Na obrazku widać napis "Kierunek: Australia" na tle panoramy Sydney.

10.08.2020

Kierunek: Australia

Studia w Australii otwierają wiele możliwości – australijskie uczelnie mogą się poszczycić wysokim poziomem nauczania i różnorodną ofertą.

O otwartości australijskich uniwersytetów świadczy również to, że liczba zagranicznych studentów na kontynencie sięga aż 200 tysięcy osób rocznie! Jednocześnie, wyjazd do tego dalekiego kraju wymaga nieco cierpliwości – od przygotowania odpowiednich dokumentów, poprzez uzyskanie wizy, po wielogodzinny przelot. W tym artykule podpowiemy Wam, jak zacząć przygotowania do aplikowania na studia w Australii i gdzie szukać dalszych informacji. Przedstawimy też podstawowe fakty na temat systemu edukacji w tym kraju oraz ciekawe oferty stypendialne.

System nauki i szkolnictwa wyższego

Decydując się na studia w Australii, młodzi ludzie mają możliwość uczestniczenia w systemie szkolnictwa wyższego na trzech poziomach – podobnych do tych w Polsce:

  1. Pierwszym etapem są studia licencjackie (Bachelor). Trwają one od 3 do 4 lat, w zależności od wybranego kierunku. Dostępne są dla każdego, kto ukończył szkołę średnią i uzyskał świadectwo maturalne. Skupiają się nie tylko na uzyskaniu wiedzy, ale także praktycznych umiejętności. Po ich ukończeniu można podjąć pracę zawodową lub kontynuować edukację.
  2. Drugi etap to studia magisterskie, trwające zwykle rok lub dwa lata. Aby je rozpocząć, należy posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł Master. Co ciekawe, w Australii ten etap wiąże się zwykle z zebraniem doświadczenia zawodowego. Stąd studia te często nazywane są postgraduate, czyli podyplomowymi.
  3. Następnym krokiem są studia doktoranckie (PhD). W rekrutacji mogą brać udział osoby z dyplomem magisterskim oraz studenci z tytułem licencjata (po spełnieniu dodatkowych warunków). Czas trwania studiów doktoranckich to zazwyczaj 3-5 lat.

W Australii działa ponad 40 uniwersytetów, w większości finansowanych przez rząd. Tutejsze uczelnie plasują się wysoko na liście wśród najlepszych uniwersytetów na świecie. Wysokie noty zdobywają zwłaszcza w dziedzinie inżynierii i technologii, medycyny, nauk o środowisku oraz rachunkowości i finansów. Co roku kilka z nich trafia do rankingu stu najlepszych uniwersytetów na świecie prowadzonym przez www.topuniversities.com. Zdobycie dyplomu na jednej z placówek otwiera wiele możliwości, niezależnie od decyzji związanej z typem i miejscem kariery zawodowej. Uniwersytety znajdujące się najwyżej w rankingach to Australijski Uniwersytet Narodowy (Australian National University) w Canberze, Uniwersytet w Sydney i Uniwersytet w Melbourne.

Co oprócz uniwersytetu?

Studia na uniwersytecie to nie jedyna możliwość, jaką oferuje nam Australia. Jeśli interesuje nas kształcenie zawodowe, college w Australii oferują wiele kursów kładących nacisk na umiejętności praktyczne i naukę poprzez wykonywanie zawodu. Kursy kształcenia zawodowego (Vocational Education and Training) są prowadzone przez publiczne instytucje TAFE (Technical and Further Education) oraz prywatne uczelnie.

College proponują zazwyczaj stosunkowo krótkie kursy – od kilkutygodniowych do kilkuletnich. Oprócz czasu trwania kursów, zaletą jest także ich wyspecjalizowanie pozwalające na szybkie uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz dużo niższa cena w stosunku do opłat na uczelniach.

Więcej informacji o australijskich uniwersytetach i college’ach można znaleźć na rządowej stronie internetowej www.studyinaustralia.gov.au.

Rekrutacja na studia w Australii

Rok akademicki w Australii zazwyczaj dzieli się na dwa semestry, jednak tutejsi studenci rozpoczynają naukę w lutym. Niektóre uniwersytety decydują na podział trymestralny. Niezależnie od decyzji uczelni dotyczącej organizacji roku akademickiego, nabór na studia wyższe odbywa się dwa razy w roku.

Harmonogram procesu rekrutacji wygląda zatem następująco:

  • do 30 października trwa rekrutacja na studia rozpoczynające się w lutym,
  • do 30 kwietnia trwa rekrutacja na studia rozpoczynające się w lipcu.

