Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci48
 • absolwenci46
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • artystyczne25
 • naukowe24
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie49
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa1
 • firma9
 • instytucja rządowa13
 • samorząd18
Wróć do listy

Konkurs na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

Rodzaj:
artystyczne, inne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2019
wartość nagrody: 4000 zł

Konkurs na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku ‒ co potwierdza zachowany do dzisiaj akt.

Tak długa i udokumentowana historia napawa dumą wszystkie osoby związane z tą miejscowością i każe im patrzeć z nadzieją, ale i troską na zmiany zachodzące w jej charakterze. Wieś bowiem znajduje się w szczególnym momencie zmian społecznych ‒ dokonało się prawie całkowite odejście od pracy na roli jako źródła utrzymania na rzecz innych aktywności wynikających z bliskiego sąsiedztwa dużych miejskich ośrodków Śląska i przede wszystkim Krakowa. Skutkuje to zmianą standardów i sposobów życia, co pociąga za sobą zmiany przestrzenne – konieczne, lecz niebezpieczne, co jest dotkliwie widoczne w niedalekim sąsiedztwie – spauperyzowane, na poły podmiejskie tereny, ulegające dewastacji poprzez przeskalowaną chaotyczną zabudowę, składowiska i wysypiska powstające na niezabudowanych kiedyś terenach.

Na szczęście mieszkańcy wsi, w większości ciągle związani z nią od wielu pokoleń, świadomi są piękna historycznych założeń przestrzennych będących w specjalnych relacjach z otaczającym krajobrazem i nie chcą go utracić, potrzebują jednak nowego pomysłu na zabudowę zgodną z obecnym modelem życia. Jakie powinny być ramy życia odpowiadające współczesnym potrzebom? Pełna odpowiedź na to pytanie w postaci planu i jego przestrzennego modelu przerasta ramy tego konkursu, ale organizatorzy oczekują i głęboko wierzą, że uczestnicy przedstawią kompozycję zabudowy porządkującą stan istniejący, szanującą jej mieszkańców, historię i środowisko naturalne, a obiekt upamiętniający lokację będzie do tej kompozycji należał.

Konkurs w zamyśle organizatorów przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych architektów i rzeźbiarzy.

Tematem konkursu jest forma upamiętniająca 700-lecie lokacji Kamienia (gmina Czernichów, województwo małopolskie), stanowiąca element głównej kompozycji wsi. Opis zadania konkursowego oraz sposobu opracowania prac konkursowych zawarte zostały w załączniku M1. W udzieleniu właściwej odpowiedzi na zagadnienie będące tematem konkursu, uczestnikom służyć mają materiały zawarte w załącznikach M2 – M4 konkursu: komplet map do celów projektowych, dokumentacja historyczna oraz fotograficzna wsi Kamień.

Termin składania prac: 20.09.2019, od 10:00 do 15:00.

Miejsce składania prac: SARP Oddział Kraków, Plac Szczepański 6.

Nagrody:

 • I (realizacyjna) – 4 000 zł;
 • II – 2 000 zł;
 • III – 1 000 zł.

Pełna dokumentacja konkursu do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.konkurskamien.pl.

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia
ul. Piaski 2
32-071 Kamień
tel. (0-17) 855 60 49
a.zagorska@konkurskamien.pl
www.tpkamien.pl

Dokumenty

do pobrania