Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne14
 • sportowe8
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium B6 – dla przyszłych kandydatów na studia architektoniczne

organizator:

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz i Szkoła Rysunku Czarny Biały

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.09.2016
termin rozstrzygnięcia: 23.09.2016
liczba stypendiów: 2

Stypendium B6 – dla przyszłych kandydatów na studia architektoniczne

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz i krakowska Szkoła Rysunku Czarny Biały zapraszają do wzięcia udziału w II edycji konkursu o Stypendium dla kandydatów na studia architektoniczne.

Laureaci stypendium będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w rocznym kursie rysunku i przygotować się do egzaminu wstępnego na wydział architektury lub po prostu rozwijać swoje artystyczne pasje.

W ramach kolejnej edycji Konkursu przyznawane będzie jedno stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i jedno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwentów, którzy nie ukończyli 21 lat.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać portfolio składające się z minimum 10 i maksimum 20 autorskich prac plastycznych reprodukowanych cyfrowo (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, prace przestrzenne, etc.) wraz z listem motywacyjnym. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty identyfikacyjnej potwierdzającej m.in. zapoznanie się z Regulaminem.

Adres kontaktowy: stypendiumB6@fundacjakaroliny.pl

Termin nadsyłania prac upływa 16 września 2016 r.

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 23 września 2016 r.

Nieprzekraczalny termin rozpoczęcia przez laureatów Konkursu zajęć w Szkole upływa 30 września 2016.

ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ:

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie składa się z następujących elementów:

 •  formularza zgłoszeniowego wypełnionego na stronie internetowej Fundacji,
 •  portfolio Prac Konkursowych zgodnych z wymaganiami Regulaminu („Portfolio”),
 •  spisu prac zawartych w Portfolio,
 • prawidłowo wypełnionej karty identyfikacyjnej,
 • listu motywacyjnego (maksymalnie 2 000 znaków), stanowiącego element formularza zgłoszeniowego albo załącznik przy zgłoszeniu pocztą elektroniczną.

2. Portfolio składa się z maksymalnie dwudziestu skanów lub zdjęć Prac Konkursowych (format *.pdf lub *.jpg), w rozdzielczości umożliwiającej ich prezentację elektroniczną.
3. Nazwa pliku Pracy Konkursowej przesłanego w sposób opisany w ust. 2 powinna odpowiadać następującemu wzorowi: „NAZWISKO_IMIĘ_ROK URODZENIA_NUMER PRACY_ŁĄCZNA ILOŚĆ PRAC”. Organizator dopuszcza przesłanie w zgłoszeniu hiperłącza do plików portfolio udostępnionych online, na zewnętrznym serwerze, z zastrzeżeniem, że pliki, do których dostęp będzie niemożliwy w trakcie rejestracji i oceny Portfolio, nie będą podlegać ocenie.
4. Lista Prac Konkursowych przedstawionych w Portfolio (jako plik w dowolnym formacie, dostarczony wraz z Portfolio) powinna zawierać następujące informacje o wszystkich Pracach Konkursowych: tytuł, rok wykonania, wymiary, technika wykonania, materiały.
5. Karta identyfikacyjna zgodnie ze wzorem załączonym do Regulaminu powinna być wysłana pocztą tradycyjną na adres Fundacji w terminie określonym w Harmonogramie. O dacie wysłania karty identyfikacyjnej decyduje data stempla pocztowego. Karta identyfikacyjna powinna zawierać własnoręczny podpis uczestnika Konkursu oraz (jeżeli jest to wymagane) jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu.
6. Prace Konkursowe lub uczestnicy niespełniający warunków wskazanych w Regulaminie mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z udziału w Konkursie.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjakaroliny.pl

LINKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
https://www.facebook.com/FundacjaKaroliny

Kontakt

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz
ul. Warszauera 3/34
31-057 Kraków

poczta@fundacjakaroliny.pl
www.facebook.com/FundacjaKaroliny

Dokumenty

do pobrania