Kierunek Belgia - pomarańczowy napis na czarnym tle.

24.04.2023

Kierunek: Belgia

Belgia to kraj w samym centrum Europy, w jego stolicy zapadają najważniejsze decyzje dotyczące Unii Europejskiej. To  wielokulturowe i wielojęzykowe Państwo oferujące ogrom możliwości rozwoju, dlatego Belgia to idealny kierunek dla ambitnych studentów. Możliwość pracy w dyplomacji, w największych instytucjach Unii, sąsiedztwo państw takich jak Niemcy czy Francja, sprawiają że coraz więcej osób decyduje się na życie i studia właśnie w tym kraju. Belgijskie uczelnie oferują bardzo elastyczny grafik zajęć a programy studiów są przystosowane do potrzeb rynku pracy. 

Jak zatem wygląda system szkolnictwa w Belgii? O czym warto pamiętać decydując się na przeprowadzkę do tego kraju? O tym piszemy w niniejszym artykule z cyklu Kierunek: świat. Zapraszamy do lektury! Kierunek: Belgia – zaczynamy!

System nauki i szkolnictwa wyższego w Belgii

Belgia ma dwa oddzielne systemy szkolnictwa wyższego – flamandzki (we Flandrii) i waloński (w Walonii). W obydwu regionach, tak jak w większości państw UE obowiązuje system Boloński.
Flandria oferuje studia na pięciu uniwersytetach, dyplom można również zdobyć na stowarzyszonych z nimi szkołach wyższych oraz na uczelniach artystycznych i medycznych. Ofertę kierunków można znaleźć na tej stronie. Studiować można również we francuskojęzycznej Walonii. Działa tam sześć uniwersytetów, 19 szkół wyższych oraz 16 szkół artystycznych – oferta kierunków.

System nauki w Belgii cechuje się dużą elastycznością, student może skorzystać z proponowanej ścieżki przez uczelnię albo samodzielnie wybrać przedmioty, których chce się uczyć.

Region Flamandzki

Uniwersytety oferują możliwość zdobycia akademickiego dyplomu licencjata (180 punktów ECTS) oraz tytułu magistra (od 60 do 120 dodatkowych punktów ECTS). Szkoły wyższe – zawodowego dyplomu licencjata (180 punktów ECTS). Osoby, które zdobędą ten dyplom, mogą na niektórych uczelniach kontynuować naukę na rocznych zaawansowanych studiach licencjackich (Advanced Bachelor Programmes). Część szkół wyższych jest też stowarzyszona z uniwersytetami i również oferuje możliwość zdobycia dyplomu magisterskiego. We Flandrii istnieje pięć takich stowarzyszeń: the K.U. Leuven Associationthe Antwerp University Associationthe Brussels University Associationthe University and Colleges of Limburg Association. Ukończenie szkoły nie stowarzyszonej nie zamyka jednak drogi do dalszej nauki. Wystarczy przejść tzw. kurs pomostowy (bridging programme), by przenieść się na studia magisterskie na uniwersytecie. Trzeci etap studiów to studia doktoranckie. 

Walonia

W Walonii nauka również podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy – odbywający się na uniwersytetach i w szkołach wyższych kończy się zdobyciem dyplomu licencjata (180 punktów ECTS). Po drugim – który prowadzony jest wyłącznie na uniwersytetach, uzyskać można tytuł magistra (60-120 punktów ECTS), a następnie tytuł advanced master (60 punktów ECTS). Wyjątkiem są trwające cztery lata magisterskie studia medyczne i weterynaryjne – w ich trakcie trzeba zdobyć 240 punktów ECTS.

Organizacja roku akademickiego 

Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry, a każdy z nich zakończony jest sesją egzaminacyjną. Pierwszy trwa od końca sierpnia/początku września do końca grudnia, drugi semestr zazwyczaj trwa do końca maja. Podobnie jak w Polsce sesja poprawkowa odbywa się we wrześniu lub pod koniec sierpnia.

Rekrutacja na studia 

We Flandrii obowiązkowe są egzaminy na kierunki artystyczne oraz na medycynę i stomatologię. Na uczelniach walońskich egzaminy obowiązują przy zdawaniu na uczelnie artystyczne i inżynieryjne. Na pozostałych kierunkach nie trzeba zdawać egzaminów wstępnych, warunkiem przyjęcia  jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz złożenie wymaganych dokumentów. 

