Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci42
 • absolwenci16
 • doktoranci10
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe32
 • inne5
 • sportowe22
 • artystyczne20
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Pomorskie – stypendia dla twórców kultury 2021

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.11.2020

Pomorskie – stypendia dla twórców kultury 2021

Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.

Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2021. Zgłoszone projekty powinny obejmować działania, których realizacja do końca 2021 roku nie będzie zagrożona przez obostrzenia związane z reżimem sanitarnym wynikającym z obowiązującego w Polsce stanu epidemii.

O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.

Maksymalną wysokość stypendium ustala się na kwotę 5 000 zł brutto.

Formularze wniosków o stypendia można pobierać ze strony internetowej Biuletynu_Informacji_Publicznej_UMWP (zakładka Ogłoszenia i komunikaty – ogłoszenie 75/20). Na ww. stronie znajduje się również Instrukcja wypełnienia wniosku stypendialnego, pełna treść Regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury, Ogłoszenia stypendialnego oraz Uchwały o ogłoszeniu.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2020 roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2021 udzielają: Renata Wierzchołowska (tel. 0583268284), Anna Maliszewska (tel. 0583268404, email a.maliszewska@pomorskie.eu) i Grażyna Bonisławska (tel. 0583268286, email g.bonislawska@pomorskie.eu).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie pomorskie.euinformacja o stypendium marszałka, informacja o naborze wniosków, a także bip.pomorskie.eu.

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora.

Pamiętajcie, że inne stypendia artystyczne czekają na Was w naszej bazie!

Kontakt

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
58 32 68 404
a.maliszewska@pomorskie.eu
www.pomorskie.eu

Dokumenty

do pobrania