Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • socjalne10
 • naukowe66
 • inne12
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2020

organizator:

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2020

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2020

Wnioski o Stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego dla uczniów z powiatu kościańskiego należy składać do 30 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem internetu.

Wnioski należy składać wchodząc na stypendia-dezyderego.pl

W tym roku wyjątkowo należy, wypełniając wniosek, podać średnią ocen z całego roku. Również, wyjątkowo w tym roku, podając średni dochód w rodzinie należy podać go za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Do 9 września należy wydrukowaną i podpisaną wersją wniosku wraz z załącznikami, dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Stowarzyszenia. Dostarczenie wniosku osobiście jest możliwe we wtorki i środy w godzinach dyżurów, tj. 12.00 – 14.00. Adres do wysyłki: ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

Wysyłając lub dostarczając wypełniony wydrukowany i podpisany wniosek zależy załączyć do niego wszystkie obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe) załączniki.

Do wydrukowanego wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
a) dokumenty obligatoryjne:

 • kserokopia świadectwa z minionego (poprzedniego) roku szkolnego,
 • zaświadczenie o średniej ocen (lub wykaz ocen) za cały rok szkolny (ten, w którym składany jest wniosek),
 • kserokopie dyplomów i wyróżnień (z bieżącego i minionego roku szkolnego),
 • zaświadczenia o dochodach w rodzinie;

b) dokumenty fakultatywne:

 • zaświadczenia z kół zainteresowań, klubów sportowych, organizacji społecznych,
 • opinie nauczycieli,
 • inne dokumenty potwierdzające aktywność osoby ubiegającej się o stypendium,
 • udokumentowane oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej (np. renta rodzinna, orzeczenia lekarskie itp.).

30 września Rada Oświatowa rozpatrzy złożone wnioski, zakwalifikuje kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego (rozmowy), przeprowadzi II etap (rozmowy) i pisemnie poinformuje kandydatów o wyniku postępowania. Do 10 października osoby, które otrzymały stypendium będą zobowiązane do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem. W tym celu stypendyści będą musieli przybyć do siedziby Stowarzyszenia.

Stypendium będzie wypłacane od października 2020 do czerwca 2021, ze spłatą za wrzesień 2020.

Wszelkie trudności związane z wypełnieniem wniosku należy wyjaśniać w trakcie kontaktu mailowego z lic. Dariuszem Ptaszyńskim: dariuszptaszynski177@wp.pl

Od tego roku podniesiona została wysokość wypłacanych stypendiów:

 • dla uczniów szkół podstawowych wynosi: 250 zł (było 150 zł)
 • uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi: 300 zł (do tej pory było to 200 zł)

W przypadku programów stypendiów pomostowych (na pierwszy rok nauki na studiach), kandydaci z ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych składają wnioski w terminie zgodnym z ustaleniami instytucji je przyznających (m.in. FEP – Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości).

O obowiązujących terminach i procedurach składania wniosków Stowarzyszenie będzie informować na bieżąco na stronie oraz na Facebooku.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: lo1-koscian.pl

A po więcej ofert stypendiów dla uczniów i studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
ul. Bernardyńska 2 .m pok. 101, I piętro
64-000 Kościan
tel. 65 511 91 36
dezydery1997@gmail.com
www.so.koscian.net

Dokumenty

do pobrania