Flaga Ukrainy i napis: Zagraniczne Stypendia dla Osób z Ukrainy Listopad 2023

23.10.2023

Zagraniczne stypendia dla osób z Ukrainy – listopad 2023 / Іноземні стипендії для осіб з України – листопад 2023

Minęły już prawie 2 lata od inwazji Rosji na Ukrainę, a wojna niestety wciąż trwa. W ramach niesienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy, stowarzyszenia, uniwersytety i samorządy zdecydowały się na otwarcie programów stypendialnych przeznaczonych dla tej grupy. Programów było całe mnóstwo, zwłaszcza na początku konfliktu. Teraz jest ich mniej, wciąż jednak istnieją uczelnie, fundacje i instytuty kierujące wsparcie dla osób z Ukrainy.

Jeśli szukacie stypendiów dostępnych obecnie dla osób z Ukrainy w Polsce, zapraszamy do lektury dedykowanego artykułu Stypendia dla osób z Ukrainy – wsparcie w 2023 roku / Стипендія для осіб з України – підтримка в 2023 році. W niniejszym artykule natomiast znajdziecie aktualną listę stypendiów zagranicznych, dostępnych dla osób z Ukrainy w listopadzie 2023 roku.

This article is also available in English

Ważne: artykuł będziemy aktualizować, a także na portalu mojestypendium.pl dodawać systematycznie nowe informacje.


Минуло майже 2 роки з тих пір, як Росія вторглася в Україну, і війна, на жаль, все ще триває. З метою надання допомоги біженцям з України, асоціації, університети та органи місцевого самоврядування вирішили відкрити стипендіальні програми для цієї групи. Було дуже багато програм, особливо на початку конфлікту. Зараз їх менше, але є ще університети, фонди та інститути, які спрямовують свою діяльність на підтримку осіб з України.

Якщо ви шукаєте стипендії, доступні для осіб з України в Польщі, ми запрошуємо вас прочитати спеціальну статтю Стипендії для осіб з України – Підтримка в 2023 році / Стипендія для осіб з України – підтримка в 2023 році. У цій статті ви знайдете актуальний список іноземних стипендій, доступних для осіб з України в листопаді 2023 року.

Ця стаття також доступна англійською мовою

Важливо: Ми будемо оновлювати цю статтю, а також регулярно додавати нову інформацію на порталі mojestypendium.pl.

Gdzie szukać wsparcia? Przydatne linki i źródła /Де шукати підтримку? Корисні посилання та джерела інформації

W tym artykule przedstawiamy tylko część aktualnie dostępnych programów. Poniżej zebraliśmy dla Was listę stron internetowych, które gromadzą informacje o programach wsparcia dla studentów, doktorantów, naukowców, badaczy i artystów z Ukrainy:

 • #ScienceForUkraine | scienceforukraine.eu
  #ScienceForUkraine to społeczność wolontariuszy (studentów i naukowców) z instytucji naukowych w Europie i na całym świecie. Ich misją jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia na poziomie uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym dla doktorantów i naukowców bezpośrednio związanych z instytucjami akademickimi w Ukrainie. Na stronie www zbierane są informacje o możliwościach zatrudnienia dla naukowców (doktorantów i wyżej), możliwości transferu akademickiego dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, a także tymczasowe oferty mieszkaniowe.
 • Lista instytutów naukowych i laboratoriów oferujących wsparcie naukowcom | bit.ly/ua-table
  Globalna społeczność naukowców stworzyła stale aktualizowaną listę instytutów oraz laboratoriów, które mogą gościć ukraińskich naukowców na wszystkich poziomach kariery. Inicjatywę zapoczątkował Andrew Kern z University of Oregon. Obsługą formularza zajmują się Björn Grüning (University of Freiburg) i Anton Nekrutenko (Penn State University).
 • Science in Exile | scienceinexile.org/other-resources
  Lista możliwości wsparcia, organizacji i programów dla naukowców w niebezpieczeństwie i uchodźców.
 • Niemieckie programy finansowania dla zagrożonych naukowców i lista kontaktów instytucjonalnych | kunstgeschichte.org/meldungen/scholars-at-risk
  Stowarzyszenie Niemieckich Historyków Sztuki udostępnia listę instytutów historii sztuki, które są gotowe przyjąć naukowców jako gości akademickich. Stworzyli oni również listę zawierającą informacje o aktualnych programach wsparcia.
 • Informacje dla osób z Ukrainy zainteresowanych studiowaniem w Niemczech | https://www.daad-ukraine.org/en/studying-in-germany/welcome-to-digital-campus/

