzielić się swoimi sukcesami i troskami. Po zakończeniu trwania Programu nie zapominają o Fundacji, czego świadectwo dali obecni jej pracownicy – w 2016 r., kiedy dalsze losy Fundacji stanęły pod znakiem zapytania, alumni zaangażowali się w jej ratowanie, dzięki czemu „Klementyna” rośnie w siłę.

Co ciekawe, autorką obecnego logotypu programu jest również była stypendystka programu, która zaoferowała wsparcie wolontariackie Fundacji.

Stypendia edukacyjne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Stypendia Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia” to ogromne, ogólnopolskie przedsięwzięcie zrzeszające tysiące osób: dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studentów oraz absolwentów Programu. Diecezjalni koordynatorzy dbają o stypendystów na poziomie lokalnym, a każda z 15 wspólnot akademickich skupiona jest w grupę otaczającą się wzajemnym wsparciem. Istotne jest, by duże wspólnoty dzielić na 10-osobowe grupy stypendystów, co sprzyja podtrzymywaniu relacji indywidualnych.

Ks. Łukasz Nycz wskazał szereg inicjatyw, w jakich biorą udział stypendyści: to nie tylko regularne spotkania online i offline, ale i wyjazdy, obozy (m.in. wakacyjne, zapoznawcze dla maturzystów), wspólna działalność wolontariacka, webinary poszerzające wiedzę o zainteresowaniach stypendystów. Współpracy w przestrzeni Internetu sprzyja fakt, ze Fundacja dysponuje odpowiednimi narzędziami – aplikacja multimedialna, czat, co było bardzo istotne w okresie pandemii i utrudnionych kontaktów.

Co istotne, stypendystów w sposób istotny łączy wspólne działanie – grupowe akcje wolontariackie (m.in. Szlachetna Paczka, Orszak Trzech Króli,  promocja wolontariatu misyjnego) oraz artystyczne (chór, orkiestra) cementują poczucie przynależności do wspólnoty.

Stypendystów łączą zatem szczególne więzi, a przyjaźnie trwają lata; ks. Łukasz Nycz wspominał nawet o zaproszeniach ślubnych i poszerzeniu z czasem „rodziny FDNT” o młode rodziny absolwentów Programu. Z potrzeby sformalizowania swojego zaangażowania po skończonych programach stypendialnych, alumni postanowili założyć przynależne Stowarzyszenie, w ramach którego pielęgnują znajomości, ale i wspierają obecnych stypendystów radą, doświadczeniem i otaczają opieką podczas obozów wakacyjnych i zimowych.

Część dyskusyjna

Powracającym wątkiem podczas dyskusji była kwestia wsparcia psychologicznego. Okazuje się, że część organizatorów programów stypendialnych oferują stałe lub akcyjne wsparcie psychologów dla chętnych stypendystów. Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność pogłębionych rozmów ze specjalistami – konsultacje są niezbędne dla młodzieży (tej szkolnej i studenckiej) wkraczającej w dorosłość i oderwanej od środowiska lokalnego w okresie nauki zdalnej.

Uczestnicy spotkania wymieniali się także refleksami dotyczącymi zmian w programach stypendialnych, które wymusiła pandemia COVID-19. Oprócz przejścia na tryb zdalny i komunikację online, prelegenci podkreślali ciągłość trwania programów.

A na zakończenie dziękujemy ponownie wszystkim osobom uczestniczącym w cyklu spotkań! Mamy nadzieję, że wiele wspólnych rozmów jeszcze przed nami! 🙂 

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji o stypendiach, rozwiał Wasze wątpliwości i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą 🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.