Na zdjęciu widać panoramę z wiatrakiem i polem tulipanów. W centralnym punkcie grafiki znajduje się napis Kierunek: Holandia.

5.05.2022

Kierunek: Holandia

Holandia to kraj, który, mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, ma najbardziej rozbudowaną ofertę studiów anglojęzycznych wśród wszystkich państw kontynentalnej Europy. Łącznie prowadzone jest tam około dwa tysiące programów studiów w języku angielskim! Nic dziwnego, że wśród zagranicznych studentów w Holandii znajdziemy przedstawicieli ponad 160 krajów.

Co jeszcze oferuje Holandia zagranicznym studentom? Jak wygląda proces rekrutacji i studia w Holandii? Na te i inne pytania odpowiadamy w najnowszym artykule z cyklu Kierunek: świat. Intrygujące? A zatem czytajcie dalej!

System nauki i szkolnictwa wyższego

Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, szkolnictwo wyższe w Holandii odbywa się w systemie bolońskim, tj. podzielonym na trzy stopnie nauki – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

W Holandii istnieją trzy typy szkół wyższych:

  1. Uniwersytety badawcze (research universities), które oferują programy studiów zorientowane na badania i rozwój naukowy. Takich uczelni jest w Holandii 14. Na uniwersytetach można odbyć studia na każdym poziomie. Studia licencjackie trwają 3 lata, magisterskie od 1 do 3 lat, a studia doktoranckie zazwyczaj trwają 4 lata. Niektóre uniwersytety posiadają także tzw. university colleges, stworzone na wzór systemu anglosaskiego, które oferują kameralne, interdyscyplinarne studia z zakresu sztuk i nauk wyzwolonych.
  2. Uniwersytety nauk stosowanych (universities of applied sciences, po niderlandzku hogescholen) – jest ich ponad 40 w całym kraju. Programy studiów oferowane na tych uczelniach skupiają się na praktycznych aspektach danego kierunku, a ich integralną częścią jest zdobycie doświadczenia zawodowego. Hogescholen, poza programami studiów licencjackich (trwającymi zazwyczaj 4 lata) i studiów magisterskich (trwającymi od 1 do 4 lat), oferują także tzw. associate degreedwuletnie programy zawodowe. Co ważne, po zdobyciu takiego wykształcenia student ma możliwość kontynuować naukę i uzyskać stopień licencjata.
  3. Instytuty nauki międzynarodowej (institutes for international education, IE), na których można kontynuować naukę na poziomie magisterskim i doktoranckim. Takich instytucji jest w Holandii sześć, a niektóre z nich są częścią uniwersytetu. Część z nich oferuje także krótkie kursy doszkalające.

Co więcej, w Holandii znajduje się także 11 instytucji szkolnictwa wyższego, które nie należą do żadnej z wyżej wymienionych grup uczelni. Są to m.in. Akademia Samorządu Lokalnego w Hadze czy Królewska Akademia Sztuk Pięknych. Mogą one oferować studia kończące się uzyskaniem tytułu naukowego, krótkie kursy i inne programy – dokładna oferta zależy od danej uczelni.

Studenci w Holandii często pracują w grupach, a na zajęciach analizują i rozwiązują konkretne problemy. Oczekuje się od nich, że będą aktywnie uczestniczyć w trakcie zajęć, dzielić się swoją opinią i szanować zdanie innych. Dodatkowo, uczelnie oferują studentom możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w praktykach lub eksperymenty przeprowadzane w laboratoriach.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na większość studiów w Holandii odbywa się za pomocą portalu Studielink. Może się jednak zdarzyć, że uczelnia przeprowadza rekrutację zagranicznych studentów w odrębnym systemie, dlatego przed założeniem konta na portalu warto upewnić się co do sposobu rekrutacji na danym uniwersytecie.

