Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace, rozprawy oraz publikacje

organizator:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2018

Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace, rozprawy oraz publikacje

Rozpoczęła się 46. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii

 • prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek,
 • prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek,
 • rozprawy habilitacyjne – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych,
 • krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane

 • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać

 • za prace dyplomowe – rady wydziałów uczelni, rady naukowe uczelni lub jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za rozprawy habilitacyjne – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • za publikacje krajowe – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek.

Załączniki do wniosku

 • w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe
  recenzję pracy wystawianą przez dziekana, recenzenta pracy lub promotora pracy,
  egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
  egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;
 • w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne
  opinię jednostki zatrudniającej autora pracy lub wnioskującej,
  minimum dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
  prawomocną uchwałę rady wydziału albo rady naukowej właściwej jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego,
  egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;
 • w przypadku publikacji
  minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
  egzemplarz publikacji w wersji papierowej.

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć do 10 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa) na adres: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA – Wybitne osiągnięcia naukowe” lub w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Patrycją Sidor tel. 22 522 57 31, e-mail: Patrycja.Sidor@miir.gov.pl.

Dokumentacja konkursu dostępna jest w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.miir.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22 522 57 31
Patrycja.Sidor@miir.gov.pl
www.miir.gov.pl

Dokumenty

do pobrania