У цій статті ми представляємо лише деякі з доступних на даний момент програм. Нижче ми зібрали для вас перелік сайтів, які охоплюють інформацію щодо програм підтримки для студентів, аспірантів, науковців, дослідників і митців з України:

 • #ScienceForUkraine |scienceforUkraine
  #ScienceForUkraine – це спільнота волонтерів (студентів та науковців) з наукових установ Європи та усього світу. Їх місія полягає у зборі та поширенні інформації про можливості підтримки на рівні університету, національному та міжнародному рівнях для аспірантів та науковців, безпосередньо пов’язаних з академічними установами в Україні. На веб-сайті зібрана інформація про можливості працевлаштування для науковців (аспірантів і вище), можливості академічного обміну для студентів рівня магістр та бакалавр, а також пропозиції тимчасового житла.
 • Список наукових установ і лабораторій, що пропонують підтримку науковцям |bit.ly/ua-table
  Світове наукове співтовариство створило постійно оновлений перелік інститутів і лабораторій, які можуть приймати українських вчених на всіх рівнях кар’єри. Ініціатива була ініційована Ендрю Керном з Університету Орегона. Форма підтримується Бйорном Грюнінгом (Університет Фрайбурга) і Антоном Некрутенко (Університет штату Пенсільванія).
 • Science in Exile (Наука в еміграції) |scienceinexile.org/other-resources
  Список можливостей підтримки, організацій та програм для науковців, які знаходяться в небезпеці, та біженців.
 • Німецькі програми фінансування для науковців, які знаходяться в небезпеці, та перелік академічних контактів |kunstgeschichte.org/meldungen/scholars-at-risk
  Асоціація німецьких істориків мистецтва надає перелік інститутів історії мистецтва, які готові прийняти науковців в якості академічних гостей. Вони також створили список актуальних програм підтримки.
 • Інформація для осіб з України, зацікавлених у навчанні в Німеччині | https://www.daad-ukraine.org/en/studying-in-germany/welcome-to-digital-campus/

Aktualne stypendia, granty i kursy w Europie /Актуальні стипендії, гранти та курси в Європі:

Uniwersytet w Helsinkach – Darmowe kursy uniwersyteckie

Uniwersytet w Helsinkach oferuje dla osób z Ukrainy otwarte kursy z tak różnych dziedzin jak: sztuka, teologia, ekonomia, informatyka i wiele innych. Kursy są dostępne dla wszystkich.

Jeżeli jesteście obywatelami Ukrainy, w ten sposób możecie zapisać się na otwarte studia uniwersyteckie:

 1. Przejrzyjcie katalog kursów otwartej uczelni.
 2. Wyślijcie e-mail na adres avoin-yleinen@helsinki.fi i powiedzcie, w którym kursie chcecie wziąć udział.
 3. Otrzymacie e-mail z dalszymi instrukcjami.
 4. Po zapisaniu się zapoznajcie się z Instrukcją dla studentów (uniwersytet otwarty)

Czas przetwarzania wiadomości e-mail wynosi trzy dni robocze. Zajęcia są realizowane według kolejności zapisów, nie ma możliwości rezerwacji miejsc drogą mailową. Opłaty za studia już uiszczone nie podlegają zwrotowi.

Należy pamiętać, że na uczelni otwartej nie można ukończyć studiów wyższych. Istnieje jednak możliwość zaliczenia ukończonych kursów do stopnia uniwersyteckiego, jeśli uzyskacie prawo do studiowania później, na poziomie licencjackim lub magisterskim.

Termin składania wniosków: nabór ciągły

Więcej tutaj: helsinki.fi/en

Uniwersytet w Tybindze – Stypendia DAAD dla studentów i doktorantów

Istnieje możliwość zwolnienia z opłat za studia dla studentów z Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt zgodnie z § 24 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz). Dodatkowo uniwersytet oferuje stypendia DAAD dla studentów i doktorantów:

Grupa docelowa:  
Osoby, które z powodu wojny zostały zmuszone do ucieczki z Ukrainy lub które przebywały już w Niemczech i doświadczają trudności finansowych spowodowanych wojną na Ukrainie

Stawki stypendialne:
Studenci: min. 250 – maks. 934 Euro/miesiąc
Doktoranci: min. 250 – maks. 1200 euro/miesiąc

Okres finansowania:
Od teraz do 31.12.2023

Więcej tutaj: uni-tuebingen.de

Stypendia Chevening na studia magisterskie w Wielkiej Brytanii

Chevening to międzynarodowy program stypendialny rządu Wielkiej Brytanii. Finansowany przez Biuro ds. Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju oraz organizacje partnerskie, program oferuje stypendia na studia w Wielkiej Brytanii przez rok na studiach magisterskich.

