Grafika dekoracyjna do artykułu współpraca biznesu i organizacji z napisem Współpraca stypendialna a ESG i zdjęciem laptopa

6.09.2023

Współpraca biznesu i organizacji w obszarze stypendiów

W artykule opowiemy o tym, czym jest współpraca biznesu i organizacji pozarządowych w obszarze stypendiów oraz Karta dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych. Co istotne, podkreślimy znaczenie współpracy, dobre praktyki i standardy współpracy, a także podpowiemy konkretne formy współpracy między sektorem prywatnym a organizacjami społecznymi.

Współpraca biznesu i organizacji pozarządowych

Co oznacza litera S i dlaczego jest tak ważna w rozwoju firm? Otóż w świetle unijnej dyrektywy o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), przedsiębiorstwa powinny pozytywnie wpływać na obszary związane z:

 • ochroną środowiska naturalnego (E),
 • odpowiedzialnością społeczną (S),
 • ładem korporacyjnym (G).

Jak zatem działać w zakresie odpowiedzialności społecznej? Możliwości i idei jest bardzo dużo, my zaś podpowiadamy jedno konkretne, strategiczne i długofalowe rozwiązanie: prowadzenie programów stypendialnych.

Co ważne, mądre programy stypendialne to wsparcie rozwoju młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzmacnianie talentów młodych ludzi. To szansa na inwestycję w lepszą przyszłość nas wszystkich.

Jako Fundacja Dobra Sieć zachęcamy do budowania współpracy biznesu i organizacji pozarzadowych w oparciu o kluczowe wartości, zasady, standardy i dobre praktyki. Jakie?

Karta zasad dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych

Opowieść o tytułowej Karcie należy rozpocząć od historii Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” i jego misji. Inicjatywa ta powstała, by promować prospołeczne działania firm. Co istotne, to największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Ponadto, Ww 2022 roku Konkurs obchodził zaś swoje 25-lecie. I właśnie z tej okazji powstała Karta dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych.

Jak czytamy na stronie Konkursu,

Karta zasad dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych to zbiór wartości i zasad, który został wypracowany przez grupę roboczą powołaną przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

To ważny drogowskaz, który wykorzystuje dobre praktyki i doświadczenia Konkursu oraz związanych z nim osób. Został on oficjalnie ogłoszony podczas gali finałowej 25. edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.

Karta dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych to wyjątkowy dokument, zawierający:

 • premabułę, opisującą kontekst i znaczenie karty,
 • rekomendowane zasady dobrej współpracy, a także
 • korzyści płynące ze współpracy między organizacjami pozarządowymi a firmami.

Współpraca biznesu i organizacji pozarządowych w obszarze stypendiów

Jako Fundacja Dobra Sieć, prowadząca portal Moje Stypendium, jesteśmy ekspertami i współpracujemy z firmami oraz fundacjami korporacyjnymi w zakresie:

 • gromadzenia wiedzy o programach wspierających rozwój,
 • badania stypendiów w Polsce,
 • projektowania kampanii promocyjnych,
 • redakcji artykułów edukacyjnych, a także
 • wyznaczania standardów realizacji programów stypendialnych.

Co to w praktyce oznacza?

Po pierwsze, pomagamy w budowaniu inicjatyw edukacyjnych (stypendiów, konkursów, staży) od idei do realizacji: tworzeniu dokumentacji, zasad programu, budżetu, strategii komunikacji i promocji.

Po drugie, pomagamy w ewaluacji programów stypendialnych, zgodnie ze standardami Karty Zasad Dobrego Programu Stypendialnego i wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Co więcej, projektujemy i prowadzimy warsztaty, webinaria, szkolenia oraz działania aktywizujące dla stypendystów oraz wolontariuszy.

A ponadto, realizujemy kompleksowe kampanie promocyjne stypendiów, konkursów i staży.

Podsumowując, pomagamy w tworzeniu, realizacji, ewaluacji i promocji programów stypendialnych firm i fundacji korporacyjnych jako elementu odpowiedzialności społecznej firm. Dbamy o najwyższe standardy ich realizacji i o to, by odpowiadały na realne potrzeby społeczne. Chcemy, by kolejne lata były rozkwitem nowych, wartościowych, zgodnych ze zrównoważonym rozwojem i opartych na Karcie zasad dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych.

Prowadzimy kampanię dotyczącą znaczenia i wartości mądrych programów stypendialnych. Przeczytajcie więcej i poznajcie nasze portfolio na: www.mojestypendium.pl/wspolpraca

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.