Lipiec to pierwszy miesiąc dodatkowej rekrutacji na wybrane kierunki studiów (tzw. midterm intake). Warto wspomnieć, że proces dodatkowej rekrutacji może się nieco różnić od rekrutacji przeprowadzanej w głównym terminie. Jednocześnie, studenci rozpoczynający naukę w drugim semestrze mogą mieć szansę ukończyć je razem z rówieśnikami, którzy rozpoczęli je semestr wcześniej. Mogą „nadgonić” np. poprzez uczęszczanie na dodatkowe kursy letnie lub weekendowe. Szczegółowe ustalenia zależą od danej uczelni, dlatego informacji o procesie rekrutacji i przebiegu studiów najlepiej zasięgać u źródła.

Ważną informacją jest limit studentów zagranicznych na danym kierunku, ustalany corocznie. Nie tylko wydłuża to proces rekrutacyjny (na wyniki możemy czekać nawet dwa miesiące), a także zmniejsza nasze szanse, jeśli aplikację wyślemy w drugiej połowie roku. By nie marnować niepotrzebnie naszego czasu i energii, warto przed przystąpieniem do rekrutacji dowiedzieć się o tegorocznym limicie i o tym, ile wolnych miejsc dla studentów zagranicznych zostało na wybranej przez nas uczelni i kierunku.

Warto zaznaczyć, że w Australii nie ma scentralizowanego systemu aplikacji na studia, dlatego wszystkich informacji należy szukać na stronie uczelni. A zatem, jeśli chcemy aplikować na kilka uczelni, najprawdopodobniej musimy przygotować się na wypełnienie kilku różnych formularzy aplikacyjnych. Pamiętajmy także, że wszystkie potrzebne do rekrutacji dokumenty (np. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów) powinny zostać przetłumaczone na angielski i poświadczone notarialnie.

Znajomość języka

Ważnym elementem rekrutacji na studia jest znajomość języka, potwierdzona egzaminem językowym, takim jak np. IELTS czy TOEFL. Dokładne wymagania różnią się między uczelniami i kierunkami, jednak najczęściej wystarczająca jest znajomość języka na poziomie B2 (średni wynik 6 punktów IELTS), aby zacząć studia na poziomie licencjackim, choć na kierunkach medycznych i inżynierskich zazwyczaj wymagania językowe są wyższe. Warto dodać, że IELTS to jedyny test, który jest uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dokumentu. Test można zdać w British Council, którego ośrodki znajdują się w dziewięciu miastach w Polsce. Koszt egzaminu to około 800 złotych.

Formalności ciąg dalszy, czyli wizy

Oprócz wspomnianych wcześniej kryteriów, uczelnie stawiają przed zagranicznymi kandydatami także wymóg posiadania wizy studenckiej. O wizę staramy się dopiero, gdy dostaniemy się na wybrany przez nas kierunek studiów. Oficjalne pismo z uniwersytetu potwierdzające przyjęcie nas na studia (Confirmation of Enrolment) jest jednym z dokumentów wymaganych do uzyskania wizy.

Wiza studencka uprawnia do pobytu w Australii przez czas odbywania nauki oraz miesiąc po jej zakończeniu. Dodatkowo, posiadacz tego typu wizy zobowiązany jest do posiadania australijskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas przysługuje mu prawo do podjęcia pracy dorywczej w wymiarze nie większym niż 40 godzin na dwa tygodnie podczas semestru i na cały etat podczas przerw wakacyjnych.

Ponadto, jeśli po zakończeniu studiów chcemy zostać w Australii, możemy starać się o tymczasową wizę absolwencką (Temporary Graduate Visa) – w zależności od kwalifikacji, pozwala ona mieszkać i pracować w Australii od 18 miesięcy do czterech lat po uzyskaniu dyplomu.

Jeśli zaś chcielibyście pomieszkać trochę w Australii, zanim zdecydujecie się na studia, również macie taką możliwość! Dzięki Work and Holiday Visa osoby mające między 18 a 30 lat (włącznie) mogą spędzić rok, mieszkając i pracując w dowolnym miejscu w Australii. Jeśli spełnimy wyznaczone warunki, taką wizę można przedłużyć na drugi, a nawet trzeci rok.

Co ważne, jeśli czujecie, że potrzebujecie wsparcia w odnalezieniu się w gąszczu formalności, możecie skorzystać z darmowej pomocy agencji edukacyjnych, takich jak np. Go Study Australia. To instytucje finansowane przez australijskie szkoły wyższe, które za darmo wspierają zagranicznych kandydatów w procesie rekrutacji na studia w Australii.

