Grafika przedstawia tytuł artykułu na tle zdjęcia gołębia odlatującego z żółtego budynku na tle niebieskiego nieba.

20.02.2023

Stypendia zagraniczne dla osób z Ukrainy – wsparcie w 2023 roku (Стипендії)

24 lutego 2023 roku minie rok od wybuchu wojny w Ukrainie. W ramach niesienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy, stowarzyszenia, uniwersytety i samorządy zdecydowały się na otwarcie programów stypendialnych przeznaczonych dla tej grupy. Jeśli szukacie stypendiów dostępnych obecnie dla osób z Ukrainy w Polsce, zapraszamy do lektury dedykowanego artykułu Stypendia dla osób z Ukrainy – wsparcie w 2023 roku / Стипендія для осіб з України – підтримка в 2023 році. W niniejszym artykule natomiast znajdziecie stypendia zagraniczne, dostępne dla osób z Ukrainy w 2023 roku. Artykuł będzie przez nas na bieżąco aktualizowany.

This article is also available in English.

Ważne: artykuł będziemy aktualizować, a także na portalu mojestypendium.pl dodawać systematycznie nowe informacje.

Gdzie szukać wsparcia? Przydatne linki i źródła

W tym artykule przedstawiamy tylko część aktualnie dostępnych programów. Poniżej zebraliśmy dla Was listę stron internetowych, które gromadzą informacje o programach wsparcia dla studentów, doktorantów, naukowców, badaczy i artystów z Ukrainy:

 • #ScienceForUkraine | scienceforukraine.eu
  #ScienceForUkraine to społeczność wolontariuszy (studentów i naukowców) z instytucji naukowych w Europie i na całym świecie. Ich misją jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia na poziomie uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym dla doktorantów i naukowców bezpośrednio związanych z instytucjami akademickimi w Ukrainie. Na stronie www zbierane są informacje o możliwościach zatrudnienia dla naukowców (doktorantów i wyżej), możliwości transferu akademickiego dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, a także tymczasowe oferty mieszkaniowe.
 • Lista instytutów naukowych i laboratoriów oferujących wsparcie naukowcom | bit.ly/ua-table
  Globalna społeczność naukowców stworzyła stale aktualizowaną listę instytutów oraz laboratoriów, które mogą gościć ukraińskich naukowców na wszystkich poziomach kariery. Inicjatywę zapoczątkował Andrew Kern z University of Oregon. Obsługą formularza zajmują się Björn Grüning (University of Freiburg) i Anton Nekrutenko (Penn State University).
 • Baza placówek naukowych przyjmujących naukowców z Ukrainy | docs.google.com
  Regularnie aktualizowana lista autorstwa Jadwigi Biskupskiej z Sam Houston State University.
 • Science in Exile | scienceinexile.org/other-resources
  Lista możliwości wsparcia, organizacji i programów dla naukowców w niebezpieczeństwie i uchodźców.
 • Artists at Risk | artistsatrisk.org
  ARTISTS at RISK (AR) to organizacja pozarządowa z siedzibą w Finlandii, działająca na pograniczu praw człowieka i sztuki. Od 2013 r. AR współpracuje z organizacjami non-profit zajmującymi się sztuką i rządami, aby pomóc artystom, którzy są zagrożeni politycznie i uciekają przed uciskiem i wojną.
 • Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) – lista solidarnościowa | embo.org/solidarity-with-ukraine
  Lista naukowców z Europy i spoza niej, którzy oferują przyjęcie ukraińskich naukowców w swoich laboratoriach.
 • Niemieckie programy finansowania dla zagrożonych naukowców i lista kontaktów instytucjonalnych | kunstgeschichte.org/meldungen/scholars-at-risk
  Stowarzyszenie Niemieckich Historyków Sztuki udostępnia listę instytutów historii sztuki, które są gotowe przyjąć naukowców jako gości akademickich. Stworzyli oni również listę zawierającą informacje o aktualnych programach wsparcia.

