stypendium rektora

15.02.2022

Stypendium rektora dla studentów – poradnik

Stypendium rektora – podstawowe informacje

Ile wynosi stypendium rektora dla studentów? Kto może je otrzymać? Jakie są kryteria przyznawania stypendium rektora dla studentów? O tym wszystkim przeczytacie w tym artykule – zapraszamy więc serdecznie do lektury!

Po pierwsze, aby dowiedzieć się więcej o aktualnych świadczeniach w ramach systemu szkolnictwa wyższego, zapoznajcie się z przewodnikami rządowymi:

Po drugie, pamiętajcie, że obecnie stypendium rektora nie jest uzależnione jedynie od średniej ocen! Znaczenie mają osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Po trzecie, zwróćcie uwagę na szereg inicjatyw stypendialnych dla studentów w kraju i na świecie – stypendium rektora to tylko jedna z wielu możliwości! 🙂

Dla kogo stypendia rektora? 

O tym, kto może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, pisaliśmy już w naszym najpopularniejszym artykule o stypendiach dla osób studiujących.  Podsumujmy garść aktualnych informacji – stypendium przyznaje się na podstawie:

 • wyróżniających się wyników w nauce czy osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych (osiągniętych w poprzednim studiów),
 • statusu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego (dla studentów przyjętych na I rok studiów),
 • statusu medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie (dla studentów przyjętych na I rok studiów).

Ogólnie zaś, o stypendium rektora możecie ubiegać się, jeśli macie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe – zarówno za poprzedni rok akademicki lub jeśli właśnie dostaliście się na studia (i jest to rok, w którym zdawaliście maturę).

Pamiętajcie jednak, że jeżeli studiujecie jednocześnie na kilku kierunkach, stypendium rektora możecie uzyskać na jednym, wybranym przez was, kierunku studiów.

Co więcej, przy okazji przypominamy – stypendium rektora to nie jedyne stypendium, które możecie uzyskać podczas okresu studiów. Naprawdę, możliwości jest mnóstwo – zajrzyjcie do tekstu o programach wsparcia dla studentów.

Ile osób otrzymuje stypendium rektora dla studentów?

Co istotne, liczba laureatów tego stypendium ustalana jest na podstawie odsetka osób uprawnionych. W praktyce stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

W zależności od środków, w ostatnich latach w większości polskich uczelni było to między 6 a 10% studentów. Pamiętajcie, że jeśli liczba studentów na Waszym kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 osobie.

Ile wynosi stypendium rektora dla studentów?

Jak pisaliśmy niedawno, dokładną kwotę stypendium ustala co roku każda uczelnia. Ustawa określa zaś tylko górną granicę wsparcia.

Prześledziliśmy dla Was ogłoszenia kilkunastu wiodących uczelni w Polsce, by dowiedzieć się, ile w praktyce wynosiła wartość miesięcznego wsparcia stypendium rektora dla studentów. Przeczytajcie poniżej, jakie są wyniki naszej analizy!

Po pierwsze, comiesięczna kwota przelewana laureatom stypendium rektora wahała się w analizowanych ośrodkach od 200 do 1500 złotych. W zależności od uczelni, a także kategorii i progów wsparcia, mamy zatem do czynienia z dużą rozpiętością kwot wsparcia.

Po drugie, najczęściej stypendium rektora to kilkaset złotych miesięcznie dla najlepszych studentów. W niektórych przypadkach w roku akademickim 2021/2022 stypendyści otrzymali nieco ponad 1000 złotych.

Kwota stypendium rektora dla studentów na uczelniach w Polsce

A zatem przenalizujmy kilka przykładów – ile wynosiła miesięczna kwota stypendium rektora na głównych uczelniach w Polsce?

 • Na Uniwersytecie Warszawskim było to 915 złotych.
 • Uniwersytet Jagielloński przyznawał świadczenie w wysokości 90 złotych na miesiąc.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oferowała, w zależności od liczby zdobytych punktów stypendialnych, od 200 do 1500 złotych wsparcia.
 • Uniwersytet Gdański ustalił zaś kwotę 850 złotych miesięcznie.
 • Na Uniwersytecie Śląskim było to 1000 lub 1300 złotych w zależności od liczby punktów.
 • Uniwersytet Rzeszowski przyznawał zaś laureatom stypendium rektora 1200 złotych miesięcznie.
 • Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie było to zaś od 500 do 1200 złotych miesięcznie w oparciu o pozycję w rankingu.
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawał stypendia I i II stopnia w wysokości odpowiednio 1200 i 600 złotych miesięcznie.
 • A Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznawał od 450 do 1150 złotych na miesiąc, w zależności od kategorii stypendium i osiągnięć studentów.

