fundusze i granty dla organizacji. W tle kobieta patrząca z nadzieją na rosnące wskaźniki ekonomiczne.

19.05.2024

Fundusze i granty dla organizacji

Jak zdobyć granty dla organizacji?

Jako zespół portalu MojeStypendium.pl od dłuższego czasu pomagamy mapować granty dla organizacji zajmujących się edukacją i systemem stypendialnym. Czy wiecie, że już od 2018 roku regularnie publikujemy artykuły nt. funduszy dla organizatorów programów stypendialnych? Co ważne, cykl tych artykułów znajdziecie w zakładce z artykułami dla organizatorów

Przeczytajcie, o jakie granty dla organizacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, firmy, szkoły czy samorządy realizujące własne programy stypendialne. W tym zestawieniu przedstawiamy granty i konkursy unijne, krajowe, a także lokalne! 

Aktualne zestawienie: granty dla organizacji

Zestawienie funduszy krajowych

Program „Działaj Lokalnie”.

Po trzecie, od marca do czerwca 2024 lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

Co istotne, planowane projekty muszą być realizowane w gminach objętych Programem (678 gmin w całej Polsce). Ponadto projekty powinny:

 • zakładać współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikać z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidywać takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • być realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • być umiejętne i w sposób przemyślany angażować zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Więcej informacji

Program „Odpowiedzialni Społecznie” 

Po pierwsze, Fundacja Totalizatora Sportowego przyznaje wsparcie finansowe na:

 • świadczenia pomocy kryzysowej, materialnej, humanitarnej i finansowej,
 • udzielanie pomocy specjalistycznej,
 • aktywizację zawodową, a także
 • wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych.

Co ważne, wnioskodawcami mogą być podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami.

Nabór wniosków prowadzony jest przez cały rok.

Informacje nt. programu

PROO, priorytet 5 Wsparcie doraźne

Po drugie, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, priorytet 5 Wsparcie doraźne, edycja 2024.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na: pomoc doraźną, uczestnictwo w w wydarzeniach z życia publicznego czy członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe. Nabór wniosków trwa zaś od 30 kwietnia 2024 r., od godziny 14.00 do 30 listopada 2024 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Generator wniosków

Nabór ofert w trybie art. 19a

Po czwarte, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty realizacji zadań publicznych. Systematycznie jednostki samorządowe z całej Polski publikują informacje o aktualnych konkursach.

Wyszukiwarka ofert na NGO.pl

Zestawienie funduszy międzynarodowych

Program Erasmus +

Polecamy serdecznie do lektury zaproszenia do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

 • Mobilność edukacyjna osób,
 • Współpraca organizacji i instytucji,
 • Wsparcie rozwoju polityki i współpracy,
 • Akcje „Jean Monnet”.

Co ważne, o finansowanie z programu Erasmus+ może ubiegać się każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą, działań wspierających uczestnictwo młodzieży oraz działania na rzecz włączenia DiscoverEU.

Treść zaproszenia

Wsparcie Fundacji Smurfit Kappa

Po drugie, Fundacja Smurfit Kappa finansowa wspiera projekty, które pozytywnie wpływają na życie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez zdrowie i odżywianie, edukację i podstawową opiekę, zmniejszając w ten sposób istniejące nierówności.

O wsparcie mogą ubiegać się zaś zarejestrowane organizacje charytatywne/non-profit.

O naborze

Granty dla organizacji – inne źródła

A na koniec zapraszamy jeszcze do tego, by poznać inne, rzetelne źródła informacji o funduszach i grantach dla organizacji:

 1. portal NGO.pl (dział fundusze),
 2. serwis Eurodesk.pl,
 3. fanpage na Facebooku Konkursy dla NGO.

A jeżeli interesuje Was nasza działalność na rzecz organizacji, zachęcamy do:

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.