Co ważne, rekrutacja na studia w Holandii odbywa się znacznie wcześniej niż w Polsce. Termin składania aplikacji na kierunki, na których jest ograniczona ilość miejsc (tzw. numerus fixus) mija 15 stycznia. W pozostałych przypadkach, termin aplikacji jest ustalany indywidualnie przez uczelnię, ale zazwyczaj jest to nie później niż 1 maja.

Każdy kandydat i kandydatka na studia może złożyć aplikację na nie więcej niż dwa kierunki numerus fixus. Uczelnia może także ustalić limit, ile razy można aplikować na dany program studiów. Wyjątkiem od powyższej reguły są studia medyczne (m.in. medycyna, stomatologia czy fizjoterapia) – tutaj najczęściej można aplikować tylko na jeden wybrany kierunek w danym roku. Przykładowo, nie można złożyć aplikacji na dwa kierunki medyczne na dwóch różnych uniwersytetach. Ten limit nie odnosi się do aplikacji na różne kierunki medyczne – oznacza to, że jeden kandydat może wziąć udział w rekrutacji np. na medycynę i stomatologię w jednym roku.

Najczęściej proces selekcji kandydatów dokonuje się w przeciągu trzech miesięcy od zamknięcia rekrutacji. A zatem, datą graniczną jest zazwyczaj 15 kwietnia. W przypadku kierunków numerus fixus, uczelnie dokonują selekcji studentów na podstawie kryteriów ustalanych indywidualnie dla każdego kierunku. Studenci, którzy otrzymali ofertę studiowania na wybranym przez siebie kierunku w danym roku, mają dwa tygodnie na jej zaakceptowanie. Jeśli tego nie zrobią, oferta zostanie wycofana, a to miejsce na danym kierunku zostanie automatycznie zaoferowane studentowi lub studentce znajdującej się na liście rezerwowej.

Dokumenty aplikacyjne

Warto podkreślić, że w przypadku zagranicznych kandydatów i kandydatek, podczas rekrutacji na studia w Holandii uznawane są kwalifikacje uzyskane w Polsce. Oznacza to, że osoby planujące studia licencjackie w Holandii mogą wziąć udział w rekrutacji z polską maturą, zaś studenci legitymujący się dyplomem polskich uczelni mogą kontynuować naukę w Holandii na studiach II lub III stopnia (o ile spełniają wymagania takie jak np. liczba uzyskanych ECTS). Choć w Holandii nie ma egzaminów na studia, uczelnie mogą wymagać dodatkowych dokumentów. Są to np. referencje, list motywacyjny czy – w przypadku uczelni artystycznych – portfolio.

Aby sprawdzić, jak polskie kwalifikacje są porównywane do holenderskich, można odwiedzić stronę Nuffic – holenderskiej organizacji na rzecz umiędzynarodowienia edukacji. Każda osoba może złożyć aplikację do Nuffic i SBB (Fundacji Współpracy w zakresie Kształcenia Zawodowego, Szkolenia i Rynku Pracy) o indywidualną ocenę swoich kwalifikacji uzyskanych poza Holandią, jednak warto podkreślić, że jest to usługa płatna. Co więcej, każda instytucja szkolnictwa wyższego samodzielnie podejmuje decyzje w sprawie uznania (lub nie) kwalifikacji i dyplomów uzyskanych poza Holandią. A zatem podjęte przez uczelnie decyzje nie zawsze muszą zgadzać się z tym, co znajduje się na stronie Nuffic.

Rok przygotowawczy

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów przyjęcia na wybrany kierunek studiów, w niektórych przypadkach mogą mimo to wyjechać do Holandii i wziąć udział w rocznym kursie przygotowawczym (preparatory year). Program nauczania zależy od wybranego kierunku, na który chcemy zdawać; w niektórych przypadkach na rok przygotowawczy składają się także kursy języka angielskiego. Nauka na roku przygotowawczym może się odbywać w pełnym lub częściowym wymiarze godzin. Niektóre uczelnie nie przyjmują na rok przygotowawczy studentów spoza Unii Europejskiej, gdyż mają oni inny status niż studenci studiów I, II i III stopnia, co wiąże się z innymi wymaganiami wizowymi.