Aby kwalifikować się do stypendium Chevening, musicie:

 • Być obywatel(k)ami kraju lub terytorium kwalifikującego się do programu Chevening (w tym Ukrainy).
 • Wrócić do swojego kraju obywatelstwa na co najmniej dwa lata po zakończeniu stypendium.
 • Posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia.
 • Mieć co najmniej dwa lata (co odpowiada 2800 godzinom) doświadczenia zawodowego.
 • Zgłosić się na trzy różne kwalifikujące się do programu studia II stopnia na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i otrzymać bezwarunkową ofertę z jednego z tych wyborów do 14 lipca 2022 r.

Jeśli posiadacie status uchodźcy w kraju nie kwalifikującym się do programu Chevening (w tym Polski), nie kwalifikujecie się do stypendium. Wnioskodawcy będący obywatelami kraju kwalifikującego się do programu Chevening i posiadający status uchodźcy w kraju kwalifikującym się do programu Chevening są uprawnieni do stypendium.

Stypendium obejmuje m.in. w pełni finansowane czesne i ekskluzywne możliwości networkingu.

Aplikacje należy składać do 7 listopada 2023 r.

Więcej informacji i aplikacja: www.chevening.org

Open Society Archives – Stypendium Wyszehradzkie

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki we współpracy z Open Society Archives w Budapeszcie oferuje stypendia naukowe w OSA.

Stypendia zostaną rozdane w drodze konkursu uczonym (w tym doktorantom lub absolwentom studiów magisterskich) / artystom / dziennikarzom, którzy pragną prowadzić badania w OSA, a których obecne projekty są zbieżne ze zbiorami i priorytetami badawczymi Funduszu i OSA.

Stypendium w wysokości 2 700 € jest tak zaprojektowane, aby zapewnić stypendystom dostęp do archiwów oraz by pokryć koszty: podróży do i z Budapesztu i zakwaterowania przez okres dwóch miesięcy. Stypendia na krótsze okresy rozdzielane są proporcjonalnie. Tematyka obecnej edycji to Lessons of the Cold War.

Do aplikowania zaproszone są szczególnie osoby zagrożone wojną, a także uchodźcy polityczni (np. uciekający przed autorytarnymi reżimami).

Termin aplikacji: 15 listopada 2023

Więcej informacji: www.osaarchivum.org

Artists at Risk – wsparcie dla artystów

ARTISTS at RISK (AR) to organizacja pozarządowa z siedzibą w Finlandii, działająca na pograniczu praw człowieka i sztuki. Od 2013 r. AR współpracuje z organizacjami non-profit zajmującymi się sztuką i rządami, aby pomóc artystom, którzy są zagrożeni politycznie i uciekają przed uciskiem i wojną.

Informacja o możliwościach wsparcia i linki do formularzy aplikacyjnych.

Informacje pochodzą ze strony: artistsatrisk.org


Гельсінський університет – безкоштовні університетські курси

Гельсінський університет пропонує відкриті курси для осіб з України з різноманітних галузей таких, як мистецтво, теологія, економіка, інформатика та багато інших. Курси доступні кожному.

Якщо ви є громадянином України, то ви можете записатися на відкриті університетські студії:

 1. Ознайомтеся з каталогом курсів відкритого навчального закладу.
 2. Надішліть електронний лист на адресу avoin-yleinen@helsinki.fi і повідомте нам, в якому курсі ви хочете взяти участь.
 3. Ви отримаєте електронний лист з подальшими інструкціями.
 4. Після запису ознайомтеся з Інструкцією для студентів (Відкритий університет)

Час обробки електронного повідомлення складає три робочих дні. Заняття проводяться відповідно до черговості записів, не має можливості забронювати місця електронною поштою. Оплата за навчання не повертається.

Зверніть увагу, що у відкритому університеті не можна отримати закінчену вищу освіту. Однак, можна зарахувати пройдені курси до університетського ступеня, якщо ви отримаєте право навчатися пізніше, на рівні бакалаврату або магістратури.

