Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe m.st. Warszawy – stypendium olimpijskie: dyscypliny zimowe

organizator:

Urząd m. st. Warszawy

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.05.2019

Stypendia sportowe m.st. Warszawy – stypendium olimpijskie: dyscypliny zimowe

Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są od 2003 r., a na nowych zasadach od 2018 r. wprowadzone Uchwałą nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy.

Uchwała wprowadziła m.in. rozróżnienie na trzy rodzaje stypendiów sportowych: OLIMPIJSKIE, MŁODZIEŻOWE I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH oraz TRENERSKIE.

Rodzaje stypendiów sportowych m.st. Warszawy:

• OLIMPIJSKIE – Mistrzostwa Europy Seniorów, Mistrzostwa Świata Młodzieżowców i Seniorów, Igrzyska: Olimpijskie, Paraolimpijskie i Głuchych (stypendium przyznawane na okres do max. 46 miesięcy pomiędzy igrzyskami) z coroczną weryfikacją!

• MŁODZIEŻOWE – od kategorii junior w wieku do 23 lat, dyscypliny i konkurencje objęte OSSM oraz dla osób niepełnosprawnych (Igrzyska Paraolimpijskie i Głuchych) – zawodnicy niepełnosprawni bez górnej granicy wieku! Stypendium przyznawane na okres do max. 12 miesięcy.

• TRENERSKIE – dla trenerów zawodników w kategorii senior w dyscyplinach olimpijskich, w tym dla trenerów sportowców z niepełnosprawnościami. Stypendium przyznawane na okres do max. 12 miesięcy.

JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ w 2019 roku?

KROK PO KROKU

1. ZAPOZNAJ SIĘ Z …

kryteriami formalnymi

 • Kryteria – stypendium olimpijskie m.st. Warszawy – załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.
 • Kryteria – stypendium młodzieżowe i dla osób niepełnosprawnych m.st. Warszawy – załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.
 • Kryteria – stypendium trenerskie m.st. Warszawy – załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.

Uwaga!

Pamiętaj, że spełnienie wszystkich kryteriów gwarantuje Ci, że Twój wniosek nie zostanie odrzucony.

KRYTERIA:

Stypendium olimpijskie (dla sportowców pełnosprawnych):

 • mieszkaniec Warszawy,
 • dyscyplina i konkurencja sportu objęta programem Igrzysk Olimpijskich,
 • nie pobiera innego stypendium od samorządu gminnego,
 • wynik sportowy uzyskany w roku przyznania (2019) lub w okresie 2 lat poprzedzających (dyscypliny letnie: 2016-2018, dyscypliny zimowe: 2017-2019):

-miejsce 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich,
-miejsce 1-8 w mistrzostwach świata seniorów,
-miejsce 1-3 w mistrzostwach świata młodzieżowców,
-miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów.

Stypendium olimpijskie (dla sportowców niepełnosprawnych):

 • mieszkaniec Warszawy,
 • dyscyplina i konkurencja sportu objęta programem Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych,
 • nie pobiera innego stypendium od samorządu gminnego,
 • wynik sportowy uzyskany w roku przyznania (2019) lub w okresie 2 lat poprzedzających (dyscypliny letnie: 2016-2018, dyscypliny zimowe: 2017-2019):

-miejsce 1-3 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych,
-miejsce 1-3 w mistrzostwach świata,
-miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy.

Stypendium młodzieżowe (dla sportowców pełnosprawnych):

 • mieszkaniec Warszawy (wiek max. 23 lata w roku przyznawania świadczenia),
 • dyscyplina i konkurencja sportu ujęta w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (OSSM),
 • nie pobiera innego stypendium od samorządu gminnego,
 • wynik sportowy uzyskany w 2018 roku:

-miejsce 4-6 w mistrzostwach świata młodzieżowców,
-miejsce 1-6 w mistrzostwach świata juniorów,
-miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy młodzieżowców,
-miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy juniorów,
-miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski juniorów, młodzieżowców i seniorów.