Znajomość języka

Aby studiować w języku niderlandzkim lub angielskim, uczelnie wymagają potwierdzenia znajomości języka. W przypadku języka angielskiego najczęściej akceptowanymi certyfikatami są IELTS i TOEFL, ale niektóre uniwersytety akceptują także inne testy, np. Cambridge. Warto sprawdzić dokładne informacje na stronie uczelni lub skontaktować się z biurem zajmującym się obsługą studentów zagranicznych.

Wyniki testów, które umożliwiają przyjęcie na studia to minimum 6.0 w przypadku IELTS i minimum 550 w przypadku TOEFL. Odpowiada to znajomości języka na poziomie B2.

Warto dodać, że IELTS to jedyny test, który jest uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dokumentu. Test można zdać w British Council, którego ośrodki znajdują się w dziewięciu miastach w Polsce. Koszt egzaminu to około 800 złotych.

Aby studiować w języku niderlandzkim, należy zdać państwowy egzamin językowy Nt2 (Nederlands als tweede taal). Koszt egzaminu to 200 euro (po 50 euro za każdą część – czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie). Aby podjąć studia na uniwersytecie (zarówno badawczym, jak i nauk stosowanych) wymagana jest znajomość języka na poziomie przynajmniej B2. Niektóre uniwersytety ustalają własne wymagania dla zagranicznych kandydatów chcących podjąć studia w języku niderlandzkim. Mogą one np. przeprowadzać własne egzaminy językowe – zawsze warto skontaktować się z uczelnią i dopytać o ich procedury.

Opłaty za studia

Za studia w Holandii należy zapłacić czesne. Dokładna kwota jest ustalana przez każdą uczelnię i zależy także od wybranego kierunku studiów. Opłaty dla studentów z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Surinamu zaczynają się od 2 168 euro za rok studiów (stan na rok akademicki 2021/22). Studenci z pozostałych krajów płacą wyższe czesne – między 6 000 a 15 000 euro za rok studiów licencjackich oraz między 8 000 a 20 000 euro za rok studiów magisterskich. Warto także dodać, że czesne za rok przygotowawczy zazwyczaj jest niższe niż za rok studiów licencjackich.

Finansowanie studiów

Większość rządowych stypendiów kierowanych jest do studentów spoza Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że studenci z krajów UE nie mogą uzyskać wsparcia na finansowanie swoich studiów. Wiele uczelni ustanawia własne stypendia, które są dostępne dla kandydatów i studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Dokładnych informacji warto szukać na stronie wybranej uczelni, lub skontaktować się bezpośrednio z jednostką zajmującą się wsparciem studentów międzynarodowych.

Co więcej, rząd Holandii oferuje pożyczki na finansowanie studiówKwalifikują się do niego, poza studentami z Holandii, obywatele krajów UE którzy mieszkają w Holandii 5 lat lub dłużej, lub podejmują pracę w Holandii wymiarze minimum 56 godzin w miesiącu. Pożyczki rządowe mają limit wieku – można je uzyskać do ukończenia 30 roku życia. Nie są one również dostępne dla osób, które już ukończyły studia i chcą rozpocząć kolejne studia na tym samym poziomie (czyli np. osób już posiadających tytuł licencjata, które chcą rozpocząć kolejne studia licencjackie). Takie osoby mogą się jednak starać o tzw. lifelong learning credit – pożyczkę na finansowanie studiów, którą można uzyskać do ukończenia 56 roku życia.

Życie w Holandii

Koszty życia

Wynajem pokoju w Holandii zazwyczaj kosztuje między 300 a 600 euro miesięcznie. Nie wszystkie uczelnie oferują akademiki – najczęściej studenci wynajmują pokoje lub mieszkania samodzielnie. Na stronie StudyinHolland.nl znajduje się lista portali, na których można poszukiwać ofert wynajmu. Znajdują się tam także informacje na temat prawnych aspektów wynajmowania mieszkania w Holandii.

