Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

organizator:

Urząd Miejski w Gliwicach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2018

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2018 r.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW:

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i artystycznych, zamieszkali na terenie miasta Gliwice.

Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Poprzez osiągnięcia rozumie się sukcesy ucznia wymienione w § 4 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 11 lipca 2013 roku.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:

• dyrektor lub nauczyciel szkoły,

• rodzic lub opiekun prawny,

• pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów od 1 września do 30 września 2018 r.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, który znajduje się w Filii Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A (I piętro, pokój 119).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć naukowych lub artystycznych, które zostały szczegółowo określone w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 lipca 2013 r. (do pobrania poniżej)

Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:

 • w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31 A (I piętro, pokój 119).
 • w każdej gliwickiej szkole,
 • poniżej w dokumentach do pobrania

Informacje: Wydział Edukacji tel.: 32 338 64 64, 32 338 64 62.

Informacje pochodzą ze strony gliwice.eu

LINKI:
https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2018_6754.pdf
https://www.gliwice.eu/miasto/edukacja/stypendia-prezydenta-miasta
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach - Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach
ul. Jasna 31 A (I piętro, pokój 119)
Gliwice
tel. 32 338 64 64, 32 338 64 62

gliwice.eu

Dokumenty

do pobrania