Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne34
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe94
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Tarnobrzeg – stypendia sportowe 2020

organizator:

Urząd Miasta Tarnobrzeg

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.11.2020

Tarnobrzeg – stypendia sportowe 2020

Nabór wniosków o stypendia dla sportowców miasta Tarnobrzeg przeprowadzany jest dwa razy w roku.
Do 30 listopada 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na okres od stycznia do czerwca przyszłego roku.

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu, w którym zawodnik jest zrzeszony. Stypendia przyznawane są dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub współzawodnictwie krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.

Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie klubu potwierdzające przynależność zawodnika do klubu,
 • w przypadku zawodnika medalisty komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy, potwierdzony za zgodność z oryginałem,
 • w przypadku zawodnika obecnego w kadrze narodowej dokument potwierdzający powołanie zawodnika do kadry narodowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie klubu o zgłoszeniu zawodników do rozgrywek ligowych w danej dyscyplinie sportu,
 • komunikat końcowy uwzględniający tabelę na zakończenie ostatnich rozgrywek ligowych,
 • zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Prezydenta Miasta Tarnobrzeg o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.

Przyznawanie stypendium następuje w oparciu o kryteria określone w Regulaminie oraz wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika. Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania wnioskodawcy i Miasta Tarnobrzeg.

Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł brutto miesięcznie dla danego zawodnika.

W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wykaz zawodników, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego im stypendium podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: tarnobrzeg.pl

Jeśli szukacie innych ofert stypendiów, nie tylko sportowych, koniecznie skorzystajcie z naszej bazy stypendiów!

Kontakt

Urząd Miasta Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 65 70
um@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl

Dokumenty

do pobrania