Całość kosztów studenckiego życia w Holandii szacuje się na 800 – 1100 euro miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że koszty życia będą różnić się w zależności od miasta, w którym będziemy studiować. Przykładowo, za wynajem pokoju czy mieszkania w Amsterdamie zapłacimy więcej, niż w mniejszych miastach.

Na wielu uczelniach znajdują się stołówki studenckie, w których można zjeść ciepły posiłek w niskiej cenie. Ponadto, w miastach popularne są tzw. eetcafés – niewielkie, lokalne bistra oferujące przystępne cenowo menu.

Popularnym – i najtańszym – środkiem transportu w holenderskich miastach są rowery. Ponadto studenci mogą uzyskać zniżki lub darmowe przejazdy transportem publicznym. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie NS.nl. Co więcej, muzea, instytucje kultury a także niektóre bary czy restauracje często oferują zniżki studenckie.

Praca w trakcie studiów

Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują wizy ani pozwolenia na pracę, aby studiować i pracować w Holandii. Nadal wymagane są jednak pewne formalności.

Przede wszystkim, jeśli planujemy studiować w Holandii dłużej niż 4 miesiące, należy uzyskać numer ubezpieczenia społecznego, tzw. BNS. Jest on potrzebny, aby otworzyć konto w holenderskim banku czy podjąć pracę w Holandii. BNS uzyskuje się w urzędzie lokalnego samorządu. Po uzyskaniu BNS warto również zaaplikować o DigiD, czyli elektroniczny identyfikator, dzięki któremu można załatwiać różne urzędowe sprawy online.

Ponadto, podejmując pracę (również w niepełnym wymiarze godzin) należy mieć holenderskie publiczne ubezpieczenie zdrowotne. Co ważne, nie są do niego uprawnieni studenci nie podejmujący pracy. W takim wypadku należy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub wykupić prywatne ubezpieczenie.

Nauka języka niderlandzkiego

Niektóre uniwersytety oferują kursy języka niderlandzkiego dla studentów zagranicznych. Są one najczęściej dodatkowo płatne – koszty znacząco różnią się w zależności od poziomu i intensywności kursu, i mogą wahać się w granicach od 250 do nawet 2 500 euro. Języka można uczyć się także w prywatnych szkołach językowych. Kursy najczęściej organizowane są wieczorami w trakcie roku akademickiego. Dostępne są także intensywne kursy letnie. Warto dopytać na uczelni o możliwości dostępne w mieście, w którym planujesz studia.

Wymiana studencka w Holandii

Interesuje Cię życie i studia w Holandii, ale nie chcesz podejmować decyzji o wyjeździe na kilka lat? Warto pomyśleć o wymianie studenckiej lub praktykach. Możesz uzyskać dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ zarówno na wymianę studencką, jak i praktyki zagraniczne.

Jeśli myślisz o wymianie studenckiej w ramach Erasmus+, warto przede wszystkim zasięgnąć informacji na uczelni, czy jest możliwość wyjazdu do Holandii w ramach Twojego kierunku studiów. Wiele uczelni ma także podpisane umowy bilateralne z uniwersytetami w Europie i poza – możesz również starać się o wyjazd w ramach indywidualnej wymiany studenckiej. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku procedury i wysokości stypendiów mogą być bardzo zróżnicowane.

Aby wyjechać na praktyki w ramach programu Erasmus+, również warto zacząć od przejrzenia oferty uczelni oraz dopytania o procedury na Twoim kierunku w Biurze Współpracy z Zagranicą lub analogicznej jednostce. Szczegółowe informacje na temat praktyk znajdziesz także na stronie Komisji Europejskiej.

