Stypendia przyszlosci podsumowanie

8.09.2021

„Stypendia przyszłości”: Podsumowanie pierwszego spotkania

Pierwsze spotkanie w ramach „Stypendia przyszłości – wspólne działania i rozmowy” już za nami. Serdecznie dziękujemy naszym prelegentom oraz gościom za wymianę doświadczeń! W poniższym artykule prezentujemy krótkie podsumowanie i wnioski płynące z tego intensywnego spotkania.

„Stypendia przyszłości” powstały jako przyczynek do debaty na temat polskich programów stypendialnych. Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do podzielenia się dobrymi praktykami przez organizatorów, którzy zdecydowali się wspierać zdolną młodzież.

W środę 25 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie, na którym dyskutowaliśmy o promocji ofert stypendialnych. Wśród prelegentów znaleźli się p. Anna Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju, p. Paweł Bysko z Centrum Myśli Jana Pawła II oraz dr Dominika Wiśniewska z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. Ponadto, na początku przedstawicielki Fundacji Dobra Sieć opowiedziały o możliwościach programu Moje Stypendium dedykowanym organizatorom programów stypendialnych.

Porady na temat promocji

Budujmy sieć partnerów

Po pierwsze, podczas rozmów oraz wystąpień istotną refleksją było powiązanie promocji z partnerstwami w programie stypendialnym. Zgodnie z Kartą Zasad Dobrego Programu Stypendialnego dobre programy stypendialne budowane są wspólnie. Oznacza to, że sieć partnerów zwiększa wiarygodność inicjatyw stypendialnych oraz wspiera ich promocję.

Dla przykładu, p. Anna Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju, podkreśliła, że kluczowe są relacje z partnerami, a także ich zaangażowanie w promocję programu stypendialnego.

O roli partnerów, zaprzyjaźnionych instytucji oraz społeczności mówili także dr Dominika Wiśniewska z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju oraz p. Paweł Bysko z Centrum Myśli Jana Pawła II.

Co ważne, zaprzyjaźnione organizacje pozwalają na:

 • wzrost rozpoznawalności programu stypendialnego,
 • obniżenie kosztów promocji (poprzez wsparcie i zaangażowanie partnerów w działania promocyjne),
 • zwiększenie zaufania społecznego i prestiżu programu społecznego, który realizowany jest w koalicji.

Korzystajmy z różnorodnych kanałów promocji

Po drugie, podczas spotkania poruszyliśmy temat różnorodności kanałów promocji. Cieszy fakt, że wiele organizacji korzysta z licznych form promowania stypendiów.

Jakie zatem kanały warto wziąć pod uwagę? Otóż są to między innymi:

 • social media: Facebook, Instagram, TikTok,
 • aktualna, dobrze wypozycjonowana strona internetowa instytucji (pamiętajmy o słowach i frazach kluczowych),
 • radio, telewizja, gazety: warto mieć patronów medialnych oraz tworzyć bazę zaprzyjaźnionych dziennikarzy zainteresowanych tematyką stypendiów,
 • materiały drukowane: ulotki, plakaty w kluczowych miejscach,
 • marketing szeptany, przekazanie informacji poprzez różne społeczności,
 • mailing: wysyłka komunikatów prasowych o programie do mailowych baz odbiorców,
 • realizacja otwartych wydarzeń z udziałem stypendystów i ekspertów…

… i wiele, wiele innych.

Ciekawym narzędziem promocji stosowanym prze niektórych organizatorów są niestandardowe miejskie akcje promocyjne, w ramach których stypendyści i absolwenci programu angażują się w rozpowszechnianie wiedzy o programie lub zbiórce 1% na stypendia w lokalnej społeczności. Przykładem może być akcja 1% „Marchewkowe bomby” Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Przy czym wartością dodaną prowadzonej w ten sposób promocji, oprócz zebranych środków, jest zintegrowanie stypendystów i budowanie w nich poczucia dumy z przynależności do programu.

