Zdjęcie przedstawia sadzonki roślin. Na środku widnieje tytuł artykułu: "Wsparcie psychologiczne i mentoring"

23.08.2023

Wsparcie psychologiczne i mentoring w programach stypendialnych

Potrzeba zapewnienia wsparcia psychologicznego stypendystom jest coraz częściej dostrzegana przez organizatorów programów stypendialnych. Jednocześnie, w wielu programach stypendialnych w Polsce nie prowadzi się działań mających na celu wzmocnienie relacji i dobrostanu psychologicznego odbiorców. Jak zatem najefektywniej zorganizować program mentoringowy czy wsparcie psychologiczne dla stypendystów? Jak zachęcić młodych ludzi do skorzystania z takich usług? W niniejszym artykule opartym o tekst publikacji Stypendia Przyszłości II: Praktyczny poradnik o programach stypendialnych, omawiamy wsparcie psychologiczne i mentoring w programach stypendialnych.

Broszura Stypendia przyszłości II powstała jako podsumowanie drugiej edycji spotkań z organizatorami programów stypendialnych.

Formy wsparcia i budowania relacji ze stypendystami

Przede wszystkim, warto podkreślić że obszar dbania o dobrostan psychiczny stypendystów jest niezwykle szeroki. W zależności od rodzaju programu, możliwości finansowych i organizacyjnych instytucji stypendialnej, a także charakterystyki grupy odbiorców, wsparcie psychologiczne stypendystów i budowanie z nimi relacji może przyjmować różnorodne formy. Mogą to być m.in.:

  • spotkania,
  • wsparcie psychologa,
  • mentoring,
  • tutoring,
  • coaching,
  • warsztaty,
  • wyjazdy,
  • webinaria.

Ponadto, w ramach jednego programu można łączyć różne form wsparcia. Dla wielu stypendystów bardzo wartościowa będzie możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego im formatu. Co więcej, forma wsparcia mająca mniejszy próg wejścia, jak np. spotkania grupowe, może pomóc niektórym stypendystom przekonać się do skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wyzwania związane z wsparciem psychologicznym i mentoringiem

Kluczowym kontekstem, w którym należy myśleć o wsparciu psychologicznym stypendystów i stypendystek jest pandemia, która odbiła się negatywnie na dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży. W broszurze przytoczony jest raport Rzecznika Praw Dziecka, który zwraca uwagę na pilną potrzebę wsparcia psychologicznego młodych ludzi w Polsce. Według raportu, co siódme dziecko odczuwa niezadowolenie z życia w stopniu zagrażającym zdrowiu psychicznemu, zaś połowa młodych ludzi nie akceptuje samych siebie.

Wobec tak dużych potrzeb, skala systemowego wsparcia psychologicznego dla młodzieży (w tym profilaktyki) w Polsce jest zbyt mała. Oznacza to, że w wielu miejscach brakuje specjalistów do których młodzi ludzie mogliby się zwrócić w momencie kryzysu. A zatem, choć wsparcie psychologiczne oferowane przez organizatorów stypendialnych jest jedynie kroplą w morzu potrzeb, jest to zdecydowanie jedna z najważniejszych form wsparcia pozafinansowego które można zaoferować stypendystom.

O czym warto pamiętać przy organizacji wsparcia psychologicznego dla stypendystów?

Po pierwsze, organizację wsparcia psychologicznego najlepiej zacząć od analizy potrzeb. Pozwoli ona dobrać formę wsparcia najbardziej odpowiednią dla grupy stypendystów.

Po drugie, w przypadku braku możliwości organizacji warsztatów, spotkań z psychologami czy mentorami, warto stworzyć listę rzetelnych, zweryfikowanych źródeł czy kontaktów do których młodzi ludzie mogą się zwrócić w poszukiwaniu wsparcia. Dzięki temu, w razie potrzeby można przekazać ją stypendystom i stypendystkom.

Po trzecie, warto pamiętać że wsparcie psychologiczne i mentoring to tylko jedne z wielu narzędzi budowania relacji wśród członków społeczności programu. Dobrym narzędziem do pobudzania aktywności społecznej oraz rozwoju stypendystów jest wolontariat, na przykład w ramach szkolnego klubu wolontariatu.

Po czwarte, niezwykle istotne jest, aby podjęcie współpracy z mentorem czy psychologiem było dobrowolne. Jeśli to możliwe, warto zaoferować kilka różnych form konsultacji (np. spotkania online lub na żywo, konsultacje telefoniczne, spotkania indywidualne i grupowe), tak, aby każdy mógł wybrać taką formę, jaka mu najbardziej odpowiada.

