Stypendia Pomostowe - most do lepszej przyszłości. Grafika w kolorowe paski ze studentami i napisem sprintem po stypendium.

5.04.2023

Stypendia Pomostowe – most do lepszej przyszłości

Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego programu Stypendiów Pomostowych. Aż 7 tysięcy złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia przynajmniej jeden z pozostałych warunków Programu. 

Od 7 lipca wnioski o Stypendium Pomostowe składać mogą maturzyści przyjęci na polskie uczelnie publiczne na I rok studiów dziennych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i z niezamożnych rodzin, którzy dodatkowo spełniają jeden z warunków programu:

  • są dziećmi byłych pracowników PGR,
  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
  • pochodzą z rodziny wielodzietnej lub są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 7 tys. złotych i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uczestnicy programu wykazujący dobre wyniki w nauce podczas I roku, mogą skorzystać ze stypendiów: na kolejne lata nauki, ze stypendiów językowych, stypendiów na studia oraz staże zagraniczne, będą mogli również brać udział w warsztatach rozwijających ich kompetencje.

Rekrutacja do Programu odbędzie się online na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Wnioski będą przyjmowane od 7 lipca do 18 sierpnia.

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano 26 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 18 000 na pierwszy rok studiów.

Autorem i partnerem strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami Programu są: Fundacja BNP Paribas, Fundacja Inter Cars, a także koalicja blisko 70 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dwudziestu jeden edycji programu Partnerzy przeznaczyli blisko 138 milionów zł.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy oraz portal DlaStudenta.

**********************

Więcej informacji:

Karolina Biel, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Młodsza specjalistka ds. Komunikacji i PR, k.biel@fundacjafep.pl; kom.: 660 223 851

https://www.stypendia-pomostowe.pl/