Na komplet dokumentów składają się:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej/ dyplom licencjacki/ dyplom magisterski,
  • wykaz ocen (świadectwo trzeba nostryfikować w biurach sieci ENIC/NARIC we Flandrii lub Walonii),
  • poświadczona kopia dyplomu, indeksu, CV oraz listu motywacyjnego ( przetłumaczone: we Flandrii na niderlandzki, w Walonii – na francuski),
  • kopia paszportu lub dowodu osobistego,
  • certyfikat językowy ( najpopularniejsze to: TOEFL, IELTS, FCE).

Znajomość języka

Uczelnie w Walonii wymagają potwierdzenia znajomości języka francuskiego (CPLF lub DEF), a we Flandrii – niderlandzkiego (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Belgijskie uczelnie oferują jednak wiele kierunków, gdzie językiem wykładowym jest tylko język angielski.

Uniwersytety oferujące szeroki wybór kursów dostępnych w języku angielskim:

Opłaty za studia w Belgii

Studia w Belgii są płatne, a wysokość czesnego zależy od uczelni, kierunku i stopnia studiów. W roku akademickim 2021/2022 maksymalna opłata za rok nauki nie mogła przekraczać  906 euro (Walonia) i 947 euro (Flandria). 

Stypendia

Stypendia naukowe i socjalne przyznawane są przez uczelnie, jak i instytucje i organizacje międzynarodowe. Przy przyznawaniu grantów i stypendiów przez uczelnie i ministerstwa istotne może być to, jak długo student lub ktoś z jego najbliższej rodziny pracował w Belgii.

Najpopularniejsze programy stypendialne: 

Życie w Belgii

Obywatele UE mogą przebywać w tym kraju przez 90 dni, ale w przeciągu 10 dni należy zgłosić swój pobyt odpowiednim władzom (urząd miasta lub komisariat policji). Aby  pozostać dłużej należy uzyskać potwierdzenie prawa pobytu. Do uzyskania prawa pobytu potrzebne jest zaświadczenie o statusie studenta oraz potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego. Jako dowód ubezpieczenia wystarczy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jednak planując dłuższy pobyt warto pomyśleć o dodatkowym, płatnym ubezpieczeniu. 

Staże w instytucjach, organach i agencjach UE

W Brukseli koncentruje się polityka naszego kontynentu oraz znajdują się siedziby głównych instytucji – Komisji Europejskiej, 20 komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Rady i Sekretariatu Unii Zachodnioeuropejskiej oraz NATO. Pobyt w Belgii to zatem doskonała okazja do odbycia stażu w europejskich instytucjach. Aktualne oferty staży można znaleźć korzystając z wyszukiwarki European Personnel Selection Office.

Erasmus + 

Jeśli myślisz o studiach lub pracy w Belgii, ale nie chcesz od razu podejmować decyzji o wyjeździe na kilka lat, warto skorzystać z wymiany studenckiej lub praktyk zawodowych. Co ważne, dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ można uzyskać zarówno na wymianę studencką, jak i praktyki zagraniczne.

Jeżeli zastanawiasz się nad wymianą studencką w ramach Erasmus+, warto przede wszystkim zasięgnąć informacji na uczelni, czy jest możliwość wyjazdu na Belgijskie uczelnie w ramach Twojego kierunku studiów. 

Aby wyjechać na praktyki w ramach programu Erasmus+, również warto zacząć od przejrzenia oferty uczelni oraz dopytania o procedury na Twoim kierunku w Biurze Współpracy z Zagranicą lub analogicznej jednostce. Szczegółowe informacje na temat praktyk znajdziesz także na stronie Komisji Europejskiej.

Warto pamiętać, że w ramach programu Erasmus+ można spędzić za granicą łącznie maksymalnie 12 miesięcy na każdy cykl studiów. Limit ten odnosi się łącznie do wymiany studenckiej oraz praktyk (jeśli oczywiście odbywają się w jednym cyklu studiów).

Poza studiami i praktykami, Europejski Korpus Solidarności umożliwia wyjazd na krótko- i długoterminowe projekty wolontariackie w wielu organizacjach w Europie – w tym w Belgii. Wolontariusz ma zapewnione m.in. wikt i opierunek, kieszonkowe, lekcje lokalnego języka. Warto pamiętać, że udział w projektach mogą wziąć osoby w wieku 18-30 lat.

Przydatne linki

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji o studiowaniu w Belgii i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami

Dziękujemy!

Podczas tworzenia artykułu korzystaliśmy z informacji dostępnych na stronach: studyinbelgium.be, studyinflanders.be, education.ec.europa.eu, eurydice.eacea.ec.europa.eu, epso.europa.eu.

Autorką artykułu jest Alicja – wolontariuszka Fundacji Dobra Sieć. Dziękujemy! 🙂

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.