stypendia artystyczne

10.11.2021

Stypendia artystyczne – jak je zdobyć

Słuchaczy Akademii Sztuk Pięknych i Liceów Plastycznych oraz ich absolwentów na pewno interesują stypendia artystyczne, dzięki którym można realizować kolejne działania artystyczne. Co roku uruchamia się sporo programów właśnie skierowanych do artystów. W niniejszym artykule dowiecie się więcej o ich ofercie.

Co to jest stypendium artystyczne?

Stypendia artystyczne dedykowane są osobom uzdolnionym artystycznie – amatorom i profesjonalistom – głównie w dziedzinie sztuk wizualnych, teatru oraz tańca. Niestety, liczba stypendiów dla muzyków w ostatnich latach jest niewielka.

Według przeprowadzonego przez Fundację Dobra Sieć unikalnego badania społecznych programów stypendialnych w Polsce „Mapa stypendiów III, w latach 2019-2020  organizowane były 64 stypendia artystyczne. Coraz częściej zdarza się jednak, że oferty stypendialne mają charakter hybrydowy. Organizatorzy uwzględniają wówczas przynajmniej dwa rodzaje osiągnięć, np. artystyczne i naukowe. To znak dla poszukujących stypendiów, aby uważnie sprawdzać regulaminy interesujących ofert. Może się bowiem okazać, że są one przyznawane również uzdolnionym artystycznie.

W naszej bazie są oferty hybrydowe oznaczone są kilkoma kategoriami (w różnej konfiguracji): artystyczne/naukowe/sportowe oraz dla uczniów/studentów/absolwentów/inne.

Kto przyznaje stypendia artystyczne?

Badania Fundacji informują m.in. o tym, kto w naszym kraju przyznaje stypendia artystyczne. Ponadto, opracowanie pozwala ocenić kondycję systemu stypendiów artystycznych. Jakie są zatem wnioski z badania?

Najczęściej stypendia artystyczne (w tym hybrydowe) przyznają samorządy – marszałkowie województwa, prezydenci i burmistrzowie poszczególnych miast i gmin. Są one zazwyczaj skierowane do osób mieszkających/działających/uczących się na terenie ich jednostki samorządowej i uzdolnionych w sferze nauki, sztuki i/lub sportu.

Fundacje i stowarzyszenia także nagradzają artystów, ale znacznie rzadziej. Według naszego badania istnieje 12 programów  pozarządowych o charakterze naukowo-artystyczno-sportowym.

Osobną grupą są stypendia rządowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wśród których można wyróżnić kilka cyklicznych programów, jak Program Młoda Polska, Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych, Stypendia twórcze i z upowszechniania kultury. Oprócz Ministerstwa, wsparcia udzielają też takie instytucje jak Instytut Muzyki i Tańca czy Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Jakie są kryteria w ofertach stypendiów artystycznych?

Stypendia przyznawane są na podstawie dotychczasowych osiągnięć lub złożonych projektów planowanych działań artystycznych. Przyznawane są osobom na wszystkich szczeblach edukacji (również w ramach stypendiów dla studentów) oraz absolwentom i profesjonalistom z danej branży.

Wśród kryteriów znajdują się najczęściej osiągnięcia w rodzaju: uczestnictwo w wystawach i spektaklach, wygrane konkursy i wcześniej przyznane stypendia – na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Warto więc dbać o regularnie aktualizowane portfolio wraz z dyplomami, o których przedstawienie mogą być poproszeni kandydaci. Niezależnie od rodzaju składanego stypendium, zawsze przypominamy o uważnej lekturze regulaminu. Szkoda byłoby, gdyby jakiś mały błąd lub brak dodatkowego dokumentu przekreślił nasze starania.

Warto pamiętać, że stypendia charakteryzują się sezonowością. W przypadku programów artystycznych, a zwłaszcza tych oferowanych przez samorządy, wnioski często można składać dwa razy w roku. Najczęściej są to terminy wakacyjne oraz na wiosnę.

Co oprócz stypendium?

Oprócz stypendiów dla artystów, warto zainteresować się licznymi konkursami na prace ze sztuk wizualnych, tańca i teatru. Zwłaszcza, że ich profil jest bardzo różny. Te tradycyjne dotyczą najczęściej wykonania danego zadania konkursowego – zaprojektowania plakatu, nagrania filmu – zainspirowanego jakimś hasłem. Innym rodzajem konkursu jest rozpisanie projektu jakiegoś przyszłego działania artystycznego: nagrania filmu, zorganizowania spektaklu.

Na portalu MojeStypendium.pl w zakładce Konkursy znajdziecie aktualne ogłoszenia z najciekawszymi, wartościowymi konkursami artystycznymi.

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji o stypendiach artystycznych i uważacie, że takich artykułów potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.

Infografika przedstawiające najważniejsze dane z artykułu "Stypendia artystyczne"