Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej

organizator:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.10.2016

Stypendium Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Pomocą stypendialną mogą być objęci studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich) polskich uczelni, którzy:

• posiadają Kartę Polaka i studiują na warunkach obowiązujących obywateli polskich
lub
• są obywatelami polskimi, którzy cały cykl edukacji ukończyli za granicą
lub
• są studentami polonijnymi, zwolnionymi przez uczelnię z opłaty czesnego

Studenci, którzy nie spełnią jednego z powyższych warunków nie będą mogli wziąć udziału w procedurze przyznawania stypendiów.
Studenci spełniający jeden z powyższych kryteriów powinni, również:

• nie pobierać stypendiów z innych źródeł na terenie RP;
• wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce lub nieprzeciętnymi zdolnościami w różnych dziedzinach nauki i sztuki np. uzdolnieni artystycznie czy matematycznie;
• angażować się w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, a także w działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W trakcie oceny Komisja Stypendialna bierze pod uwagę średnią ocen – wyniki w nauce, jak również zaangażowanie w pracę na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, w tym w polonijnych organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach i parafiach, a także na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Pod uwagę brana będzie także inna działalność, np. w jednostkach naukowych i wydawnictwach naukowych oraz w innych dziedzinach będących w obszarze zainteresowań kandydata (muzyka, sztuka, sport, itp.) potwierdzona zaświadczeniem.

Pełna dokumentacja znajduje się w załącznikach.

Informacje pochodzą ze strony: wspolnotapolska.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. 22 556-90-02
swp@swp.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
wniosek