Środki dla organizacji hasło na grafice dekoracyjnej

13.06.2023

Środki dla organizacji stypendialnych – lato 2023

Jak zdobyć środki dla organizacji?

Czy wiecie, że od 2018 roku pomagamy mapować środki dla organizacji zajmujących się edukacją i systemem stypendialnym?  Otóż regularnie publikujemy artykuły dotyczące wsparcia finansowego dla organizatorów programów stypendialnych.

Co ważne, cały cykl dostępny jest w zakładce artykułów dla organizatorów

A zatem warto pamiętać, że organizacje pozarządowe, fundacje korporacyjne, instytucje publiczne, które zajmują się programami stypendialnymi, mogą  poszukiwać środków na rozwój wśród konkursów unijnych, krajowych oraz lokalnych.

Aktualne zestawienie: środki dla organizacji

Zestawienie funduszy krajowych

„Paliwo dla kultury”

Po pierwsze, przedstawiamy program naboru wniosków Fundacji Grupy PERN. Co ważne, jego celem jest wsparcie promowania polskiej kultury w środowisku lokalnym.

Wnioski mogą składać m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe czy publiczne szkoły artystyczne. W obecnej edycji dofinansowanie w kwocie 5000 złotych otrzyma 12 najlepszych projektów. Co istotne, termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje znajdziecie zaś tutaj: www.pern.pl

ORLEN Social Lab

Po drugie, trwa nabór wniosków do II Edycji programu  „ORLEN Social Lab. Laboratorium społecznej zmiany”. Organizatorzy czekają na innowacyjne projekty społeczne, które poprawią jakość życia lokalnej społeczności oraz wybranych grup docelowych, rozwiążą ich konkretne problemy.

Co istotne, autorzy najlepszych propozycji mogą liczyć na wsparcie finansowe oraz aż 60 godzin szkoleń i konsultacji z ekspertami. A termin składania wniosków on-line również upływa 30 czerwca br.

Zaś więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: fundacja.orlen.pl

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami

Po trzecie, Sieć SPLOT uchuchomiła fundusz grantowy, będący częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV).

Co ważne,  granty mają przyczynić się do ochrony, promowania i podnoszenia świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE.

Pierwszy nabór już się ropoczął – wnioski wstępne można składać do 28 lipca br. Zaś realizowane projekty mogą trwać od 6 do 12 miesięcy. Co istotne, wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6 800 euro, a wkład własny nie jest wymagany.

Ponadto, kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski. Co ciekawe, projekty grantowe mogą być realizowane wyłącznie przez jeden podmiot.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem: www.granty.siecsplot.pl.

XIX edycja konkursów dotacyjnych Fundacji PZU

Po czwarte, Fundacja PZU rozpoczęła tegoroczny nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych. O wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe).

Co istotne, konkursy dotyczą 3 obszarów tematycznych:

  • zdrowie i pomoc społeczna: nabór wniosków do 8 czerwca br.,
  • kultura i historia: nabór wniosków do 1 sierpnia br., a także
  • edukacja – nabór wniosków do 30 września br.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online.

Szczegółowe informacje znajdziecie zaś w tej zakładce: fundacja.pzu.pl

Zestawienie funduszy międzynarodowych

Program Engaging Central Europe (ECE)

Po piąte, The German Marshall Fund of the United States ogłosił specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest zaś wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, które zachęcają do aktywnego obywatelstwa i wdrażają innowacyjne formy partycypacji publicznej (online lub offline) na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Co ważne, w ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. A dotacje w wysokości od $10 000 do $25 000 będą dostępne dla organizacji promujących aktywną partycypację obywatelską.

Propozycje projektów należy zaś przesyłać na adres EngagingCE@gmfus.org do 30 czerwca 2023 roku.

Zajrzyjcie dodatkowo na stronę Programu: www.gmfus.org

Sieci Współpracy i Wymiany Doświadczeń Wśród Organizacji Pozarządowych

Po szóste, The German Marshall Fund of the United States ogłosił także specjalne zaproszenie w celu ułatwienia wymiany pomysłów, najlepszych praktyk i doświadczeń wśród organizacji pozarządowych. Do aplikacji zachęcają również grupy, które prowadzą wspólne działania na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, o ile wiodącym aplikantem jest organizacja zarejestrowana na Węgrzech lub w Polsce.

W ramach tego zaproszenia ECE także wspiera projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Co więcej, dotacje również będą miały wysokość od $10 000 do $25 000.