Термін подачі заявок: постійний набір

Детальніше тут: helsinki.Fi/uk

Університет Тюбінгена – стипендія DAAD для студентів та аспірантів

Існує можливість звільнення від плати за навчання студентів з України, які мають дозвіл на проживання відповідно до § 24 Закону про проживання (Aufenthaltsgesetz). Крім того, університет пропонує стипендії DAAD для студентів та аспірантів:

Цільова група:  
Особи, які були змушені покинути Україну через війну або вже перебували в Німеччині і відчувають фінансові труднощі, викликані війною в Україні

Розмір стипендій:
Студенти: мін. 250 – макс. 934 євро/місяць
Аспіранти: мін. 250 – макс. 1200 євро/місяць

Період фінансування:
Від сьогодні до 31.12.2023 року

Більше тут: uni-tuebingen.de

Стипендія Chevening для навчання в магістратурі у Великій Британії

Chevening є міжнародною стипендіальною програмою уряду Великої Британії. Фінансується Управлінням закордонних справ, Співдружності та розвитку та партнерськими організаціями, програма пропонує стипендії для навчання у Великій Британії протягом одного року в магістратурі.

Для того, щоб отримати стипендію Chevening, ви повинні:

 • Бути громадянином(-кою) країни або території, що має право на участь у програмі Chevening (включаючи Україну).
 • Повернутися до країни громадянства протягом як мінімум двох років після закінчення стипендії.
 • Мати диплом про освіту І ступеню.
 • Мати принаймні два роки (еквівалент 2800 годин) професійного досвіду.
 • Подати заявку на три різні програми ІІ ступеню в університетах Великої Британії та отримати безумовну пропозицію від одного з з них до 14 липня 2022 року

Якщо у вас є статус біженця в країні, яка не має права на отримання Chevening (включаючи Польщу), ви не маєте права на стипендію. Кандидати, які є громадянами країни, що має право на участь у програмі Chevening і мають статус біженця в країні, яка має право на участі у стипендіальній програмі Chevening, мають право на стипендію.

Стипендія включає, серед іншого, повне фінансування оплат за навчання та ексклюзивні можливості для нетворкінгу.

Заявки повинні бути подані до 7 листопада 2023 року.

Додаткова інформація та форма заявки:www.chevening.org

Open Society Archives – Вишеградська стипендія

Міжнародний Вишеградський фонд у співпраці з Open Society Archives в Будапешті пропонує наукові стипендії в OSA.

Стипендії будуть присуджуватися через конкурс для вчених (в тому числі аспірантів або випускників магістратури) / митців / журналістів, які бажають проводити дослідження в OSA і чиї поточні проекти збігаються з наявностями та пріоритетами досліджень Фонду та OSA.

Стипендія в розмірі 2700 євро призначена для надання стипендіатам доступу до архівів та покриття витрат на проїзд до та з Будапешта та проживання протягом двох місяців. Стипендії на більш короткі періоди розподіляються пропорційно. Цьогорічна тема – Уроки холодної війни.

До участі запрошуються особи, яким загрожує війна, а також політичні біженці (наприклад особи, які тікають від авторитарних режимів).

Термін подачі заявки: 15.11.2023

Докладніше: www.osaarchivum.org

Artists at Risk – підтримка для митців

ARTISTS at RISK (AR) — фінська неурядова організація, яка працює на перетині прав людини та мистецтва. З 2013 року AR співпрацює з неприбутковими мистецькими організаціями та урядами, щоб допомогти митцям, які перебувають під політичною загрозою та тікають від утисків та війни.

Інформація про можливості підтримки та посилання на форми заявки.

Інформація з сайту: : artistsatrisk.org

Programy z Europy, których termin aplikacji się zakończył, ale zostały przedłużone na przyszły rok / Програми з Європи, термін подачі заявок яких закінчився, але які були продовжені на наступний рік:

Akademia Finlandzka: zaproszenie naukowców z Ukrainy

Celem tego programu jest wsparcie naukowców, którzy nie mogą pracować na Ukrainie z powodu konsekwencji rosyjskiego ataku w 2022 r. Finansowanie obejmuje koszty mobilności naukowca (niezbędne koszty podróży i utrzymania) w celu przeprowadzenia badań w Finlandii. Finansowanie rzeczywistej pracy badawczej musi być uzyskane z innych źródeł.

Warunki przyznania stypendium:

 • wnioskodawca jest naukowcem z Finlandii;
 • wnioskuje o zaproszenie naukowca z Ukrainy do Finlandii; osoba zapraszana może nadal przebywać na Ukrainie lub mogła uciec z Ukrainy z powodu inwazji rosyjskiej;
 • finansowanie obejmuje pobyt trwający nie dłużej niż 24 miesiące;
 • orientacyjna wysokość stypendium: €43,500/rok dla indywidualnego naukowca, €57,000/rok dla naukowca z rodziną.

