Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Sportowe Miasta Poznania

organizator:

Urząd Miasta Poznania

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 05.12.2020

Stypendia Sportowe Miasta Poznania

Stypendium sportowe przyznaje Kapituła Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Wnioski w kategorii seniora można składać do 5 grudnia 2020 roku.

O stypendium może ubiegać się zawodnik, który jest członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia lub fundacji działających na terenie miasta Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach i jednocześnie spełnia następujące warunki:
1) w kategorii seniora:
w konkurencjach olimpijskich uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

 • miejsce od I do VIII podczas Igrzysk Olimpijskich,
 • miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata,
 • miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy.

2) w kategoriach młodzieżowych:
w konkurencjach olimpijskich zajął miejsce od I do VIII na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, w Mistrzostwach Świata lub Europy, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 6 państw w danej konkurencji, przy czym nie mniej niż:

 • 8 zawodników we współzawodnictwie indywidualnym,
 • 6 drużyn, osad, sztafet, par, załóg we współzawodnictwie zespołowym,
 • zdobył medal Mistrzostw Polski.

Stypendium może zostać przyznane także:

 • zawodnikom dyscyplin olimpijskich – w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy,
 • osobom uprawiającym sport osób z niepełnosprawnościami, osiągającym w danym sporcie wybitne wyniki.

Wnioski o przyznanie stypendium w kategoriach młodzieżowych należy składać w Urzędzie Miasta Poznania w terminie do 15 maja roku, w którym stypendium sportowe jest przyznane. Wnioski o przyznanie stypendium w kategorii seniora należy składać w Urzędzie Miasta Poznania w terminie do 5 grudnia roku, w którym stypendium sportowe jest przyznane.

Stypendia sportowe przyznawane będą na uzasadniony wniosek związków sportowych, stowarzyszeń i klubów sportowych oraz fundacji działających na terenie miasta Poznania. W uzasadnionych przypadkach, najpóźniej do dnia posiedzenia Kapituły, pisemny wniosek na rzecz kandydata do stypendium może złożyć Prezydent Miasta Poznania lub członek Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania.

Wysokość stypendium dla seniora nie może przekroczyć 4-krotności minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wysokość stypendium dla sportowców z niepełnosprawnościami w kategorii seniora nie może przekroczyć 2-krotności minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bip.poznan.pl

A po więcej interesujących propozycji stypendiów zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 646 33 44
prezydent@um.poznan.pl
www.bip.poznan.pl

Dokumenty

do pobrania