Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej

organizator:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.10.2016

Stypendium Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Pomocą stypendialną mogą być objęci studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich) polskich uczelni, którzy:

• posiadają Kartę Polaka i studiują na warunkach obowiązujących obywateli polskich
lub
• są obywatelami polskimi, którzy cały cykl edukacji ukończyli za granicą
lub
• są studentami polonijnymi, zwolnionymi przez uczelnię z opłaty czesnego

Studenci, którzy nie spełnią jednego z powyższych warunków nie będą mogli wziąć udziału w procedurze przyznawania stypendiów.
Studenci spełniający jeden z powyższych kryteriów powinni, również:

• nie pobierać stypendiów z innych źródeł na terenie RP;
• wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce lub nieprzeciętnymi zdolnościami w różnych dziedzinach nauki i sztuki np. uzdolnieni artystycznie czy matematycznie;
• angażować się w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, a także w działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W trakcie oceny Komisja Stypendialna bierze pod uwagę średnią ocen – wyniki w nauce, jak również zaangażowanie w pracę na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, w tym w polonijnych organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach i parafiach, a także na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Pod uwagę brana będzie także inna działalność, np. w jednostkach naukowych i wydawnictwach naukowych oraz w innych dziedzinach będących w obszarze zainteresowań kandydata (muzyka, sztuka, sport, itp.) potwierdzona zaświadczeniem.

Pełna dokumentacja znajduje się w załącznikach.

Informacje pochodzą ze strony: wspolnotapolska.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. 22 556-90-02
swp@swp.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
wniosek