Okres finansowania programu: 1 stycznia 2024–31 grudnia 2026 r

Więcej informacji: www.aka.fi

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – konkurs „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” 

Konkurs dotacyjny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie z ukraińską organizacją partnerską i/lub obywatelami Ukrainy (na emigracji) zrealizują projekt na rzecz wsparcia Ukrainy.

Informacja o przedłużeniu programu: fwpn.org.pl

Więcej informacji  o programie: fwpn.org.pl/aktualnosci/mosty-przyszlosci


Фінська академія: Запрошення науковців з України

Метою цієї програми є підтримка науковців, які не можуть працювати в Україні через наслідки російської атаки в 2022 році. Фінансування покриває витрати на мобільність науковця (необхідні витрати на проїзд та проживання) для проведення досліджень у Фінляндії. Фінансування власне дослідницької роботи має здійснюватися з інших джерел.

Умови надання стипендії:

 • Заявник є науковцем з Фінляндії;
 • Заявник подає заяву про запрошення науковця з України до Фінляндії; запрошена особа все ще може перебувати в Україні або могла вже виїхати з України через російське вторгнення;
 • фінансування повинно охоплювати термін перебування не більше 24 місяців;
 • орієнтовний розмір стипендії: 43 500 євро на рік для індивідуальних науковців, 57 000 євро на рік для науковців з родиною.

Період фінансування програми: 1 січня 2024 р. – 31 грудня 2026 р.

Докладніше: www.aka.fi

Фонд польсько-німецького співробітництва – «Мости майбутнього. Польща і Німеччина для України» 

Грантовий конкурс Фонду польсько-німецького співробітництва. Конкурс адресований польським та німецьким інституціям громадянського суспільства, які спільно з українською партнерською організацією та/або громадянами України (у вигнанні) реалізують проект підтримки України.

Інформація про продовження програми: fwpn.org.pl

Більше інформації про програму: fwpn.org.pl/aktualnosci/mosty-przyszlosci

Stypendia i granty poza Europą /Стипендії та гранти за межами Європи:

CIUS – grant badawczy  na badanie stosunków rdzenno-ukraińskich w Kanadzie

W 2021 r., w uznaniu nowo wprowadzonego w Kanadzie Narodowego Dnia Prawdy i Pojednania, Kanadyjski Instytut Studiów Ukraińskich (CIUS) udostępnił Nagrodę Stasiuka za badanie stosunków rdzenno-ukraińskich w Kanadzie.

Instytut ma przyjemność ogłosić swoje dalsze zaangażowanie w rozwój badań nad stosunkami rdzenno-ukraińskimi, oferując w latach 2024–2025 grant badawczy CIUS na badanie stosunków rdzenno-ukraińskich w Kanadzie .

Do ubiegania się o stypendium kwalifikują się badacze i zespoły badawcze zrzeszone na uniwersytetach, a także lokalne społeczności w całej Kanadzie, które badają stosunki rdzenno-ukraińskie w Kanadzie.

O pracach poprzednich odbiorców przeczytacie tutaj .

Wartość: do 8 000,00 CAD

Termin aplikacji: 19 stycznia 2024 r

Więcej tutaj: ualberta.ca


CIUS – це дослідницький грант для вивчення корінних українських відносин в Канаді

У 2021 році, на знак визнання нещодавно запровадженого в Канаді Національного дня правди та примирення, Канадський інститут українських студій (CIUS) призначив Нагороду Стасюка за дослідження корінних українських відносин в Канаді.

Інститут радий оголосити про свою подальшу прихильність розвитку досліджень з питань корінних українських відносин, пропонуючи на 2024-2025 р.р. дослідницький грант CIUS для вивчення корінних українських відносин в Канаді.

Подати заявку на стипендію мають право дослідники та дослідницькі групи, пов’язані з університетами, а також місцеві громади по всій Канаді, які вивчають корінні українські відносини в Канаді.

Про роботу попередніх одержувачів ви можете прочитати тут.

Розмір: до 8 000,00 CAD

Термін подачі заявки: 19 січня 2024 р.

Детальніше тут: ualberta.ca


Jeśli słyszeliście o innych programach czy przydatnych stronach – skontaktujcie się z nami, z pewnością dołączymy informację o nich na portalu.

Якщо ви чули про інші програми або корисні сайти – зв’яжіться з нами, ми обов’язково додамо інформацію про них на порталі.