Opłaty za studia w Australii

Decydując się na podjęcie studiów w Australii, musimy wziąć pod uwagę relatywnie wysokie koszty nauki. Za trzy- lub czteroletnie studia licencjackie zapłacimy od 20 do 45 tysięcy dolarów australijskich. Zaś za studia magisterskie, choć trwają krócej, zapłacimy podobną kwotę – między 22 a 50 tysięcy dolarów. Studia doktoranckie to wydatek 13-42 tysięcy dolarów. Kursy zawodowe są tańsze niż nauka na uniwersytecie, choć to nadal spory wydatek (od 4 do 22 tysięcy dolarów). Płatność najczęściej regulowana jest w trybie semestralnym.

Choć powyższe kwoty są trudne do wyobrażenia w Polskich warunkach, pamiętajmy, że zarobki w Australii są dużo wyższe niż w Polsce. Możemy również starać się o pożyczkę od rządu, która pomoże nam pokryć czesne. Ponadto, w sfinansowaniu nauki może nam pomóc stypendium – wiele uczelni oferuje wsparcie finansowe dla międzynarodowych studentów. Informacji najlepiej szukać na stronie wybranego uniwersytetu, gdyż niektóre stypendia oferowane są np. tylko dla studentów danego kierunku.

Życie w Australii

Niestety, wysokie zarobki pociągają za sobą również wysokie koszty życia. Oczywiście, będą się one różnić w zależności od miejsca zamieszkania – zdecydowanie więcej za utrzymanie zapłacimy w dużych ośrodkach miejskich. Za najdroższe z miast w Australii uchodzi Sydney. Jednocześnie, mieszkając daleko od miasta, będziemy musieli wziąć pod uwagę koszty dojazdów – nie zapominajmy, że Australia jest tak naprawdę bardzo dużym kontynentem!

W przypadku zakwaterowania, niektóre uczelnie oferują akademiki w pobliżu kampusu, jednak nie jest to aż tak popularne jak w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Większość studentów wynajmuje wspólnie mieszkania. Koszty mieszkania akademiku i wynajmu pokoju we współdzielonym mieszkaniu są dość podobne i wahają się się w granicach 70 – 250 dolarów tygodniowo. Oczywiście dokładne kwoty zależą od miasta i standardu mieszkania.

Jednocześnie nie zapominajmy, że możemy podreperować nasz budżet łącząc pracę ze studiami. Jak opisaliśmy powyżej, pozwala nam na to wiza studencka. Mimo, że zagraniczni studenci stosunkowo szybko znajdują pierwszą pracę, wyższe i prestiżowe stanowiska wymagają doskonałej znajomości języka angielskiego i uprzedniego doświadczenia w danej branży. Co ciekawe, większość pracodawców bardziej ceni doświadczenie zawodowe kandydata niż uzyskane certyfikaty i dyplomy z zagranicy.

Na jakie programy stypendialne w Australii warto zwrócić uwagę?

Stypendium na studia magisterskie i doktoranckie na University of Melbourne
Trwa nabór wniosków o stypendium badawcze w ramach programu Graduate Research Scholarships dla wybitnych studentów, oferowane przez University of Melbourne w Australii. O stypendium mogą ubiegać się studenci z zagranicy oraz studenci z Australii będący w trakcie lub aplikujący na studia magisterskie na University of Melbourne. Łącznie we wszystkich dziedzinach badawczych zostanie przyznane około 600 stypendiów. Aplikacje można składać do 31 października 2020.

Stypendium Destination Australia
Program Destination Australia, którego organizatorem jest Departament Edukacji rządu Australii, oferuje stypendia dla osób zainteresowanych podjęciem studiów wyższych na uniwersytecie w Australii. Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium mogą to zrobić bezpośrednio na wybranym uniwersytecie biorącym udział w programie. Kwota stypendium wynosi 15 000 dolarów australijskich rocznie. Instytucje biorące udział w programie w 2021 roku zostaną ogłoszone w październiku 2020 – na naszym portalu poinformujemy o nowym naborze.

Przydatne linki

Trzymamy za Was kciuki! 🙂

Podczas przygotowania artykułu korzystaliśmy z informacji m.in. ze stron: www.australianuniversities.com.au, www.studyinaustralia.gov.au, australiastudy.pl, studiowac.pl, australiahome.edu.pl, australis.pl, a także materiałów opracowanych przez Aleksandrę Belinę i Annę Koseską.

A jeśli interesują was inne kraje – przeczytajcie cykl Kierunek: świat!

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji o studiowaniu w Australii, rozwiał Wasze wątpliwości i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.