Warto pamiętać, że w ramach programu Erasmus+ można spędzić za granicą łącznie maksymalnie 12 miesięcy na każdy cykl studiów. Limit ten odnosi się łącznie do wymiany studenckiej oraz praktyk (jeśli oczywiście odbywają się w jednym cyklu studiów).

Na jakie programy stypendialne w Holandii warto zwrócić uwagę?

Stypendium Candriam na studia na Uniwersytecie Maastricht
Spółka Candriam oferuje stypendia na studia magisterskie na Uniwersytecie Maastricht. Stypendia realizowane są w Szkole Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu Maastricht. Stypendium pokrywa koszt czesnego oraz koszty utrzymania w wysokości 950 euro miesięcznie przez cały czas trwania stypendium. Termin aplikacji w roku 2022 minął 1 maja, jednak stypendium organizowane jest co roku. Gdy tylko pojawi się nowy nabór, dodamy informację do naszej bazy.

Stypendia Rijksmuseum
Celem programu stypendialnego Rijksmuseum jest wzmocnienie więzi między muzeami i uniwersytetami oraz zachęcanie do wymiany wiedzy. Wysoce utalentowanym kandydatom oferuje się możliwość oparcia części swoich badań w Rijksmuseum. Z dostępem do ekspertyzy muzeum, zbiorów, biblioteki i laboratoriów, warsztatów i wycieczek. Termin aplikacji w roku 2022 minął w styczniu, jednak stypendium organizowane jest co roku. Gdy tylko pojawi się nowy nabór, dodamy informację do naszej bazy.

Stypendia Julia Henriëtte Jaarsma-Adolfs na Uniwersytecie w Amsterdamie
The University of Amsterdam prowadzi program stypendialny imienia Julii Henriëtte Jaarsma-Adolfs na realizację studiów magisterskich z zakresu prawa. Stypendia przyznawane są utalentowanym, zmotywowanym studentom zagranicznym, którzy pragną rozpocząć studia prawnicze w Amsterdam Law School. Stypendium dla kandydatów z krajów UE wynosi 12 000 euro (w tym 2100 euro na pokrycie czesnego oraz 9900 euro na pokrycie kosztów życia). Termin aplikacji w roku 2022 minął w styczniu, jednak stypendium organizowane jest co roku. Gdy tylko pojawi się nowy nabór, dodamy informację do naszej bazy.

Stypendium Bright Minds na Uniwersytecie w Utrechcie
Stypendia Bright Minds przyznawane są utalentowanym studentom z krajów Unii Europejskiej, którzy rozpoczną studia magisterskie na Uniwersytecie w Utrechcie. Stypendium wynosi od 5 000 do 10 000 euro. Kryteriami kwalifikacyjnymi są m.in. dotychczasowe osiągnięcia naukowe czy zaangażowanie społeczne np. w wolontariat. Termin aplikacji w roku 2022 minął w styczniu, jednak stypendium organizowane jest co roku. Gdy tylko pojawi się nowy nabór, dodamy informację do naszej bazy.

Przydatne linki

  • Study in Holland – strona prowadzona przez Nuffic i finansowana przez rząd Holandii, na której znajdują się informacje na temat studiowania w Holandii: www.studyinholland.nl.
  • Nuffic – holenderska organizacja na rzecz umiędzynaradawiania edukacji, działająca na zlecenie holenderskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki: www.nuffic.nl.
  • Informacja na temat egzaminów Nt2 – państwowych egzaminów z języka holenderskiego: www.staatsexamensnt2.nl
  • Strona Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki Holandii, zawierająca informacje m.in. na temat studiów oraz pożyczek studenckich: www.duo.nl.

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji o studiowaniu w Holandii i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami🙂 Dziękujemy!

Podczas tworzenia artykułu korzystaliśmy z informacji dostępnych na stronach: www.studyinholland.nl, eurodesk.pl, polonia.nl, polityka.pl, eurydice.org.pl, duo.nl.

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.