Stypendia i granty w Europie

New Europe College (Bukareszt) oraz Centre for Advanced Study (Sofia): stypendium dla naukowców Sustaining Ukrainian Scholarship

New Europe College (NEC Bucharest) i Centre for Advanced Study (CAS Sofia) ogłaszają nabór wniosków do wspólnego programu wspierania naukowców z regionów dotkniętych inwazją Rosji na Ukrainę. Program skierowany jest do naukowców (na poziomie podoktorskim) z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym prawa i ekonomii, którzy zamierzają realizować wybrany przez siebie projekt. Wybrani kandydaci będą mieli możliwość spędzenia dłuższego okresu (najlepiej jeden lub dwa semestry, między październikiem 2023 r. a lipcem 2024 r.) jako stypendyści, mieszkający w Bukareszcie lub Sofii, gdzie będą mogli korzystać ze wszystkich korzyści związanych ze stypendium (wsparcie finansowe, zakwaterowanie, pomoc naukowa i administracyjna, integracja z międzynarodowymi sieciami akademickimi). W drodze porozumienia wsparcie finansowe może być również przyznane naukowcom, którzy nie wykorzystają pełnego okresu rezydencji, lecz chcą lub muszą kontynuować pracę w Ukrainie.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2023 r.

Więcej informacji: cas.bg

Akademia Finlandzka: zaproszenie naukowców z Ukrainy do Finlandii 2023

Celem tego programu jest wsparcie naukowców, którzy nie mogą pracować na Ukrainie z powodu konsekwencji rosyjskiego ataku w 2022 r. Finansowanie obejmuje koszty mobilności naukowca (niezbędne koszty podróży i utrzymania) w celu przeprowadzenia badań w Finlandii. Finansowanie rzeczywistej pracy badawczej musi być uzyskane z innych źródeł.

Warunki przyznania stypendium:

 • wnioskodawca jest naukowcem z Finlandii;
 • wnioskuje o zaproszenie naukowca z Ukrainy do Finlandii; osoba zapraszana może nadal przebywać na Ukrainie lub mogła uciec z Ukrainy z powodu inwazji rosyjskiej;
 • finansowanie obejmuje pobyt trwający nie dłużej niż 24 miesiące;
 • orientacyjna wysokość stypendium: €43,500/rok dla indywidualnego naukowca, €57,000/rok dla naukowca z rodziną.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2023 r. o godz. 16:15 czasu fińskiego.

Więcej informacji: www.aka.fi

DAAD: stypendia magisterskie dla studentów z Ukrainy oraz studentów z krajów DAC uciekających przed wojną na Ukrainie

Program jest otwarty dla bardzo dobrze wykwalifikowanych absolwentów z Ukrainy, a także dla absolwentów z krajów z listy DAC, którzy rozpoczęli studia magisterskie na Ukrainie, a więc mieli status studenta w ukraińskiej instytucji szkolnictwa wyższego w lutym 2022 r. i uciekli z powodu wojny (należy przedstawić dowód immatrykulacji). Mogą w nim uczestniczyć również absolwenci, którzy pracowali na Ukrainie w lutym 2022 roku (wymagany dowód pracy) i uciekli z powodu wojny.

Stypendia przyznawane są tylko na wybrane studia magisterskie w ramach programu „Studia magisterskie związane z rozwojem”. Lista dostępnych i wybranych kursów magisterskich znajduje się tutaj. Wsparcie stypendialne wynosi obecnie miesięcznie 861 € (planowane zwiększenie do 934 € w 2023 roku).

Termin składania wniosków: do 30 marca 2023 r.

Więcej informacji: static.daad.de

Belgijski Urząd Polityki Naukowej: stypendia podoktorskie dla badaczy z Ukrainy

Belgijskie Biuro Polityki Naukowej oferuje ukraińskim naukowcom i naukowczyniom podoktorskie pobyty badawcze (trwające maksymalnie 12 miesięcy) w belgijskich federalnych instytucjach naukowych.

Pod uwagę będą brane tylko wnioski, które zostaną w pełni wypełnione i podpisane. Wnioski te będą sprawdzane i oceniane wyłącznie przez Federalne Instytucje Naukowe wybrane przez kandydata/kandydatkę. Kandydat zostanie powiadomiony e-mailem o zakwalifikowaniu jego/jej wniosku w ciągu 48 godzin. Oceny wniosku dokonuje instytucja naukowa wybrana przez kandydata/kandydatkę.

