Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Miasta Tychy – „Tyskie Orły”

organizator:

Miasto Tychy

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 05.09.2016

Stypendium Miasta Tychy – „Tyskie Orły”

Miasto Tychy organizuje stypendium „Tyskie Orły”. Skierowane jest ono do uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe – stypendium jest dla nich formą wyróżnienia i promocji. 
Stypendium jest przyznawane w celu rozwoju i wsparcia zainteresowań i uzdolnień ucznia.

Kto może je otrzymać ?
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy spełniający jeden z następujących warunków:

 1. uczęszczają do publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej od klasy IV, szkoły gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, działającej na terenie miasta Tychy z wyłączeniem szkoły dla dorosłych;
 2. uczęszczają do publicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, działającej na terenie miasta Tychy z wyłączeniem szkoły dla dorosłych;
 3. uczęszczają do szkoły artystycznej publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, działającej poza granicami miasta Tychy, o ile na terenie miasta Tychy nie funkcjonuje artystyczna szkoła danego typu, z wyłączeniem szkoły dla dorosłych;

O stypendium za osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy są zrzeszeni w tyskich stowarzyszeniach i klubach sportowych lub sekcjach stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie miasta Tychy.

Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Kryteria przyznawania stypendium znajduje się na stronie: www.oswiata.tychy.pl

Wnioski składa się do Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach w terminie do 5 września br.

Informacje pochodzą ze strony: www.oswiata.tychy.pl

Kontakt

Urząd Miasta Tychy
Aleja Niepodległości 49
43-110 Tychy
Tel.: 32 776 33 33
poczta@umtychy.pl
www.oswiata.tychy.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek