fundusze i granty dla organizacji

9.03.2022

Fundusze dla organizacji – wiosna 2022

Fundusze dla organizacji na MojeStypendium.pl

Dlaczego opisujemy fundusze dla organizacji na naszym portalu? Na początek przypominamy, że jako zespół dbamy zarówno o osoby poszukujące stypendiów, staży czy konkursów, jak i organizacje je przyznające. A zatem naszą misją jest dbanie o jakość, trwałość i promocję systemu wsparcia stypendialnego (i nie tylko!) w Polsce i na świecie.

Stąd właśnie nasz cykl artykułów-zestawień o tym, jakie są aktualne fundusze dla organizacji. Skupiamy się w nich przede wszystkim na środkach, o które mogą ubiegać się instytucje stypendialne.

Przedstawicieli organizacji zapraszamy więc do systematycznego śledzenia działu artykułów dla Organizatorów!

Fundusze dla organizacji – wiodące źródła informacji

Zanim przejdziemy do zestawienia, zapraszamy Was również do śledzenia informacji o tym, jakie są fundusze dla organizacji na co dzień. A gdzie szukać podobnych zestawień?

Przypominamy zatem i polecamy:

Granty i fundusze dla organizacji – wiosenne zestawienie

A poniżej przedstawiamy kilka aktualnie trwających naborów na środki dla organizacji. Co istotne, znajdują się wśród nich także fundusze dla organizacji działających na rzecz Ukrainy.

Fundusze dla organizacji na działania na rzecz Ukrainy i Białorusi

Nowa ścieżka grantowa „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”

W programie „Działaj Lokalnie” uruchomiono specjalną ścieżkę grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych w 2022 roku będą również przyznawane dotacje na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom zza wschodniej granicy.

Pula na granty w 2022 roku wynosi 3,5 miliona złotych. Są to środki pochodzące od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkłady własne Ośrodków Działaj Lokalnie, które co roku organizują lokalne konkursy grantowe. Minimum milion złotych z tych środków przeznaczone zostanie na specjalną ścieżkę grantową – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”, w ramach której wsparcie otrzyma co najmniej 200 projektów.

Co istotne, o grant na lokalne działania dla Ukrainy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Zaś wnioski organizacje i grupy mogą składać wyłącznie on-line pod adresem www.system.dzialajlokalnie.pl

Zasady programu

Wspieramy Ukrainę – szybka ścieżka grantowa

Z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności otwarto także szybką ścieżkę na projekty interwencyjne wspierające mieszkańców Ukrainy wszystkich narodowości, którzy ucierpieli w wyniku wojny.

Organizatorzy będą wspierać ewakuację ludności, zapewnienie bezpieczeństwa, wsparcie humanitarne, pomoc w odnalezieniu się uchodźców w Polsce, działania edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2022 roku, a wysokości grantu to maksymalnie 40 000 złotych.

Ponadto, wnioski będą mogły składać polskie organizacje działające na rzecz cywilów w Ukrainie oraz na terenie Polski. Zaś partnerstwa zagraniczne nie są wymagane dla działań w Polsce.

Szybka ścieżka wydzielona jest w ramach programu RITA – Przemiany w regionie i jest zapowiedzią szerszego wsparcia grantowego dla Ukrainy ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Co ważne, obecna ścieżka ma charakter interwencyjny – działania są szybkie i bez zbędnych formalności.

Ogłoszenie o Szybkiej ścieżce z dokumentacją

Konkurs grantowy Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Ponadto, Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) ogłosiła otwarty konkurs ofert, który jest kontynuacją wsparcia udzielanego w 2020 r. w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią” i częścią wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie w obliczu agresji rosyjskiej.

Celem Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy jest zaś udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu oraz ukraińskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji.

Co ważne, organizacje mogą wnioskować w ramach małych i dużych grantów. Dofinansowanie przyznawane w ramach małych grantów wynosi od 50 000 do 250 000 zł. Małe granty rekomendowane są organizacjom, które dotychczas nie współpracowały z FSM. Zaś dofinansowanie przyznawane w ramach dużych grantów wynosi maksymalnie 1 500 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 13 marca 2022 roku o godzinie 23:59. Wnioski składane są w elektronicznym generatorze wniosków.

Realizacja projektu: maksymalny czas realizacji projektu: od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r. (możliwa jest refundacja kosztów projektowych).

Treść ogłoszenia o konkursie grantowym

Konkurs PROO Priorytet 5.

Ponadto, tym razem konkurs PROO Priorytet 5. skierowany jest dla organizacji poszukujących środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc Ukrainie.

Co istotne, w ramach konkursu organizacje mogą otrzymać wsparcie na pomoc doraźną, uczestnictwo w wydarzeniach czy pokrycie kosztów związanych z członkostwem w zrzeszeniach.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły. Oznacza to, że wnioski można składać od 28 lutego od godz. 14:00 do 30 listopada 2022 roku do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków.

Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 10 000 złotych, zaś dotacja musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2022 roku.

Co ważne, wniosek organizacje składają wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków.

Ogłoszenie o naborze PROO

Inne fundusze dla organizacji

Konkurs PROO

Ponadto, rozpoczął się konkurs w ramach w ramach 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2022.

W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).

Organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 100.000 do 200.000 złotych. Nabór trwa zaś do 31 marca 2022 roku do godz. 14.00.

Wnioski można składać wyłącznie poprzez System Obsługi Dotacji.

Strona Konkursu PROO

Program Skrzydła dla Mamy

Jest to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców. Chodzi o mamy przebywające na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, niepracujące mamy opiekujące się dziećmi, które uczęszczają do przedszkola i szkoły, czy też mamy opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością.

Jego celem jest zaś ułatwienie mamom powrotu do pracy.

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć,
  • cykl warsztatów o różnej tematyce,
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
  • usługę księgową, do 500,00 zł brutto,
  • koordynację Projektu, do 1 000,00 zł brutto,
  • koszty wynajęcia sali na warsztaty, koszt do 1 000,00 zł brutto,
  • ewentualne porady specjalistyczne,
  • ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.).

Co ważne, w programie mogą wziąć udział fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, gminy, a także Koła Gospodyń Wiejskich.

Zaś wniosek organizacje składają w generatorze online do 25 kwietnia do godz. 18:00.

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów. Dostaną one dofinansowane na kwotę do 15 000,00 złotych brutto każdy.

Strona programu Skrzydła dla Mamy

Lato w teatrze 2022

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił zaś nabór wniosków do programu Lato w teatrze 2022. Program finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Fundusze dla organizacji przeznaczone są na realizację autorskich pomysłów dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym.

Co ważne, program otwarty jest na projekty międzykulturowe. Instytut zachęca, by składać projekty, które włączają osoby pochodzące z Ukrainy i innych państw.

W programie organizacje mogą ubiegać się o wsparcie do 40 000 złotych. A nabór trwa do 4 kwietnia 2022 roku wyłącznie przez system WITKAC.

Strona Programu Lato w teatrze 2022

Jeżeli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji o funduszach, dorzućcie nam cegiełkę🙂 Dziękujemy!