Ponadto, sięgnijcie po szczegółowe informacj tutaj: www.gmfus.org

V4 Gen Mini-Grants

Po siódme, trwa nabór na międzynarodowe projekty wymian młodzieży w wieku 14 – 30 lat, które w swoich działaniach muszą zawierać elementy integracji, nauki, współpracy i dobrego sąsiedztwa.

Co istotne, projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska , Czechy, Słowacja, Węgry). Może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z Polską- Niemcami oraz Ukrainą.

Aplikować zaś mogą organizacje pozarządowe, szkoły czy kluby sportowe.

A termin aplikacji upływa 15 lipca br. Ponadto, preferowane są wnioski projektowe o budżetach do 10 000 euro.

Więcej informacji znajduje się zaś na stronie programu: www.visegradfund.org

Wzmacnianie Różnych Form Partycypacji Obywatelskiej (Online lub Offline) w Debacie Publicznej oraz Procesach Demokratycznych

Po ósme,  The Transatlantic Foundation (TF) w kooperacji z programem Engaging Central Europe (ECE) prowadzonym przez The German Marshall Fund of the United States, ogłosił kolejne specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które wzmacniają różne formy partycypacji obywatelskiej (online lub offline) w debacie publicznej oraz procesach demokratycznych w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i na Węgrzech.

Zaproszenie to jest zaś skierowane do organizacji pozarządowych z siedzibą w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i na Węgrzech.

W ramach tego zaproszenia TF będzie wspierać krótko- i średnioterminowe projekty trwające od 6 do 24 miesięcy. A dotacje w wysokości od 10,000 do 25,000 EUR będą dostępne dla projektów realizowanych w jednym kraju; dotacje od 10,000 do 40,000 EUR będą dostępne dla projektów międzynarodowych.

Propozycje projektów należy przesyłać zatem na adres EngagingCE@gmfus.org do 15 lipca 2023 roku.

A strona programu to: www.gmfus.org

Nabór na duże granty w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities

Po dziewiąte, trwa konkurs grantowy, którego celem jest wspieranie długoterminowych projektów, które czynią organizacje społeczeństwa obywatelskiego bardziej sprawczymi. Dzięki temu stają się one ważnym uczestnikiem społeczeństwa obywatelskiego.

Dofinansowanie mogą otrzymać zatem projekty, które dotyczą ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, Karcie Praw Podstawowych oraz wspierające rozwój społeczeństwa demokratycznego i opartego na prawie i praworządności.

Duże granty w wysokości od 20 001 do 60 000 euro przyznawane będą na projekty trwające od roku do dwóch lat. Nabór wniosków trwa zaś do 31 lipca 2023 roku.

A szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: bb.frdl.pl

Konkurs grantowy programu KE „Obywatele, równość, prawa i wartości”

Po dziesiąte, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury prowadzi nabór wniosków w konkursie grantowym programu KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” – komponent „Zaangażowanie i uczestnictwo obywateli” (CERV-2023-CITIZENS-CIV). Co ważne, wnioski można składać aż do 5 września 2023 roku.

Celem jest zatem promowanie udziału obywateli i stowarzyszeń przedstawicielskich w życiu demokratycznym i obywatelskim Unii oraz ich wkładu w życie demokratyczne i obywatelskie Unii poprzez ujawnianie i publiczną wymianę poglądów we wszystkich obszarach działania Unii.

Więcej informacji znajdziecie zaś w dokumencie dotyczącym zaproszenia (w języku angielskim): ec.europa.eu

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) – granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

A na koniec, informacja  grantach EYF. Celem programu EYF jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

Co istotne, EYF wspiera międzynarodowe działania realizowane jedynie przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Mogą to być dzialania edukacyjne, społeczne, kulturalne, naukowe i tym podobne.

Terminy przesyłania wniosków różnią się zaś w zależności od typu projektu oraz organizacji aplikującej. Co ważne, aplikacja odbywa się online i wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji znajduje się zaś na stronie organizatora: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines

Środki dla organizacji – inne źródła informacji

Ponadto, zapraszamy również do śledzenia innych rzetelnych źródeł informacji, które mapują środki dla organizacji różego typu. Są to:

  1. portal NGO.pl (zakładka Fundusze),
  2. serwis Eurodesk.pl (zakładka Granty), a także
  3. fanpage na Facebooku pn. Konkursy dla NGO.

Jeżeli zaś chcecie być na bieżąco z informacjami dla organizatorów programów stypendialnych, zachęcamy do śledzenia odpowiedniego działu artykułów na naszym portalu.

Co więcej, już niebawem rozpoczniemy kolejny cykl wirtualnych spotkań dla Was!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.