Stypendia dla maturzystów. W tle grupa uczniów zdających egzamin.

13.05.2024

Stypendia dla maturzystów

Dobre wyniki z matury, to nie tylko przepustka na dobre studia. To też duży atut przy ubieganiu się o stypendia dla maturzystów. Często osoby z małych miejscowości lub niezamożnych rodzin, myśląc o kontynuowaniu edukacji na dobrej uczelni w dużym mieście, martwią się kosztami przeprowadzki. To przede wszystkim dla tych ambitnych młodych ludzi tworzone są programy wsparcia stypendialnego. Poniżej postaramy się przybliżyć najbardziej znane z nich, a także podpowiemy Wam, jak szukać stypendiów na naszym portalu. Zapraszamy do lektury!

Stypendia dla maturzystów od stowarzyszeń i fundacji

W poniższej części artykułu przedstawiamy Wam najbardziej znane programy stypendialne stowarzyszeń i fundacji, skierowane właśnie do maturzystów.

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

Środki Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj, którego inicjatorem jest Grupa Pracuj, a organizatorem nasza Fundacja Dobra Sieć, przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk, zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w renomowanych państwowych uczelniach wyższych w całej Polsce.  Stypendia są kreowane z myślą o student(k)ach na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami, na takich kierunkach jak np. automatyka, informatyka, cyberbezpieczeństwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria kosmiczna, inżynieria kwantowa i nanotechnologia.

O stypendia mogą się ubiegać maturzyści, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (tu bardzo mile widziana jest rekomendacja organizacji pozarządowej!). Fundusz oferuje stypendia w wysokości 850 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca).

W roku akademickim 2024/2025 wnioski o Stypendia Grupy Pracuj można składać od 1 lipca do 1 września 2024 r.

Stypendia Pomostowe

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowała w 2002 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Kandydaci ubiegający się o to stypendium powinni:

 • ukończyć liceum lub technikum bądź szkołę branżową II stopnia w 2024 r. i być maturzystą z 2024 roku;
  zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców;
 • pochodzić z rodziny, której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2 969 zł brutto;
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze (algorytm przeliczania wyników dostępny jest na stronie organizatora).

Dodatkowo powinniście spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole średniej
  LUB
 • być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej, lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)
  LUB
 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stając się stypendystą pomostowym, poza stypendium o wartości 10.000 złotych, przekazywanym ratami przez 10 miesięcy, otrzymujecie dostęp do oferty rozwojowej Programu. To oznacza, że będziecie mogli uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej.

Rekrutacja do Stypendiów Pomostowych na rok 2024/2025 trwa od 9 lipca do 20 sierpnia 2024 r.

Program Stypendialny Indeks Start2star

Projekt „Indeks Start2star” jest programem finansowanym przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich. Program obejmuje Wsparcie dla uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce poprzez przyznawanie stypendiów na cały okres studiów. Beneficjenci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat. Wysokość stypendiów wynosi obecnie 1600 zł miesięcznie.

Rekrutacja do Stypendiów  „Indeks Start2star” na rok 2024/2025 trwa do 31 maja 2024 r.

Stypendia „Pierwszy rok” Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Kolejnym stypendium skierowanym do maturzystów jest stypendium „Pierwszy rok” Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia. Stypendium to przeznaczone jest dla kandydatów którzy:

 • Zdali egzamin maturalny w 2023 roku lub 2024 roku;
 • Zostali przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmują studia;
 • Są zameldowani na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy;
 • Średni miesięczny dochód na jednego członka ich rodziny nie przekroczył w 2023 roku kwoty 1700 PLN netto;
 • Posiadają obywatelstwo polskie.

Stypendium „Pierwszy rok” na rok akademicki 2024/2025 wynosi 6000 PLN. Formularz wniosków stypendialnych będzie aktywny od 1 lipca do 10 września 2024 r.

Fundusz Stypendialny Talenty 2024

Fundusz Stypendialny Talenty kieruje swoje działania do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami, lubiących działać społecznie, chcących brać udział we wspólnych projektach i wyjazdach, lubiących pracować w gronie osób o różnych pasjach i zainteresowaniach, ale potrzebujących pomocy w dalszym rozwoju.

Rekrutacja do Funduszu Stypendialnego Talenty dla tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów potrwa do 22 czerwca 2024 r.

Jak szukać innych stypendiów dla maturzystów?

W dalszej części artykułu podpowiadamy Wam jak najlepiej wyszukiwać stypendia dla maturzystów! Opisujemy dokładnie jak działa nasza wyszukiwarka stypendiów oraz podpowiadamy gdzie jeszcze możecie szukać stypendiów oprócz naszej strony.

Skorzystajcie z naszej wyszukiwarki

W wyszukiwarce stypendiów na portalu Moje Stypendium po lewej stronie znajdują się filtry ułatwiające wyszukiwanie ofert. Stypendia można wyszukiwać  po następujących kategoriach: grupa docelowa, rodzaj, zasięg, organizator. Poniżej opiszemy je, by ułatwić Wam znalezienie odpowiedniej oferty.

Kategoria grupa docelowa – zaznaczacie czy jesteście uczniem, studentem, absolwentem studiów, doktorantem czy naukowcem.

Wskazówka! Stypendia dla maturzystów w większości znajdziecie wśród tych skierowanych już do studentów.

Kolejną kategorią jest rodzaj. Można wybrać tu stypendia sportowe, artystyczne, socjalne, naukowe lub inne czyli niepasujące do żadnej z powyższych grup. Zdarzają się stypendia łączone – np. naukowe i socjalne, artystyczne i naukowe, sportowe i socjalne itp. Większość stypendiów skierowanych do maturzystów to stypendia naukowe lub socjalne.

Następną kategorią jest zasięg. Możecie znaleźć tu stypendia międzynarodowe, ogólnopolskie lub lokalne. Stypendia lokalne znajdziecie wybierając województwo do którego należy Wasza miejscowość. Ale nawet jeśli do bazy dodane są stypendia o ograniczonym zasięgu gminnym lub powiatowym to i tak znajdziecie je wybierając kategorię wojewódzką.

Wskazówka! Jeśli uczycie się w innym województwie, niż jesteście zameldowani, warto przy wyszukiwaniu zaznaczyć oba te miejsca. Dodatkowo zawsze zaznaczajcie stypendia ogólnopolskie!

Ostatnim filtrem, który możecie zaznaczyć jest wybór organizatora – możecie szukać stypendiów np. tylko od fundacji lub wyłącznie sponsorowanych przez firmy. Zachęcamy Was jednak, byście nie ograniczali  wyszukiwania po typie organizatora. Najlepiej w ogóle nie zaznaczajcie żadnego filtra w tej sekcji. Dzięki temu będziecie mieć większe szanse na znalezienie oferty! Stypendia przyznają bowiem fundacje i stowarzyszenia, firmy, samorządy, instytucje rządowe oraz szkoły wyższe.

Stypendia socjalne na uczelni

Jeśli uda Wam się dostać na wymarzone studia, ale potrzebujecie wsparcia finansowego, możecie starać się o stypendium socjalne. Stypendium socjalne przyznaje się studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W praktyce oznacza to, że wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie przekracza progu dochodu ustalonego przez uczelnię. Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i szczegóły znajdziecie na stronie Waszej uczelni. Pamiętajcie, że stypendium przyznaje się na wniosek studenta, więc nie zapomnijcie aplikować!

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, który ubiega się o stypendium socjalne, ma obowiązek przedłożenia aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji o stypendiach i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.