Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • naukowe74
 • inne10
 • socjalne9
 • sportowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

organizator:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2016
wartość stypendium: 3000 zł miesięcznie

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze
Dziedziny:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
Dziedziny:

 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 30 września 2016 r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl, z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2017 r. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) podpisane Potwierdzenie Złożenia Wniosku o przyznanie stypendiów z budżetu1 wraz z wymaganym załącznikiem tj.:

 • nośnikiem elektronicznym, który zawiera portfolio Wnioskodawcy, o objętości nie przekraczającej 300 MB,

Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 r.:

 • do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN;
 • do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem lub studentem.

Więcej informacji dot. złożenia wniosku znajduje się na stronie: www.bip.mkidn.gov.pl/pages

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.mkidn.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel.: (22) 42 10 128
stypendia@mkidn.gov.pl
www.bip.mkidn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania