Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Kulturalne i Artystyczne Miasta Elbląg 2020

organizator:

Urząd Miejski w Elblągu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.12.2020

Stypendium Kulturalne i Artystyczne Miasta Elbląg 2020

Stypendium Kulturalne Miasta Elbląg – adresowane do osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem i ochroną dóbr kultury. Wnioski można składać do 15 grudnia 2020 roku.

Stypendium może być przyznane w szczególności na:

 • realizację przedsięwzięcia kulturalnego rozumianego jako nowe, dotychczas nieprzedstawiane lub nieupubliczniane, indywidualne autorskie dzieło lub projekt w szczególności w dziedzinach: literatura, muzyka, plastyka, teatr, film, taniec, fotografia, sztuki wizualne;
 • zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, które związane jest z działaniami artystycznymi i kulturalnymi Elbląga.

Stypendium Artystyczne przyznaje się osobom fizycznym, zamieszkującym lub działającym na terenie Elbląga. Są adresowane do osób wykazujących się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentujących wysoki poziom artystyczny w szczególności:

 • laureatów ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, przeglądów, festiwali w dziedzinie twórczości artystycznej;
 • uczniów/studentów/absolwentów uczelni artystycznych.

Stypendium Artystyczne może zostać przeznaczone w szczególności na:

 • realizację działań związanych z rozwojem artystycznym stypendystów lub upowszechnianiem kultury m.in.: udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach twórczych o charakterze co najmniej ogólnopolskim, na dalszą edukację artystyczną na terenie Polski i poza granicami;
 • zakup środków trwałych i materiałów wspierających rozwój (np. instrumentów, sprzętu, materiałów plastycznych itp.)

Regulamin oraz wzór wniosku stypendialnego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz poniżej w formie do pobrania.

Komisja proponuje przyznanie Stypendium według czterech kategorii uzależnionych od liczby przyznanych przez Komisję punktów:
Kat. I (30-45 pkt.) – 1500zł;
Kat. II (20-30 pkt.) – 1000 zł;
Kat. III (10-20 pkt.) – 500 zł;
Kat. IV (poniżej 10pkt.) –brak dofinansowania

Wnioski o przyznanie Stypendium Kulturalnego i Stypendium Artystycznego należy złożyć w sekretariacie Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu oraz przesłać w wersji elektronicznej, w formacie do edycji na adres mailowy dpkit@umelblag.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: elblag.eu

A zainteresowanych innymi propozycjami konkursów, nie tylko artystycznych, zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 55 239 30 00
umelblag@umelblag.pl
www.elblag.eu

Dokumenty

do pobrania