Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska

organizator:

Urząd Miejski w Gdańsku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.10.2020
wartość stypendium: 2600 zł

Program Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznaje się osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na realizację własnych projektów twórczych. Ostateczny termin składania wniosków upływa  30 października 2020 r.

Stypendium przyznawane jest na wniosek osoby fizycznej, zamieszkującej i płacącej podatek dochodowy w Gdańsku, w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego naboru.

Projekt realizowany w ramach Stypendium nie może być wykonywany w ramach stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium nie może być związana umową o pracę bądź cywilnoprawną lub porozumieniem wolontarystycznym z podmiotem, którego działania są zbieżne z projektem.

Nabór wniosków o stypendium jest realizowany w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na stypendium. Wnioski, które wpłyną po terminie 30.10.2020, nie będą rozpatrywane. Termin realizacji projektu nie może być dłuższy niż do końca roku kalendarzowego.

Podpisany wniosek należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska lub przesłać mailem skan wniosku podpisany w odpowiednich polach przez wnioskodawcę.

Aby skutecznie doręczyć drogą mailową wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wniosku wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczany zarówno pliki PDF, jak i JPG – czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres bpk@gdansk.gda.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „Wniosek o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska”. Należy zachować oryginał przesłanego elektronicznie wniosku. Forma ta jest dopuszczalna w okresie epidemii COVID 19 i po jej ustaniu wnioskodawca dostarczy oryginał wniosku celem potwierdzenia zgodności skanu wniosku z oryginałem.

Komisja Stypendialna wybiera propozycje najatrakcyjniejszych dla Miasta Gdańska projektów artystycznych i kulturalnych w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Komisji, a także proponuje przyznanie Stypendium.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2600 zł brutto.

Stypendia wypłacane są w systemie miesięcznym. Stypendium może być przyznane na okres do 6 miesięcy.

Szczegółowych informacji nt. stypendiów udziela Biuro Prezydenta ds. Kultury: Ewa Rogaczewska, Główny Specjalista – 58 323 65 56, ewa.rogaczewska@gdansk.gda.pl; Elżbieta Czekaj, Inspektor – 58 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gdansk.pl

A po więcej ofert stypendiów dla artystów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 524 45 00
umg@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl

Dokumenty

do pobrania