Kwota stypendium rektora dla studentów na uczelniach o profilu technicznym w Polsce

Spójrzcie także na inne przykłady – najpierw kilka uczelni o profilu technicznym:

 • Na Politechnice Warszawskiej było to 800 złotych.
 • Politechnika Gdańska oferowała kilka progów wsparcia: od 500 do 1100 złotych.
 • Zaś na Politechnice Wrocławskiej wysokość stawek oscylowała między 625 a 875 złotych.
 • W przypadku Politechniki Łódzkiej stypendium rektora dla studentów mogła się składać z dwóch części: stałej kwoty podstawowej (700 złotych) i kwoty zwiększenia (500 zł) przyznawanej niektórym stypendystom. Ogólnie wysokość miesięcznego wsparcia wynosiła od 700 do 1200 złotych.
 • A Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ustaliła tę wysokość na poziomie 400 – 900 złotych, w zależności od osiągnięć.

Kwota stypendium rektora dla studentów na uczelniach medycznych w Polsce

Zaś wśród uczelni medycznych:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny przyznawał stypendium rektora w wysokości od 450 do 800 złotych miesięcznie.
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny określił zaś, że kwota miesięcznego wsparcia w ramach stypendium rektora dla studentów to 600 złotych.
 • Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi było to 600 lub 800 złotych miesięcznie.
 • Zaś na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu – 800 złotych.

Kto z Was otrzymał w tym roku akademickim stypendium rektora dla studentów? 🙂 Napiszcie do nas i pochwalcie się swoim sukcesem!

Dodatkowo, jesteśmy ciekawi, czy studiujecie na wymienionych powyżej uczelniach? A może w innym ośrodku?

Kiedy ubiegać się o stypendium rektora dla studentów?

O stypendium rektora można ubiegać się na początku roku akademickiego. Większość przeanalizowanych uczelni ustala go w październiku (między 4 a 25 października). Jednocześnie, wiodące uczelnie w kraju pierwsze transze stypendium rektora, po analizie wniosków i ustaleniu rankingów, przelewaj a dopiero w grudniu (z wyrównaniem za październik i listopad). Trzeba zatem:

 1. przygotować potrzebne dokumenty (oryginały i/lub skany) odpowiednio wcześniej, najlepiej przed rozpoczęciem roku akademickiego,
 2. być świadomym i przygotować się na stosunkowo długi termin uzyskania decyzji i wpłaty stypendium.

A w międzyczasie zachęcamy do składania wniosków o inne stypendia dla studentów – nie tylko te uczelniane!

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu ważnych informacji o stypendiach, rozwiał Wasze wątpliwości i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Źródła

Poniżej zaś podajemy Wam źródła – linki ze stron uczelnianych, które poddaliśmy analizie w lutym 2022 roku. 🙂

 1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, umed.pl
 2. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, studenci.umw.edu.pl
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.dss.agh.edu.pl
 4. Uniwersytet Jagielloński, stypendia.uj.edu.pl
 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.umk.pl oraz www.samorzad.umk.pl
 6. Gdański Uniwersytet Medyczny, bip.gumed.edu.pl
 7. Uniwersytet Śląski, us.edu.pl
 8. Politechnika Gdańska, pg.edu.pl
 9. Uniwersytet Gdański, ug.edu.pl
 10. Politechnika Warszawska, bip.pw.edu.pl
 11. Politechnika Wrocławska, prs.pwr.edu.pl
 12. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.edu.pl
 13. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl
 14. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umk.pl
 15. Politechnika Łódzka, p.lodz.pl
 16. Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl
 17. Uniwersytet Warszawski, bpm.uw.edu.pl
 18. Warszawski Uniwersytet Medyczny, dos.wum.edu.pl

 

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.