Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci16
 • doktoranci14
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne18
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • Włochy2
 • Ukraina1
 • Turcja1
 • Australia1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita

organizator:

Urząd Miejski w Gdańsku

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 31.07.2019

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita

Stypendium im. Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium naukowym przeznaczonym na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów zagranicznych najwybitniejszym maturzystom, absolwentom polskiej lub międzynarodowej matury.

Dzięki niemu najzdolniejsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, będący stałymi mieszkańcami Gdańska, mogą podjąć studia na prestiżowych uczelniach całego świata, gdzie osiągają najlepsze wyniki i stają się ambasadorami rodzinnego miasta za granicą.

 • Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita
 • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita dla kandydatów ubiegających się o stypendium po raz pierwszy.
 • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita dla kandydatów ubiegających się o kontynuację stypendium znajdują się w załącznikach poniżej.

Procedura przyznawania stypendium – więcej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie stypendium.
 • Załączniki wymienione we wniosku.
 • Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.
 • Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez pracownika Wydziału Rozowju Społecznego przyjmującego wniosek.

Informacje na temat opłat:

 • Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin składania wniosku i sposób załatwienia:
Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca danego roku. Kapituła Stypendialna rozpatruje wnioski w ciągu miesiąca od daty upłynięcia terminu ich składania. Informacja o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium przekazywana jest kandydatom poprzez e-mail. W pierwszej połowie września odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom przez Prezydenta Miasta Gdańska. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych po podpisaniu przez stypendystę umowy stypendialnej. Sprawozdanie ze stypendium należy przedłożyć Kapitule Stypendialnej za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Społecznego w terminie do 31 lipca następnego roku.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5 – sekretariat.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Organizacji Edukacji i Wychowania, ul. Kartuska 5
Informacje na temat trybu odwoławczego:
Decyzja Kapituły Stypendialnej o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna, odwołanie nie przysługuje.

Kontakt telefoniczny:
tel.: 58 323 67 33

Informacje pochodzą ze strony: www.gdansk.pl

Po inne stypendia zagraniczne sięgnijcie tutaj. Aby być na bieżąco z ofertami stypendialnymi, zapraszamy do kalendarium stypendialnego.

Kontakt

Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Organizacji Edukacji i Wychowania
ul. Kartuska 5

tel. 58 323 67 33

www.gdansk.pl

Dokumenty

do pobrania