Zdjęcie kosza do koszykówki z napisem "Cele programów stypendialnych"

3.08.2021

Jakie są cele programów stypendialnych?

Dobre stypendia powinny mieć jasno sprecyzowane cele i odpowiadać na konkretne potrzeby.

Zostały one zawarte w Karcie Zasad Dobrego Programu Stypendialnego. Czytamy w niej, jak istotne jest oparcie o rzetelne rozpoznanie potrzeb grup i społeczności, którym stypendia mają służyć. Takie rozpoznanie uwzględnia znajomość określonego terytorium, społeczności lub grupy pod kątem potrzeb społecznych, problemów oraz obszarów z potencjałem rozwoju. A jeżeli programy powstały ze spontanicznej chęci pomocy – co czasem dzieje się w odpowiedzi na np. zmianę prawa, nieprzewidziane wydarzenia – warto je rozwijać i zmieniać dostosowując do potrzeb przyszłych stypendystów.

Jakie są cele programów stypendialnych?

W ankiecie, którą przeprowadziliśmy w latach 2019-2020 na potrzeby stworzenia raportu „Mapa stypendiów III” o rzeczywistości polskich stypendiów, organizatorzy programów stypendialnych najczęściej wymieniali następujące zamierzenia:

 • wspieranie osób zdolnych i ambitnych,
 • promowanie talentów i osiągnięć, np. sportowych, artystycznych, naukowych,
 • motywowanie do dalszego kształcenia.

Zdecydowanie rzadziej padały odpowiedzi:

 • dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych
 • pomoc materialnej osobom o niskich dochodach.

Idzie to w parze ze spadkiem liczby społecznych programów stypendialnych o charakterze społecznym, a wzrostem takich, które wspierają określone talenty i osiągnięcia (np. stypendia sportowe). Nie wspominając o stypendiach naukowych, których wciąż jest najwięcej. To pierwszy wniosek, który nasuwa się podczas lektury odpowiedzi organizatorów.

Inni organizatorzy podzielili się własnymi, unikalnymi celami, takimi jak:

 • „promowanie aktywnych lokalnie bibliotekarek, wspierających swoją społeczność”,
 • „promowanie języka polskiego i studiów polonistycznych”,
 • „wsparcie prowadzenia badań poświęconych kulturze, historii i wielokulturowemu
  dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej”,
 • „tworzenie wizerunku Gminy Nysa oraz jej promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa
  wyższego”.

Takich odpowiedzi udzielili ci organizatorzy, których programy są skierowane do grupy specjalistów lub mają charakter lokalny.

Co ciekawe, niewielki procent odpowiedzi wskazywał na chęć wsparcie lokalnego rynku pracy – a wydaje się to być interesującym kierunkiem w próbie powstrzymania młodych ludzi przed wyjazdem ze swojego miejsca urodzenia do głównych ośrodków w Polsce.

I co z tego wynika?

Widać więc, że cele programów stypendialnych są różne, lecz przeważają dążenia do zmiany sytuacji samych stypendystów i przede wszystkim wsparcia ich osobistego rozwoju. Niekiedy organizatorzy chcą popularyzować określoną tematykę czy dziedzinę wiedzy, a także wiążą stypendystów z ich miejscami urodzenia czy zamieszkania.

Być może wraz z rozwojem programów stypendialnych oraz wzrostem świadomości ich organizatorów, zamierzenia i charakter ofert ulegnie zróżnicowaniu. Jesteśmy także ciekawi, czy tendencja spadkowa liczby stypendiów socjalnych utrzyma się.

Więcej o badaniu „Mapa stypendiów III”

Zachęcamy do lektury pełnego raportu z najnowszych, unikalnych badań nad systemem stypendiów społecznych w Polsce. Będzie nam niezmiernie miło, gdy informacją o raporcie podzielicie się z bliskimi, nauczycielami, wykładowcami i osobami zainteresowanymi tą tematyką.

Zapraszamy także do współpracy przy tworzeniu i fundowaniu stypendiów. Nasz zespół nie tylko od ponad dekady doradza instytucjom stypendialnym, ale także prowadzi ewaluacje, diagnozy i działania animacyjne dla stypendystów różnorodnych programów.

Wszystko o stypendiach – specjalnie dla Was!

Uważacie, że warto tworzyć i rozwijać miejsce, w którym setki tysięcy osób mogą otrzymywać informacje o różnorodnych programach wsparcia?

To wspaniale – my również wierzymy w tą misję i dlatego od ponad 10 lat tworzymy portal Moje Stypendium. Znajdziecie tu bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży. Regularnie publikujemy także rzetelne publikacje. Sprawiamy, że poszukiwanie stypendiów jest coraz prostsze dzięki takim narzędziom jak kalendarium stypendialne czy atrakcyjny newsletter.

Co więcej – możecie mieć realny wpływ na funkcjonowanie i kształt portalu! Zbieramy sugestie, komentarze, współpracujemy z wolontariuszami online oraz budujemy relacje z darczyńcami. Sprawdźcie, jak włączyć się w rozwój największego portalu edukacyjnego o stypendiach w Polsce🙂 Zapraszamy!

Razem możemy uwolnić wiedzę o stypendiach!

 

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.

Infografika przedstawiające najważniejsze dane z artykułu "Cele programów stypendialnych"