Co ważne, prelegenci i uczestnicy podkreślali, że „media lubią tematy stypendialne”, a stypendia to „nośny, dobry temat komunikacyjny”. Dlatego też nie bójmy się kontaktować z mediami i poszukiwać patronów medialnych, bo taka relacja może przynieść szereg korzyści obu stronom.

Planujmy działania promocyjne

Za każdym razem istotne jest dobre zaplanowanie promocji. Pamiętajmy, by wziąć pod uwagę:

 • zasoby organizacji: czas, budżet, wiedzę,
 • możliwości wsparcia poprzez partnerów – jak możemy wzajemnie sobie pomóc, uzupełniać nasze działania?,
 • grupy odbiorców (targetowanie): dopasujmy styl komunikacji do konkretnej grupy,
 • cel promocji: co chcemy osiągnąć, jak będziemy mierzyć rezultaty?
 • elastyczność i responsywność: bądźmy gotowi na zmiany, których nasi odbiorcy będą potrzebować, bądźmy otwarci na ewaluację i dopasowanie promocji do informacji zwrotnych od naszych odbiorców.

Wyzwania w promocji stypendiów

Przede wszystkim, wiele organizacji stypendialnych odczuwa pewien dyskomfort w realizacji działań promocyjnych. „Wolimy wydać jak najwięcej na stypendia, niż na promocję” – to refleksja, którą niejednokrotnie słyszymy od instytucji. Oczywiście, kluczową misją jest wsparcie, rozwój stypendystów – to cel, który łączy organizacje stypendialne. Jednak warto nie zapominać o promocji: bez niej trudniej jest dotrzeć do odbiorców (w konsekwencji Ci, których najbardziej chcielibyśmy wesprzeć, mogą nigdy nie usłyszeć o naszym programie), a także budować zaufanie programu i koalicje partnerów. Zaś pozytywny odbiór programu stypendialnego i pomoc partnerów (także finansowa) pozwala na kontynuację i rozwój programu stypendialnego. Cóż, wypada podsumować, że promocja, finansowanie i rekrutacja w programie stypendialny to naczynia połączone. Ważne, by każda organizacja świadomie dążyła do tego, by „zrównoważyć” wszystkie trzy aspekty, aby każdy z nich wzajemnie się wspierał.

Doskonały przykład wzajemnego powiązania promocji, finansowania i rekrutacji inicjatyw stypendialnych podała p. Anna Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju, mówiąc o ich zbiórce 1%. Coroczna zbiórka pomaga wypromować program, popularyzować go wśród odbiorców, znaleźć dofinansowanie na stypendia oraz nowych partnerów.

Drugim ważnym problemem może być brak środków i/lub czasu. Z naszego doświadczenia wynika, że nic tak nie pomaga, jak staranne planowanie działań i ich systematyczność. Dzięki planowaniu możemy łatwiej rozłożyć duże wyzwania na części pierwsze, dopasować harmonogram do możliwości naszego zespołu, a także zawczasu zaprosić zaprzyjaźnione instytucje i społeczności do wsparcia nas w tych działaniach. Co więcej, dzięki temu możemy na bieżąco śledzić, co nam się udało, a co możemy usprawnić, by efekty były jeszcze lepsze. 🙂

Pomyślmy zatem dokładnie o naszej organizacji i jej specyfice, nie tracąc z oczu celu kampanii. Czasami – jak w przykładzie Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju – dla zagwarantowania skuteczności działań – potrzebny jest głębszy, spersonalizowany kontakt (np. wysyłka wiadomości na Facebooku do organizacji skupiających potencjalnych beneficjentów). Niekiedy zaś koncentrujemy się na przekazaniu ogólniejszych komunikatów dużym, sieciującym środowiskom i organizacjom (np. Biura Karier, uczelnie, dzielnice) – jak w historii Centrum Myśli Jana Pawła II.