Na koniec, należy podkreślić wartość kompleksowego wsparcia nie tylko młodzieży, ale także ich otoczenia – rodziców/opiekunów i nauczycieli. Jeśli młody człowiek otrzymuje wsparcie terapeutyczne, ale funkcjonuje w niewspierającym środowisku w domu czy w szkole, terapia nie przyniesie tak dobrych skutków jak wtedy, gdy spotyka się ze świadomymi i uważnymi dorosłymi.

Jakie są korzyści z wdrażania wsparcia psychologicznego i mentoringu?

Organizacja wsparcia psychologicznego czy programu mentoringowego dla stypendystów niesie za sobą wiele korzyści – nie tylko dla beneficjentów, ale także dla samego programu. Przede wszystkim, odpowiada to na ważną potrzebę młodych ludzi. Wynika to nie tylko z wyżej przytoczonych badań, ale także z doświadczeń organizatorów stypendiów. Większość przedstawicieli organizacji stypendialnych, biorących udział w spotkaniu, potwierdziło, że dostrzegają potrzebę zapewnienia wsparcia psychologicznego stypendystom.

Co więcej, wsparcie rozwojowe i psychologiczne pomaga w budowaniu bliższych relacji wśród członków społeczności programu. Z jednej strony, wzmacnia to zaufanie stypendystów do organizatora i pomaga w budowaniu silnej społeczności alumnów. Z drugiej strony, zwłaszcza w przypadku wspólnych działań (takich jak spotkania grupowe czy wolontariat), zacieśnia to więzi między stypendystami, czego efektem mogą być znajomości i przyjaźnie.

Nie można również pominąć korzyści, jakie z udziału w programach rozwojowych uzyskują sami uczestniczy. Wsparcie psychologiczne, mentoring, wspólny wolontariat nierzadko wzmacniają stypendystów, pomagają im w przezwyciężeniu trudności, dają poczucie sprawczości i przynależności.

Jak Fundacja Dobra Sieć wspiera organizatorów stypendiów?

Jako Fundacja Dobra Sieć działamy, by wspierać osoby poszukujące stypendiów, ale także ich organizatorów. To właśnie z myślą o Was i o możliwości wymiany doświadczeń powstał nasz cykl spotkań „Stypendia Przyszłości” a wraz z nim już dwie publikacje podsumowujące pełne porad i dobrych praktyk. Już teraz wiemy, że kolejne spotkania z cyklu odbędą się także w tym roku! Pierwsze z nich planujemy już we wrześniu i znowu rozmawiać będziemy o ważnych kwestiach łączących doświadczenia różnych programów stypendialnych.

Dodatkowo ciepło zapraszamy Was do współpracy z nami! Możemy pomóc Wam w promocji Waszego programu stypendialnego oraz wesprzeć Was w jego tworzeniu, analizie, działaniach strategicznych czy ewaluacji. Szczegóły dotyczące naszej oferty związanej z tworzeniem i ewaluacją programu stypendialnego znajdą Państwo w naszej prezentacji.

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą szerokiej i kompleksowej promocji stypendiów, konkursów, staży i programów rozwojowych. Szczegóły na temat naszych wyników oraz proponowanych przez nas działań promocyjnych również dostępne są na naszej stronie.

A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naszych działaniach, motywacjach i celach – zapiszcie się do Dobrej Sieci Wiadomości!

Dobra Sieć Wiadomości to nasze nowe narzędzie, którym chcemy nawiązywać relacje z naszymi przyjaciółmi, partnerami i każdym, kto chce poznać nas bliżej. Za działaniami portalu Moje Stypendium stoi Fundacja Dobra Sieć. Chcemy, by informacja o tym kim jesteśmy, jakie mamy wartości i dlaczego robimy to, co robimy (a oprócz portalu Moje Stypendium prowadzimy wiele innych działań) docierała do jak najszerszego grona osób. Dlatego wdrożyliśmy nowe narzędzie jakim jest Dobra Sieć Wiadomości. Zapraszamy Was serdecznie do zapisów!

Wasz wpływ na system stypendiów w Polsce

Jesteście przedstawicielami organizacji edukacyjnych? Organizujecie lub wspieracie rozwój mądrych programów stypendialnych? Zostańcie patronami największego portalu edukacyjnego o stypendiach

Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.