Nie ma limitu wieku, aby ubiegać się o stypendium podoktoranckie. Wnioski mogą być składane w sposób ciągły, o ile nie zostanie osiągnięta liczba 24 przyznanych stypendiów. 6 stycznia 2023 roku liczba stypendiów, które mogą być jeszcze przyznane, wynosi 24.

Więcej informacji: belspo.be


Stypendia i granty poza Europą

Uniwersytet w Toronto: Program letni dla studentów z Ukrainy

Drugi rok z rzędu Uniwersytet w Toronto oferuje letni program badawczy w dziedzinie informatyki dla studentów i studentek z Ukrainy. Program będzie trwał od maja do sierpnia 2023 roku i przyjmie starszych studentów studiów licencjackich (rok 3 lub wyższy) i absolwentów (z tytułem magistra lub doktora) z ukraińskich uniwersytetów. Program będzie odbywał się na Uniwersytecie w Toronto. Stypendium jest przeznaczone dla studentów, którzy są zapisani w bieżącym roku akademickim (jesień 2022/wiosna 2023) na kierunek informatyka lub podobny program studiów na ich macierzystej uczelni na Ukrainie. Pokryte zostaną wszystkie koszty związane z kosztami podróży, zakwaterowaniem na kampusie i zapewni stypendium badawcze. Obywatele wszystkich krajów kwalifikują się do programu.

Czas trwania: 4 miesiące (7 maja – 25 sierpnia 2023)

Wnioski będą sprawdzane na bieżąco. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 roku.

Więcej informacji: web.cs.toronto.edu

Stypendium im. Kolaskiego w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, prawa, edukacji i bibliotekoznawstwa 2023-2024

Kanadyjski Instytut Studiów Ukraińskich (CIUS) zaprasza naukowców będących obywatelami Ukrainy i związanych z uniwersytetami lub instytucjami badawczymi na Ukrainie do prowadzenia prac naukowych jako stypendyści im. Kolaskiego w instytucie.

Stypendium wynosi 3 000 dolarów kanadyjskich miesięcznie. Stypendium trwa do czterech miesięcy. Wnioski i dokumenty uzupełniające należy składać w języku angielskim za pośrednictwem strony internetowej CIUS Awards Portal.

Termin aplikacji: 1 marca 2023 r.

Więcej informacji: cius-awards.artsrn.ualberta.ca

Stypendium Celestyna i Ireny Suchowerskich w zakresie socjologii, psychologii, ekonomii lub ukrainistyki 2023-2024

Stypendium jest oferowane absolwentom z regionu Bukowiny na Ukrainie (obwód czerniowiecki) do prowadzenia badań na kanadyjskim uniwersytecie w celu wsparcia ich studiów w dyscyplinach: socjologia, psychologia, ekonomia, medycyna i inne dziedziny nauk o zdrowiu, lub ukrainistyki. Kandydaci mogą realizować pobyt stypendialny przez okres od dwóch miesięcy do maksymalnie trzech miesięcy. Stypendyści otrzymują 2,500 dolarów kanadyjskich miesięcznie, opłacony ekonomiczny bilet lotniczy do i z Kanady oraz ubezpieczenie medyczne dla podróżnych. Aby zakwalifikować się do programu, kandydaci muszą pochodzić z regionu Bukowiny na Ukrainie i być studentami programu magisterskiego lub doktoranckiego na Ukrainie.

Termin aplikacji: 7 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji: cius-awards.artsrn.ualberta.ca

Fonds de recherche du Québec: wsparcie dla ukraińskich i rosyjskich naukowców

Celem tego programu jest zaoferowanie możliwości badawczych w Quebecu naukowcom narodowości ukraińskiej lub rosyjskiej. Naukowcy pracujący w instytucji w Quebecu mogą gościć wizytującego naukowca z tych krajów. We współpracy z uniwersytetami i naukowcem goszczącym, Fonds de recherche du Québec (FRQ) zaoferuje wsparcie finansowe na okres maksymalnie 36 miesięcy naukowcom dotkniętym obecnym konfliktem.

Czas trwania stypendium: 2 lata, z możliwością przedłużenia o 1 rok;

Kwota: 65 000 USD rocznie;

Termin składania wniosków: nabór ciągły.

Więcej informacji: frq.gouv.qc.ca


Jeśli słyszeliście o innych programach czy przydatnych stronach – skontaktujcie się z nami, z pewnością dołączymy informację o nich na portalu.