Zaangażowanie stypendystów

Co ciekawe, mimo że wykorzystanie wizerunku stypendystów w kampanii promocyjnej programu stypendialnego wydaje się prostym, oczywistym rozwiązaniem, bardzo niewielu organizatorów realizuje działania promocyjne z udziałem absolwentów programu. Jednym z przykładów udanej kampanii tego typu jest promocja Stypendiów m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Kluczowy w tym przypadku jest wybór bohaterów, uwzględniający środki przekazu, jakie chcemy wykorzystać (zdjęcia, film i/lub wypowiedź pisemna), a także zadbanie o formalną stronę udziału młodych ludzi w kampanii (warunki przekazania praw do wykorzystania wizerunku). Oprócz tego istotne jest również zadbanie o komfort osób biorących udział w kampanii, dokładne omówienie szczegółów wykorzystania wizerunku, a także kontekstu, w jakim zostaną ukazywani stypendyści.

Poznajmy naszych odbiorców

Kolejną, kluczową kwestią jest poznanie naszych odbiorców – zarówno bezpośrednich (osób, do których kierujemy stypendia), jak i pośrednich (tych, którzy mogą przekazać informację o programie innym).

Bardzo inspirujące były przykłady naszych prelegentów dotyczących kreatywnej promocji programu.

Po pierwsze, atrakcyjny, przykuwający uwagę spot opowiadający historie stypendystów Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Komunikacja i promocja programu odwołuje się do ważnych wartości: współpracy, dzielenia się, aktywności. Właśnie taka młodzież – aktywna społecznie, zaangażowana, solidarna – jest częścią społeczności stypendystów oraz promuje program na zewnątrz.

Po drugie, cykliczne spotkania ze stypendystami programu „Żywiec z Pasją” mające na celu dzielenie się pasjami i wiedzą, zainspirowanie odbiorców. Pani Anna podkreśliła, że stypendyści nierzadko stają się „ikonami dziedziny”, które reprezentują lokalną społeczność.

Po trzecie, systematyczne działania edukacyjne, spotkania z ekspertami i warsztaty realizowane w programie „Pasjonaci Edukacji”. Proponowane zajęcia edukacyjne gromadzą miesięcznie nawet kilka tysięcy uczestników!

Dodatkowe wątki z dyskusji grupowych

Zaś na koniec dzielimy się jeszcze dwoma ciekawymi historiami, które poruszone były podczas rozmów w mniejszych grupach.

Otóż istotne dla wielu programów są uwarunkowania ekonomiczne: zarówno jeśli chodzi o wybór wysokości stypendium, jak i kryterium dochodowego (jeśli dotyczy). Ważną refleksją było to, że przy zbyt niskim kryterium trudno jest dotrzeć do odbiorców, a także to, że barierą psychologiczną dla odbiorców może być bardzo niski próg tego kryterium.  Nierzadko kryterium dochodowe ustalane jest nie jako konkretna kwota, lecz w odniesieniu do wartości płacy minimalnej (np. dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 70% wartości płacy minimalnej). Dzięki temu program nie jest „oderwany od rzeczywistości”, lecz osadzony w konkretnym miejscu i czasie.

Na zakończenie chcemy także podzielić się istotną refleksją, że programy stypendialne można tworzyć „od zera”. Jedna z uczestniczek opowiedziała nam inspirującą historię programu stypendialnego, który rozwinęła nie mając początkowo żadnych środków. Dzięki sieciom kontaktów z darczyńcami, dla których istotna była misja i cel programu oraz współpracy z instytucjami publicznymi i samorządem, inicjatywa stypendialna nabrała rozpędu i jest realizowana systematycznie. 🙂 Gratulujemy!

Kolejne spotkanie „Stypendia przyszłości” już w październiku!

Już teraz możemy zapowiedzieć następne spotkanie, które odbędzie się 13 października w godzinach 10:00-12:00 na platformie Zoom. Niedługo opublikujemy stronę z zapisami, o czym poinformujemy wszystkimi kanałami komunikacji.

Nad cyklem spotkań „Stypendia przyszłości” patronat medialny objął portal NGO.pl.

Dziękujemy! Zespół portalu Moje Stypendium.

 

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji, dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.