10.01.2016

Ile wynosi stypendium?

Zastanawialiście się kiedyś jaka jest średnia kwota stypendium w Polsce? Czy ze stypendium można się utrzymać?

Suma, na jaką miesięcznie mogą liczyć stypendyści w Polsce, to średnio 533 zł miesięcznie. Według badania1 najmniejsza suma wynosi zaledwie ok. 100 złotych miesięcznie, a najwyższa – 3000 zł miesięcznie.

Największe wsparcie finansowe oferują stypendia naukowe. Dość wysoka jest średnia stypendiów przyznawanych przez bezpośrednio przez szkoły wyższe (średnio 760 zł miesięcznie, przy czym stypendia te w przypadku niektórych uczelni prywatnych przyznawane są w formie umorzenia części czesnego) oraz przez samorządy (niecałe 710 zł miesięcznie). Wśród organizatorów stypendialnych najbardziej wyrównane pod względem wysokości stypendia przyznają firmy (średnio ok. 500 zł miesięcznie).

Stypendia oferowane młodym naukowcom należą do najwyższych, a te dedykowane uczniom szkół podstawowych – do najniższych.

Można sobie zadać pytanie, czy stypendium w wysokości 100 zł wprowadzi jakąś widoczna zmianę w budżecie stypendysty? Organizatorzy programów stypendialnych podkreślają, że w przypadku stypendiów naukowych rola stypendium jest nagrodzenie wysiłku młodego człowieka i zachęta do dalszej pracy. Częstym jest łączenie przez zdolnych uczniów lub studentów stypendiów z kilku źródeł, istnieją jednak takie programy, które wykluczają możliwość pobierania w tym samym czasie stypendium od kilku organizatorów.

Bywa też, że młodzi ludzie korzystający z pomocy społecznej rezygnują ze stypendiów, gdy uświadomią sobie, że stypendia, na przykład pochodzące od organizacji pozarządowych, są wliczane do dochodu stypendysty i mogą stanowić podstawę do pozbawienia ich zasiłków. Stypendia przyznawane przez społecznych organizatorów, takich jak stowarzyszenia, fundacje, firmy i samorządy lokalne, są nieopodatkowane do wysokości 3800 zł rocznie. Powyżej tej kwoty, stypendysta zobowiązany jest zapłacić podatek.

Najczęstszym i najbardziej oczywistym sposobem wsparcia stypendystów jest przekazanie im pieniędzy. Jednak coraz więcej programów stypendialnych oferuje pozafinansowe formy wsparcia, jak na przykład:

  • przekazanie stypendystom sprzętu, instrumentów muzycznych, oprogramowania komputerowego itd.,
  • zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych,
  • opłacenie kosztów dojazdu do szkoły lub na studia,
  • pokrycie kosztów kursów przygotowawczych i doszkalających,
  • opłacenie kursów językowych.

Portal mojestypendium.pl

1 Raport „Mapa stypendiów – badanie rynku stypendiów społecznych”, Pracownia Badań i Innowacji Stocznia na zlecenie Fundacji Dobra Sieć, Warszawa 2013