Stypendium młodzieżowe (dla sportowców niepełnosprawnych):

 • mieszkaniec Warszawy,
 • dyscyplina i konkurencja sportu objęta programem Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych,
 • nie pobiera innego stypendium od samorządu gminnego,
 • wynik sportowy uzyskany w 2018 roku:

-miejsce 4-6 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych,
-miejsce 4-6 w mistrzostwach świata,
-miejsce 4-6 w mistrzostwach Europy.

Stypendium trenerskie (dla trenerów zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych):

 • mieszkaniec Warszawy,
 • trener co najmniej jednegozawodnika, który spełnia warunki otrzymania stypendium olimpijskiego (sportowiec uprawia dyscyplinę i konkurencje objętą programem IO),
 • nie pobiera innego stypendium od samorządu gminnego,
 • wynik sportowy zawodnika pełnosprawnego:

-miejsce 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich (IO),
-miejsce 1-8 w mistrzostwach świata seniorów,
-miejsce 1-3 w mistrzostwach świata młodzieżowców,
-miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów.

 • wynik sportowy zawodników uprawiających sport osób niepełnosprawnych:

-miejsce 1-3 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych,
-miejsce 1-3 w mistrzostwach świata,
-miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy.

2. Przygotuj wniosek o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku (przykładowy wniosek – zał. nr 2). Organizator prosi o czytelne wypełnianie wszystkich danych w wymaganej dokumentacji.

3. Dołącz do wniosku zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy

4. UWAGA: Zgodnie z zapisami uchwały „stypendialnej” ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU sportowym właściwego związku sportowego powinno zawierać wskazanie JEDNEGO WYNIKU ZAWODNIKA oraz:

Imię, Nazwisko zawodnika, klub macierzysty, rok urodzenia,

pełna NAZWA zawodów,

TERMIN,

MIEJSCE rozegrania,

KATEGORIA WIEKOWA (junior, młodzieżowiec, senior),

KONKURENCJA, w której został uzyskany,

wyszczególnienie współzawodnictwa: INDYWIDUALNE lub ZESPOŁOWE.

WAŻNE: Konieczne jest dostarczenie oryginałów zaświadczeń i dokumentów!

5. Podpisz wniosek! (wniosek osób niepełnoletnich powinien być podpisany przez ich prawnych opiekunów). Wniosek wraz z zaświadczeniem dostarcz osobiście albo prześlij za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd m.st. Warszawy

Biuro Sportu i Rekreacji
pl. Defilad 1

pok. 1120

00-091 Warszawa

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego. Organizator przypomina: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Terminy:

 1. stypendium olimpijskie: dyscypliny letnie: termin składania wniosków do 30 listopada 2018 r. (zaświadczenie powinno zawierać 1 wynik zdobyty w latach: 2016-2018)
 2. stypendium olimpijskie: dyscypliny zimowe: termin składania wniosków do 31 maja 2019 r. (zaświadczenie powinno zawierać 1 wynik zdobyty w latach: 2017-2019)
 3. stypendium młodzieżowe: dyscypliny letnie i zimowe: termin składania wniosków do 31 grudnia 2018 r. (zaświadczenie powinno zawierać 1 wynik zdobyty w 2018 roku)
 4. stypendium trenerskie: dyscypliny letnie: termin składania wniosków do 30 listopada 2018 r. (Zaświadczenie powinno zawierać informację o spełnieniu przez trenowanego zawodnika przesłanki do otrzymania stypendium sportowego olimpijskiego)
 5. stypendium trenerskie: dyscypliny zimowe: termin składania wniosków do 31 maja 2019. (Zaświadczenie powinno zawierać informację o spełnieniu przez trenowanego zawodnika przesłanki do otrzymania stypendium sportowego olimpijskiego)

Informacje pochodzą ze strony sportowa.warszawa.pl

Kontakt

Biuro Sportu i Rekreacji
pl. Defilad 1 pok. 1120
00-091 Warszawa
tel. 22 443 24 63 (p. Anna Wąsowska)
stypendia.sportowe@um.warszawa.pl
sportowa.warszawa.pl

Dokumenty

do pobrania